Saturday, July 31, 2010

پيام هاي كوتاه ايمني جهت نصب در محل کار

1- توصيه هاي ايمني را هميشه بخاطر بسپاريد و جدي تلقي کنيد
2- در شروع کارها ايمني بر همه چيز مقدم است
3- تجهيزات ناقص را از محيط کار دور کنيد
4- روز خوش ، روز بدون حادثه است
5- آتش حريف زورمندي است که به کسي رحم نمي کند
6- با رعايت نکات ايمني دچار حادثه نمي شويم
7- اشتباه کوچک مي تواند موجب حادثه اي بزرگ شود
8- خستگي عامل موثري در وقوع اتفاق است
9- شتاب زدگي و بي نظمي حادثه آفرين است
10- قبل از حادثه نحوه استفاده از انواع خاموش کننده ها را فراگيريد در زمان حادثه لحظه ها بسرعت مي گذرد
11- اول ايمني بعد کار
12- شرايط نا ايمن را از اطراف خود بر طرف کنيد
13- عينکها قابل تعويض هستند ولي چشمها نه
14- پيشگيري امروز را به علاج فردا موکول نکنيد
15- غفلت موجب پشيماني است
16- علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد
17- به ايمني فکر کنيد تا در امان باشيد
18- خطر هميشه در کمين است
19- يک لحظه غفلت يک عمر پشيماني
20- مواظب دستتان باشيد چون انگشتان شما هيچ وقت نمي رويد
21- عقل بزرگترين سيستم دفاعي انسان است با استفاده صحيح از آن خود را هميشه ايمن سازيد
22- حادثه يک بار اتفاق مي افتد
23- با پيشگيري خطرات سلامت و سعادت خود را حفظ کنيد
24- شعله هاي زيباي آتش زيبائيها را نابودي مي کند
25- انسان مي تواند به سه طريق از حوادث پيشگيري کند
- از طريق تجربه از همه تلخ تر
- از طريق تفکر و تعلق ازهمه عالي تر
- از طريق تقليد ازهمه سهل تر
26- عمر کوتاه خود را با سانحه کوتاهتر نکنيد
27- يک خطاي کوچک مي تواند حادثه اي بزرگ بوجود آورد
28- شما مسئول ايمني خود و ديگران هستيد
29- کار از محکم کاري عيب نمي کند
30- سلامتي با لاترين نعمت است آنرا به آساني از دست ندهيد
31- عظيم ترين حوادث در دل کوچکترين بي احتياطي ها نهفته است
32- احتياط شرط عقل است
33- پيشگيري موثرتر ،آسانتر و بهتر از درمان است

Wednesday, July 28, 2010

سوختگي هاي الکتريکي

عبور جريان برق از بدن احتمالاً باعث ايجاد جراحتهاي وخيم و حتي مرگ آور مي شود . جريان برق ممکن است از يک منبع توليد برق با ولتاژ پايين ( وسايل الکتريکي خانگي ) يا ولتاژ بالا ( بيش از ۱۰۰۰ ولت - معمولاً در کارخانه ها يا در خيابان ) و يا احتمالاً از صاعقه ( برق زدگي )‌باشد . وقتي جريان برق از نقطه اي وارد بدن مي شود از محل ديگر که در آن بدن با زمين تماس دارد خارج مي شود . نقاط ورود و خروج جريان برق از بدن آسيب مي بيند و آسيب اين نقاط به صورت حفره اي شبيه به محل ورود گلوله به چشم مي خورد . به غير از محل ورود و خروج جريان برق ،‌بافتهايي که در مسير اين دو نقطه قرار دارند نيز تحت تأثير جريان برق و حرارت توليد شده تخريب مي شوند به طوري که هرچه ولتاژ برقي که وارد بدن مي شود بيشتر باشد ، سوختگي ايجاد شده عميق تر و جراحتهاي باقي مانده وخيم تر خواهند بود . علاوه بر اين ،‌ جريان الکتريکي ضمن عبور از بدن در اعصاب ( محيطي و مرکزي ) ، ماهيچه ها و قلب تغييرات شيميايي قابل توجهي ايجاد مي کند و باعث اختلال در واکنش هاي بدن شده و يا به طور کلي باعث توقف آنها مي شود ، در بسياري از موارد اگر چه سوختگي خارجي ( محل ورود و خروج جريان برق ) به طور فريبنده اي کوچک است اما اين مقدار کوچک نبايد پوششي بر آسيب هاي وخيم تر عمقي باشد و ما را به اشتباه بياندازد .
ابزار و سيمهاي برق با ولتاژ پايين که در خانه يا محل کار يافت مي شوند مي توانند باعث برق گرفتگي بشوند . اکثر سيمها و ابزار الکتريکي توسط روکش هاي عايق پوشانده شده اند تا انسان تماس مستقيم با برق نداشته باشد . بسياري از برق گرفتگي ها ناشي از خراب بودن کليدها ، سائيده شدن روکش سيمها يا خرابي خود وسيله الکتريکي است . کودکان بيشتر در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند چرا که دوست دارند با کليدها ، سيمها و يا پريزها بازي کنند .
آب يک هادي خوب جريان برق است لذا تماس با وسايل الکتريکي با دست خيس يا زماني که زير پاها خيس است ، خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد .
صاعقه يک منبع طبيعي توليد الکتريسيته ( جريان مستقيم با سرعت و ولتاژ فوق العاده زياد ) است که به طور عادي براي رساندن خود به زمين از نزديکترين زائده بلندي که در آن حوالي وجود دارد استفاده مي کند و اگر شخصي در تماس با ، يا حتي نزديکي به يک زائده طبيعي مانند درخت ، برج يا دکل باشد صدمه شديدي خواهد ديد . الکتريسيته توليد شده به وسيله برق آسمان عمرش فوق العاده کوتاه است اما مي تواند موجب مرگ آني ( به علت ايست قلبي - تنفسي ) يا حداقل سبب به آتش کشيدن لباس شخص شود ( اما صدمات بافتهاي عمقي به نسبت سبکتر است ) . بنابراين در زمان رعد و برق بايد به سرعت از محلهاي خطرناک دور شد .
عوارض تهديد کننده جان مصدوم در صدمات الکتريکي
با ورود جريان برق به بدن در اثر انقباضهاي الکتريکي سفت ( کزازي شکل ) عضلات تنفسي يا آسيب مراکز تنفسي در مغز ( در بصل النخاع ) ايست تنفسي عارض مي شود و پس از مدتي قلب نيز از حرکت مي ايستد . البته اگر جريان برق از خود قلب نيز عبور کرده باشد با ايجاد انقباضات کرمي شکل و غيرمؤثرو اسپاسموديک در بطن ( فيبريلاسيون بطني ) ايست قلبي اوليه خواهيم داشت . پس از ايست قلبي - تنفسي اگر در عرض ۴ تا ۶ دقيقه عمليات احياء شروع نشود مرگ قطعي و حتمي خواهد بود . اما قبل از شروع عمليات احياء ابتدا بايد تماس مصدوم را با جريان برق از بين ببريم .
قطع جريان ولتاژ ضعيف
معقولترين کار قطع کليد کنتور است . اگر دسترسي سريع به فيوز امکان پذير نبود دو شاخه را از پريز بيرون بياوريد يا سيم روکش دار را بکشيد تا از پريز خارج شود و مطمئن شويد که خود در يک محل بي خطر و سالم قرار گرفته ايد . اگر نتوانستيد جريان برق را به اين ترتيب قطع کنيد روي يک ماده عايق خشک مثل روزنامه يا يک تخته چوبي يا لاستيک بايستيد و با يک وسيله چوبي بلند ( مثل جارو ) منبع برق را از مصدوم دور کنيد . يا اينکه يک طناب را به دور رانها يا دست مصدوم بياندازيد و او را به سمت خود بکشيد تا از منبع دور شود .
توجه : از به کار بردن وسايل فلزي يا مرطوب يا از تماس با بدن لخت مصدوم کاملاً خودداري کنيد . اگر هيچ راهي وجود نداشت گوشه لباس مصدوم را که خشک است بگيريد و او را بکشيد .
برق گرفتگي با جريانهاي ولتاژ قوي
در مواردي که با برق گرفتگي ولتاژ بالا روبرو هستيد به هيچ عنوان به مصدوم نزديک نشويد مگر اينکه از طرف پليس يا شخص مسئولي به شما اطمينان داده شود که مي توانيد به مصدوم نزديک شويد . تماس با برق هاي پرولتاژ در خطوط فشارقوي هوايي معمولاً سبب مرگ آني مي شود .
در چنين مواردي ضمن ايجاد سوختگي هاي شديد ، در اثر نيروي ناشي از اسپاسم ناگهاني ماهيچه اي ، مصدوم به مساحتي دورتر از محل تماس پرت مي شود . اگر مصدوم همچنان در تماس با برق مانده بود يا اينکه کمتر از ۱۸ متر از خطوط فشار قوي فاصله داشت هرگز کوشش نکنيد که او را نجات دهيد ، حتي به او نزديک هم نشويد تا اينکه برق به وسيله مسئولين قطع شود چرا که برق فشار قوي حالت قوسي داشته و مي تواند مسافتهاي دور را نيز تحت تأثير قرار دهد در اين موارد مواد عايق ، مانند چوب خشک يا لباس خشک به هيچ وجه حفاظتي براي شما ايجاد نخواهد کرد .
بلافاصله به پليس خبر دهيد و اجازه ندهيد کسي به مصدوم نزديک شود و زماني کمک هاي اوليه را شروع کنيد که از طرف مسئولين يا مراجع رسمي به شما اطلاع داده شود که برق قطع شده است .
ارزيابي مصدومين برق گرفتگي
شکايات وعلائم
مصدومي که دچار برق گرفتگي مي شود ممکن است يکي يا تمام شکايات و علائم زير را داشته باشد :
سوختگي هاي محل ورود و خروج جريان برق از بدن
قطع راههاي عصبي که به صورت فلج اندام تظاهر مي کند .
درد و حساس شدن ماهيچه ها
افزايش فشار خون يا کاهش فشار خون همراه با علايم و شکايات ناشي از شوک
مشکل شدن تنفس يا ايست تنفسي ( ممکن است زبان ورم کند و راه هوايي را مسدود نمايد)
ضربانات نامنظم قلب يا ايست قلبي.
بي قراري و تحريک پذيري ، اگر مصدوم هوشيار است .
بيهوش شدن .
اختلالات بينايي .
شکستگي استخوانها ( از جمله ستون مهره ها ) و دررفتگي مفاصل به علت انقباضات شديد عضلات يا پرت شدن .
تشنج ( در موارد شديد )
مراقبت از مصدوم
مراحل مراقبتهاي اورژانس
مطمئن شويد که خود و مصدوم در يک منطقه بي خطر قرار داريد .
براي مصدوم يک راه هوايي مطمئن برقرار کنيد و اگر لازم است ( در موارد ايست قلبي - تنفسي ) عمليات احياي قلبي - تنفسي مقدماتي را شروع کنيد .
در صورت وجود ضايعات نخاعي و ستون فقرات ، آسيب هاي سر و شکستگي شديد ، مراقبتهاي اوليه مربوط به آنها را انجام دهيد .
سوختگي هاي الکتريکي را ارزيابي کنيد . در جستجوي حداقل دو محل سوختگي خارج باشيد : يکي محل تماس با منبع انرژي الکتريکي و ديگري محل تماس با زمين .
محل هاي سوختگي را سرد کنيد .
بر روي مناطق سوخته پانسمان استريل خشک قرار دهيد .
مراقب شوک باشيد . آن را درمان کرده و اکسيژن با غلظت بالا تجويز کنيد .
مصدوم را هر چه زودتر منتقل کنيد . بعضي از عوارض سوختگي ( مثل تورم راههاي هوايي و در نتيجه خفگي ، نارسايي کليه ، اختلالات قلبي و شوک ) شروع تدريجي دارند . بنابراين بايد مصدوم را سريعاً به مرکز مجهز منتقل کرد و او را تحت نظر قرار داد .
توجه : آسيب هاي الکتريکي سبب تخريب وسيع عضلات شده ، که اين باعث آزاد شدن مواد سمي ( مثل ميوگلوبين ) به داخل خون مي شود . اين مواد از راه خون به کليه ها رسيده و در ادرار ترشح مي شوند و رنگ آن را قرمز مي کنند و از طرفي با رسوب در کليه ها سبب نارسايي کليه خواهند شد .
بنابراين براي جلوگيري از اين عارضه به مصدومين برق گرفتگي که ادرار قرمز دفع مي کنند بايد حجم زيادي از مايعات داخل وريدي ( ترجيحاً حاوي بي کربنات سديم ) تزريق کرد تا با شسته شدن کليه ها ، آسيب کليوي تقليل يابد .
منبع : pezeshk.us

منتخبی از مبحث دوازدهم ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - بخش اول

مسئولیت ایمنی
1- در هر کارگاه ساختمانی، کارفرما موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی عمومی را به عمل آورد.
2- هرگاه یک یا چند کارفرما یا افرادخویش فرما بطور همزمان، در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار باشند، هر کارفرما در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار خواهد بود و کار فرمایانی که بطور هم زمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و صاحب کار یا پیمانکار اصلی مسئول ایجاد هماهنگی بین آنهاست.
3- کارفرمایان کارگاههای ساختمانی موظف اند براساس مقررات این مبحث برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران خود در محل کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزد و در مورد کاربرد وسایل و رعایت مقررات مذکور نظارت نمایند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.
4- در صورت احتمال وقوع حادثه، کارفرما موظف است فورا کار را متوقف،کارگران را از محل احتمال وقوع حادثه دور و نسبت به رفع خطر اقدام نماید.
5- کارفرما نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار، در محل کار به تنهایی مشغول کار باشد. در صورت انجام کار در ساعت غیر عادی، باید روشنایی کافی و امکان برقراری ارتباط و کلیه سرویس های مورد نیاز کارگران فراهم شود.
6- مهندس ناظر موظف به نظارت بر عملیات ساختمانی می باشد. هرگاه مهندس ناظر در ارتباط با نحوه عملیات ساختمانی مواردی را خلاف این مبحث و یا ایرداتی که احتمال وقوع حادثه را در بر داشته باشد، مشاهده نماید باید ضمن اعلام کتبی به کارفرما مراتب را به مقام رسمی ساختمان نیز اعلام نماید.
ایمنی عمومی
کلیات
1- مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی موارد زیر امکان پذیر می باشد:
الف- وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه، تاسیسات عمومی و ساختمانهای مجاور به وجود نیاورند. مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغهای قرمز احتیاط مشخص شوند.
ب- در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.
ج- در مواردی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد، باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود.
2- هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیلها باشد، باید با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مورد از موارد زیر به کار گرفته شود:
الف: گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر
ب: نصب چراغهای چشمک زن یا علایم شبرنگ یا قرار دادن نرده های حفاظتی متحرک در فاصله مناسب از محوطه خطر.
ج: نصب علایم آگاهی دهنده و وسایل کترل مسیر.
د: ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده.
3- در موارد زیر احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و تمام طول ساختمان الزامی است:
الف: در صورتیکه فاصله ساختمان در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 40 درصد ارتفاع آن باشد
ب: در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از 25 درصد ارتفاع آن باشد.

منتخبی از مبحث دوازدهم ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - بخش دوم

وسایل حفاظت فردی
کلیات
1- وسایل حفاظت فردی وسایلی است از قبیل کلاه ایمنی، کفش و پوتین ایمنی، ماسک تنفسی، نقاب و عینک حفاظتی، کمربند ایمنی، طناب مهار، طناب نجات، دستکش ایمنی، چکمه و نیم چکمه لاستیکی و لباس ایمنی که کارگران، افراد خویش فرما و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت و یا به دلیلی وارد کارگاه می شوند، باید متناسب با نوع کار خود، آنها را مورد استفاده قرار دهند.
2- کلیه وسایل حفاظت فردی باید از نظر کیفیت مواد مورد استفاده و مشخصات فنی ساخت، مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
3- کلیه وسایل حفاظت فردی باید فردی باید بطور مرتب توسط اشخاص ذیصلاح بازرسی و کنترل شده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض شوند تا همواره برای تامین حفاظت کارگران آماده باشند.
4- در تمام محلهای کار باید لباس کار تمیز و متناسب با نوع کار در اختیار کارگران قرار گیرد. بعلاوه لباس کار باید طوری تهیه شود که موجب بروز حادثه نشوند و کارگر بتواند با آن به راحتی وظایف خود را انجام دهد.
کلاه ایمنی
1- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر فرد از ارتقاع یا سقوط وسایل، تجهیزات و مصالح وجود دارد، باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود.
2- کلاههای ایمنی نو که قبلا مورد استفاده قرار نگرفته اند، باید قبل از اینکه در اختیار کارگران قرار گیرند، توسط اشخاص ذیصلاح کنترل و اجازه استفاده از آنها داده شود.
کمربند ایمنی
1- برای کارهایی از قبیل جوشکاری و سیم کشی در ارتفاع بیش از 5 /3متر که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود.
2- قبل از هر بار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار، کلیه قسمتها و اجزا آن باید از نظر داشتن خوردگی، بریدگی و یا هر گونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.
3- کارگران مقنی که در عمق چاه کار می کنند، باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند. انتهای آزاد طناب نجات باید در بالای چاه در نقطه ثابتی محکم شود تا به محض احساس خطر، امکان بالا کشیدن و نجات کارگر وجود داشته باشد.
عینک و نقاب حفاظتی
به هنگام جوشکاری، برشکاری،آهنگری، ماسه پاشی (سند بلاست) ونظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطر هائی برای صورت و چشم کارگران می شود، باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مر بوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.
ماسک تنفسی حفاظتی
1- در موارتیکه جلوگیری از انتشار گرد و غبار، گازها و بخارات شیمیائی زیان آور و یا تهویه محیط آلوده به موارد مزبور، از لحاظ فنی ممکن نباشد، باید ماسک تنفسی حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار، شرایط محیط و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود.
2- ماسک تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از اینکه در اختیار فرد دیگری قرار داده شود، باید با آب نیم گرم و صابون شسته و کاملا ضد عفونی گردد.
3- ماسکهای تنفسی را در مواقعی که مورد استفاده نمی باشد، باید در محفظه های در بسته نگهداری نمود.
کفش و پوتین ایمنی
1- برای کلیه کارگران که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارند، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد. همچنین کارگرانی که در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند، باید دارای کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته باشند.
2- کفشها و پوتینهای ایمنی باید به راحتی قابل پوشیدن و در آوردن باشند و بند آنها به آسانی باز و بسته شود.
چکمه و نیم چکمه لاستیکی
در محل های مرطوب و یا در مواردی که کار ساختمانی الزاما باید در آب انجام شود، به منظور حفاظت پای کارگران در مقابل رطوبت، آب و گل و لای، باید به تناسب نوع کار، چکمه یا نیم چکمه لاستیکی استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.
دستکش حفاظتی
1- برای حفاظت دست کارگرانی که با اشیا داغ و برنده و یا مواد خورنده و تحریک کننده پوست سر و کار دارند، باید دستکش های حفاظتی استاندارد و ساقه دار از جنس چرم، برزنت یا لاستیک (به تناسب نوع کار و خطرات مربوطه) تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود . کارگرانی که با دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی کار می کنند که قطعات گردنده آنها احتمال در گیری با دستکش آنان را دارد، از هیچ نوع دستکشی نباید استفاده نمایند.
2- به منظور حفظ جان کارگران برق کار که به هنگام کار در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند، باید دستکش عایق الکترسیته استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.
لباس کار
1- در تمام محلهای کار باید لباس کار تمیز و متناسب با نوع کار و خطراتی که کارگر با آن مواجه است، در اختیار وی قرار گیرد. بعلاوه لباس کار باید طوری تهیه شود که موجب بروز حادثه نشود و کارگر بتواند با آن به راحتی وظایف خود را انجام دهد.
2- لباس کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننده بوده و هیچ قسمت آن آزاد نباشد. جیب های آن کوچک و تعداد آنها کم باشد. همچنین شلوار باید بدون دوبل باشد.
3- برای جوشکاری و مشاغل مشابه آن که کارگران در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.
4- برای کارگرانی که در هوای بارانی و محیطهای بسیار مرطوب کار می نمایند. باید لباس کار ضد آب و سرپوش مناسب تهیه و تحویل گردد.

منتخبی از مبحث دوازدهم ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - بخش سوم

برش و جوشکاری با گاز و برق
الف: قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی، کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار، شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگهای گاز و هوا باید کنترل شوند.
ب: کارگران جوشکار باید در هنگام کار لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک، نقاب، و دستکش ساقه دار حفاظتی مطابق وسایل حفاظت فردی باشند. همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتغال باشد.
ج: در مکانهایی که مواد قابل احتراق و اشتغال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاههایی که گرد و غبار، بخار و یا گازهای قابل اشتغال و قابل انفجار ایجاد می کنند، باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری بعمل آید.
تبصره: مواد قابل احتراق و اشتغال که امکان دور کردن آنها از محوطه جوشکاری و برش حرارتی وجود ندارد، باید جهت جلوگیری از خطرات احتمالی، با صفحات و مواد مقاوم در برابر آتش محصور و پوشانده شده و ضمن فراهم آوردن وسایل اطفا حریق مناسب و کافی، یک فرد کمکی نیز در محل حاضر باشد.
د: در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع، روی و نظایر آن صورت می گیرد، لازم است دود و گازهای ناشی از جوشکاری به طرق مناسب و موثر سریعا به خارج از محل کار هدایت شوند.
ه: جوشکاران نباید از ظروف و بشگه هایی که قبلا محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتغال و انفجار بوده اند، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند.
و: از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی بر روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری بعمل آید. همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی بر روی ظروف و مخازن خالی که فبلا حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود، باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود:
- داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شستشو شده و دریچه های آن کاملا باز باشد.
- قسمتی از حجم آن بوسیله آب پر شود.
ز: هیچ نوع ظرف بسته، حتی اگر عاری از مواد قابل اشتعال و انفجار باشد، نباید مورد جوشکاری یا برش حرارتی قرار گیرد، مگر آنکه قبلا منفذی در آن ایجاد شود.
ح: برای نشت یابی بر روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود.
ط: در هنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری، جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روش های خطرناک و غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیدا خودداری بعمل آید.
ی: برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت (گیرانه) استفاده شود.
ک: در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد.
ل: بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابلهای آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد.
م: در پایان هر گونه عملیات جوشکاری و برشکاری، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری، محل را ترک نمایند.

وسائل و سازه های حفاظتی

نرده حفاظتی در کارگاه ساختمانی
نرده حفاظتی حفاظی است قائم که برای جلوگیری از سقوط افراد که ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتی متر باشد باید نصب گردد.
الف: ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار نباید از 90 سانتی متر کمتر و 110 سانتی متر بیشتر باشد. همچنین ارتفاع نرده راه پله نباید از 75 سانتی متر کمتر و از 85 سانتی متر بیشتر باشد.
ب: نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 2 متر، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزا سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل صد کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می گیرد، داشته باشد.
پاخورهای چوبی
پاخور چوبی حفاظی است قرنیز مانند که در طرف باز سکوهای کار جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی باید نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 5 /2سانتی متر و به ارتفاع 15 سانتی متر باشند.
راهرو سر پوشیده موقت
1- سازه ای است حفاظتی که به صورت موقت در پیاده روها و یا سایر معابر عمومی برای جلوگیری از خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ایجاد می شود.
الف: ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از 5 /2متر و عرض آن نیز نباید کمتر از 5 /1متر باشد مگر آنکه عرض پیاده روی موجود کمتر از آن باشد که در اینصورت هم عرض پیاده رو خواهد بود.
ب: راهرو باید فاقد هرگونه مانع بوده و دارای روشنایی لازم طبیعی یا مصنوعی دائمی باشد.
ج: سقف راهرو باید توانایی تحمل هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی را با حداقل فشار 700 کیلوگرم بر متر مربع داشته باشد.
د: سقف راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل 5 سانتیمتر ساخته شده و به ترتیبی باشد که از ریزش مصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری بعمل آید.
ه: لبه بیرونی سقف راهرو باید دارای دیواره شیب داری از چوب یا توری فلزی مقاوم به ارتفاع حداقل یک متر باشد. زاویه این حفاظ را نسبت به سقف می توان حداکثر 45 درجه به طرف خارج اختیار کرد.
و: اطراف راهروی سرپوشیده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی قرار دارد، باید دارای حفاظ یا نرده ای به ارتفاع لازم باشد.
سرپوش حفاظتی
سرپوش حفاظتی، پوششی است حفاظتی، از قبیل توری یا تخته بندی (الوار) که برای جلوگیری از آسیب ناشی از اثر سقوط اشیا در دیواره اطراف ساختمان نصب می شود. سرپوش حفاظتی باید چنان طراحی و ساخته شود که در اثر ریزش مصالح یا ابزار بر روی آن هیچ گونه خطری متوجه افرادی که در زیر آن قرار دارند نگردد.
پوشش موقت فضاهای باز
پوشش موقت فضاهای باز سقفها و دیوارها، باید با استفاده از تخته با ضخامت 5 /2سانتی متر یا معادل آن برای سوراخهای تا دهانه 45 سانتی متر و تخته با ضخامت 5 سانتی متر یا معادل آن برای سوراخهای با دهانه بیش از 45 سانتی متر صورت گیرد.
سقف موقت
برای سقفهای موقت که به صورت سکوهای کار مورد استفاده قرار گیرند، باید از تخته هایی با ضخامت 5 و عرض 25 سانتی متر که محکم به یکدیگر بسته شده باشند، استفاده شود.
تورهای ایمنی
در مواردیکه نصب سکوهای کار و نرده های حفاظتی در ارتفاع بیش از 5 /3متر امکان پذیر نباشد، باید برای جلوگیری از سقوط افراد، از تورهای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود:
الف: تورهای ایمنی باید در فاصله ای که سازندگان آنها مشخص نموده اند، نصب شود، به نحوی که ارتفاع سقوط کارگران بیشتر از شش متر نباشد.
ب: برپایی و نصب تورهای ایمنی، همچنین جمع آوری و برچیدن آنها باید توسط شخص ذیصلاح و با استفاده از کمربند ها و نگهدارنده های محکم ایمنی صورت گیرد. این تورها قبل از استفاده و در مدت بهره برداری باید توسط شخص ذیصلاح بازرسی و کنترل شوند، استفاده از تورهای فرسوده و آسیب دیده مجاز نیست.

Sunday, July 25, 2010

وقوع 11 هزار و 700 حادثه ناشی از کار در کشور

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: در سال گذشته 11 هزار و 700 حادثه در حین کار در کشور رخ داد که این تعداد نسبت به سال قبل از آن شش درصد کاهش داشته است.
محمد اصابتی ظهر سه شنبه در همایش حفاظت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی که در سالن اجتماعات شهید رجایی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه اصلی در هر کشوری است که صیانت از این سرمایه ارزشمند وظیفه اصلی ما در وزارتخانه است.
اصابتی با اشاره به تهدیدات مشهود و غیرمشهود در حین کار گفت: مسائل روانی، تالمات روحی، پیامدهای اجتماعی، مشکلات خانوده ها از جمله مواردی است که پس از سوانح کارگران را درگیر می کند و عواقب زیادی را بدنبال دارد.
وی با اشاره به بروز خسارت چهار میلیارد تومانی در هر فوت مربوط به کار، تصریح کرد: خسارتهای غیرمشهود چهار برابر خسارات مشهود است و هر حادثه در محیط کار که منجر به فوت شود چهار میلیارد تومان خسارت می زند و موجب از دست رفتن شش هزار روز کاری می شود.
اصابتی یادآور شد: در سال گذشته بیش از 11 هزار و 700 سانحه در محیط های کاری به وقوع پیوست که نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است.

35 درصد سوانح در بخش ساختمان

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: 30 تا 35 درصد حوادثی که در کشور رخ می دهد در بخش ساختمان رخ می دهد که 14 درصد حوادث هم منجر به فوت می شود در حالیکه میزان کشته در حوادث غیر ساختمانی 9 درصد است. وی خاطرنشان کرد: 52 درصد حوادث ناشی از کار منجر به شکستگی می شود و 24 درصد حوادث ساختمانی در زمان آماده سازی و تخریب رخ می دهد. اصابتی با بیان علت وقوع حوادث ناشی از کار در واحدهای صنعتی وتولیدی گفت: 53 درصد حوادث ناشی از عدم نظارت و 47 درصد عدم آموزش و سهل انگاری و استفاده نکردن از تجهیزات و وسایل ایمنی است.
به گفته این مسئول در بخش ساختمان 48 درصد حوادث در اثر سقوط اشیاء و لغزیدن رخ می دهد که باید با آموزش و ارائه راهکارهای درست این حوادث را کاهش دهیم.

460 هزار مورد بازرسی از واحدها

اصابتی یادآور شد: به منتظور حسن اجرای قانون کار در سال گذشته بیش از 460 هزار مورد بازرسی به صورت ادواری و موردی از کارگاههای تولیدی مشمول قانون کار صورت گرفت و امسال هم 34 برنامه عملیاتی در حوزه بازرسی در زمینه پیشگیری از حوادث و مسائل حفاظتی و ایمنی تدوین و پیش بینی شده است که اجرایی خواهد شد.

افتادن فرش ، موكت و البسه روي خطوط هوايي برق

از جمله حوادثي كه مي تواند براي مردم و مشتركين و نيز همكاران بنده، مشكلاتي ايجاد نمايد ، سقوط فرش و موكت از بالاي ساختمان ها بر روي شبكه هاي هوايي برق است.
اين موضوع در فصل پاياني سال كه مصادف با خانه تكاني منازل است ، بيشتر مشاهده مي گردد.
سقوط اين اشياء روي شبكه هاي هوايي برق مي تواند پيامدهاي متعددي را در پي داشته باشد :
- حريق و آتش سوزي ناشي از اتصالي در شبكه برق
- برخورد سيم هاي برق به هم و ايجاد اتصالي كه منجر به خاموشي در سطح منطقه مي گردد.
- احتمال وقوع سيم پارگي در محل اتصالي ، و سقوط سيم هاي برقدار روي زمين كه مي تواند براي عابرين مخصوصاً كودكان خطر برقگرفتگي را در پي داشته باشد.
- اتصالي بوجود آمده مي تواند موجب سوختن لوازم برقي مصرف كنندگان و مشتركين نيز گردد.
توصيه ايمني : هنگام پهن نمودن فرش يا موكت يا حتي البسه بر روي پشت بام منازل ، از استحكام آن مخصوصاً هنگام وزش باد ، اطمينان حاصل نماييد و اگر باد و طوفان شديد شد ، حتماً اين اشياء را از پشت بام ها جمع آوري نماييد.
چنانچه اين اشياء روي شبكه هاي هوايي برق مخصوصاً شبكه هاي بيست هزار ولت افتاد ، براي برداشتن آنها شخصاً هيچ اقدامي انجام نداده و سريعاً مراتب را به اتفاقات برق با شماره 121 اطلاع دهيد تا همكاران من با تجهيزات در اختيار و در صورت لزوم خاموشي بصورت ايمن اشياء را از روي شبكه بردارند.

Saturday, July 24, 2010

چند تصوير از آثار برقگرفتگي

Close-up of "exit"-type electrical burns on an industrial worker's leg.

Point of contact for same patient: third-degree thermal/electrical burn to hands. Escaratomy and skin grafting was eventually necessary.

A metal rod held in an industrial worker's hand came in contact with a power line. The patient was thrown to ground and suffered pelvic fractures, in addition to multiple third-degree burns.

CE mark

EC Directives form the basis for a common European domestic market without any trade restrictions. Any products that are destined for the European market have to meet the requirements of all directives that apply to the product in question. Compliance with the directives is documented by the CE mark.This CE mark is therefore not a mark of compliance with standards (test certificate) of a testing institute, like the ENEC mark is, and can therefore not be issued by a testing institute. The CE mark must be printed on the product, the packaging or both and is not directed at the consumer, but at supervisory authorities.
Manufacturers are obliged to keep conformity declarations as well as test and production documentation ready for presentation. The documents must be retained for a period of 10 years after the product was last marketed.

Thursday, July 22, 2010

PG&E Worker Killed in Electrocution Accident in Benicia

March 18, 2010
A Pacific Gas & Electric employee of almost five years was killed Wednesday in an electrical vault accident in Benicia, authorities reported. The Solano County electrical accident occurred shortly before 10 a.m. in an underground vault at Panorama Court and Panorama Drive in Benicia. According to KTVU News, fire officials in the area said they immediately dispatched rescue vehicles after receiving reports of a male employee being electrocuted in the vault, which contains 12,000-volt power lines.
The victim was identified as Maximiliano Martinez, 26, a general construction lineman who worked out of the Calistoga yard. Martinez was upgrading a transformer in the vault when the accident occurred. Three other men in his crew were with him, but Martinez was the only one inside the vault when he was electrocuted. He died at the scene.
Our deepest sympathy goes out to the family of Max Martinez and everyone who knew and loved him. Please keep his family and close friends in your thoughts and prayers.
What Caused This Accident?
Based on the news accounts of the incident, it is not clear why the accident occurred. Both PG&E and CalOSHA stayed on the scene to investigate the fatal workplace accident. Authorities will likely surely talk to the other employees at the scene and see of there was equipment malfunction and whether Martinez was trained in the operation of the equipment he was using. In such a fatal workplace accident, it is important to determine if a death is caused by someone else's negligent actions, or a defective piece of equipment.
Compensation and Third Party Claims
Although the victim's family will likely receive worker's compensation benefits from PG&E, these benefits may not sufficiently compensate the family for their loss. The family may consider speaking to a wrongful death lawyer about whether they may be entitled to compensation in a third party claim (a claim against a party other than the victim's employer). An experienced California workplace injury attorney could help the victim's family understand their legal rights, options and obligations to ensure they recover fair compensation for their devastating loss.
Sources: KTVU News, San Francisco Chronicle, CBS 5

طراحی سیستم دیجیتال ثبات حوادث برق

یکی از واحدهای فناوری مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سیستم دیجیتال ثبات وقایع برق (DERA) طراحی و تولید کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم از واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی با توجه به نیازهای صنعت برق، اقدام به طراحی این سیستم کرده است.به گفته قاسم مصلحی، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، معماری توزیع شده سیستم دیجیتال ثبات وقایع برق باعث می‏شود که مُدول در نزدیکترین موقعیت به سیگنال‏های برق ورودی واحدهای صنعتی و یا پست‏های برق، نصب شده و موجب کاهش شدید هزینه‏های کابل کشی شود.وی با اشاره به مدیریت اتفاقات توسط این سیستم اشاره کرد و بیان داشت: کنترل اتفاقات از طریق یک پردازشگر صورت می‏گیرد که دارای قابلیت‏های ویژه‏ای همچون حافظه خارجی 32 کیلو بایت، 16 کانال ورودی دیجیتال و حافظه داخلی 64 کیلو بایت آنلاین است.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: بر روی این سیستم، پورت‏های ارتباطی CAN،SPI و SCI پیش بینی شده است که جایگزین مناسبی برای سیستم‏های ثبات متمرکز می‏باشد.وی همچنین غیر متمرکز بودن دریافت کننده‏ها، ذخیره کننده‏ها و نمایش دهنده‏های سیستم، دارا بودن یک مدیریت شبکه برای ذخیره اطلاعات هر ایستگاه، قابلیت شبکه نمودن تا 255 مدول در هر زیر شبکه را از توانایی‏های بارز سیستم دیجیتال ثبات وقایع برق عنوان کرد و گفت: این سیستم همچنین دارای نمایشگر LED برای نشان دادن وضعیت فعال و غیر فعال هر یک از ورودی‏ها و ثبت رخدادها و حوادث با دقت یک میلی بر ثانیه است.گفتنی است، طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار سیستم‏های اتوماسیون پست‏های شبکه انتقال برق مبتنی بر استاندارد IEC61850 ، ساخت رله‏های حفاظتی پست‏های شبکه برق و نمونه سازی بُردهای صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و ایستگاه‏های CNG، بخش‏های دیگری از فعالیت‏های شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم است.
خبرگزاری موج

Wednesday, July 21, 2010

خطر برق گرفتگي در بالابرهاي ساختماني

فكر مي كنيد چند نفر از اين كارگران زحمت كش ، از خطري كه آنها را تهديد مي كند اطلاع دارند ؟وقتي با استاد كار بناي ساختمان ، در خصوص سيم هاي شبكه برق با ولتاژ بيست هزار ولت صحبت مي كردم ،..... كه اي استا... آيا مي دانيد اين سيم هاي برق خطرناك هستند ؟ مي دانيد در جواب من چي گفت ؟
گفت : اتفاقاً مي خواستيم يك ساعت ديگه اين سيم ها را با لوله خرطومي روكش كنيم.....!!
مهندسين ناظرساختمان ، كارفرمايان محترم ، لطفاً به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناخواسته و بعضاً جبران ناپذير، قبل از راه اندازي سايت يا كارگاه ساختماني.... ، ضمن بررسي شبكه هاي برق اطراف كارگاه خود و رعايت حريم قانوني اين خطوط ، كارگران خود را در خصوص آشنايي با مخاطرات محيط كار از جمله برق و تأسيسات برقي داخل و اطراف كارگاه ، آموزش دهيد.

برقگرفتگي ناشي از، دستكاري در شبكه هاي برق

اين تصوير براي عبرت آن دسته افرادي است ، كه با غرور براي دستكاري و سرقت از شبكه هاي برق اقدام مي نمايند.

Tuesday, July 20, 2010

بكارگيري ابزارآلات دستي عايقي استاندارد به منظور ارتقاء سطح ايمني كار در شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد در راستاي تحقق اهداف ايمني و بهداشت خود و اعمال مديريت صحيح بر تهيه و توزيع ابزارآلات دستي ، از سال گذشته رويه خريد ابزارآلات دستي را تغيير داده و خريد ابزارآلات عايقي استاندارد را در دستور كار خود قرار داده است.
قبلاً براي تهيه ابزارآلات دستي ، خريدها بصورت غير متمركز از مراكز مختلف با مارك هاي مختلف خريداري مي گرديد، كه به دليل تنوع شايد مواردي بصورت نامرغوب تهيه و توزيع مي گرديد كه داراي عمر كوتاهي بوده ، كه مي توانست مشكلاتي براي پرسنل در روند اجراي كار ايجاد نمايد.
كه موضوع در كميته عالي حفاظت فني و بهداشت كار سازمان مورد بررسي قرار گرفته و مقررگرديد، به منظور پيشگيري و كنترل ضايعات و نيز بهبود راندمان كار پرسنل فني، اين ابزار از طريق توليدكنندگان داخل بصورت استاندارد ، با حك نمودن آرم شركت و نيز سريال ساخت ، تهيه و در اختيار پرسنل فني قرار گيرد.
تصاويري كه مشاهده مي نماييد، محصولاتي هستند كه توسط شركت ابزار مهدي سمنان در همين راستا تهيه و توليد شده اند.

Monday, July 19, 2010

توصيه ايمني و بهداشتي : در صورت شكستن لامپ کم مصرف منزل مان چه بايد بكنيم ؟

لطفاً به توصيه هاي ذيل توجه نماييد :
چنانچه لامپ کم مصرف منزلتان شکست :
چون حاوی موادي مثل جیوه است، با احتیاط تمام خرده ریزه ها را با جاروی معمولی وخاک انداز در یک کیسه ی پلاستیکی بریزید و سرکیسه را محکم ببندید.
از گذاشتن کیسه درسطل آشغال منزل خود داری کنید.
به هیچ عنوان ازجاروی برقی استفاده نکنید زیرا باعث پخش مواد جیوه ای در سایر اطاق ها خواهد شد.
بلافاصله بعد از شکستن لامپ، همه افراد خانواده را برای حد اقل 15 دقیقه به خارج ازمنزل هدایت کنید واز تنفس دراین محل دردقایق اولیه بپرهیزید.
هنگام جمع کردن خرده هاي شكسته لامپ از دستکش لاستیکی استفاده نماييد.
تنفس این مواد یا تماس با خرده شیشه ها مي تواند باعث بروز میگرن، عدم تعادل بدن، ایجاد اشکالاتی درجهت یابی و انواع دیگر اشکالات جسمی منجمله ضایعات پوستی شود .

سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک

سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک، سرمايه و اطلاعات با ارزش و جان پرسنل را از گزند صدمات آتش سوزي دور خواهد داشت اين سيستم ها مبتني بر تشخيص دود، حرارت، نشت گاز، شعله و توسط دتکتورهاي متناسب با آن و اعلام خطر اتوماتيک توسط دستگاه مرکزي است.
سيستم هاي اعلام حريق اتوماتيک
براي ايمن سازي يک محيط در برابر حريق، مهمترين مسئله اطلاع يافتن سريع و به موقع از وقوع حريق و سپس تلاش جهت خنثي کردن آن است. هنگامي که آتش سوزي اتفاق مي افتد، نشانه هايي از آتش (دود، حرارت يا شعله) پديدار ميگردد که اين نشانه ها توسط عناصر حساس کشف مي گردند. هر چه اين عناصر حساسيتشان نسبت به دود، حرارت يا شعله بيشتر باشد، سريعتر اعلام حريق مي نمايند و احتمال خطرات جانبي پايين تر مي آيد.
اجزاء تشکيل دهنده سيستم هاي کشف و اعلام حريق خودکار
کاشف هاي حريق
اين کاشف ها به گونه اي طراحي شده اند که نسبت به دود، حرارت، شعله و يا ترکيبي از آنها عکس العمل نشان دهند. انتخاب نوع کاشف حريق به شرايط محيط و کالا بستگي دارد و روش هاي مختلف طراحي را مي طلبد.
کاشف هاي دودي نقطه اي
اغلب آتش سوزي ها با مقادير زيادي دود همراه هستند و کاشف هاي دودي بهترين و سريعترين وسيله براي اطلاع از وقوع حريق در اين گونه آتش سوزي هاست که خود به دو نوع کاشف دودي از نوع يونيزه و کاشف دودي از نوع فتو الکتريک يا نوري تقسيم مي شود.
الف) کاشف دودي يونيزاسيون در اين کاشف ها يک جريان الکتريکي بين دو الکترود داخل محفظه در گردش است. اين جريان الکتريکي بر اثر ورود به داخل محفظه ضعيف مي شود که باعث ارسال علائم به مرکز کنترل مي شود و وقوع آتش سوزي اعلام مي شود.اين نوع کاشف ها به ذرات بسيار کوچک و نامرئي که از سوختن مواد به وجود مي آيد حساس و نسبت به دوده هاي با ذرات درشت تر حساسيت کم تري دارند.وجود يک منبع پرتوزا باعث مي شود تا اين نوع کاشف ها به سرعت ذرات معلق در هوا را جذب کرده کثيف شوند و عدم سرويس به موقع آنها، باعث ايجاد علائم کاذب مي شود.هم چنين وجود جريان باد، رطوبت و گرد و غبار بر عملکرد اين کاشف ها تاثير نامطلوب مي گذارد.
ب) کاشف هاي دودي فتوالکتريک يا نوري در اين کاشف ها يک سلول نوري و يک منبع نوراني به نحوي تعبيه شده که در شرايط عادي کار، و با ارسال علائم به مرکز کنترل يا دستگاه مرکزي، وقوع حريق را اعلام مي کند.اين کاشف ها نسبت به دودهاي با ذرات درشت و غليظ سريع تر، عکس العمل نشان مي دهند. هنگام انتخاب کاشف بايد دقت کامل توسط طراح به عمل آيد که تا سر حد امکان باعث ايجاد علائم کاذب نگردد.
کاشف هاي حرارتي نقطه اي
اين کاشف ها نسبت به تغيير درجه حرارت هواي اطراف محيط خود و افزايش آن حساس هستند و به دو نوع زير تقسيم مي شوند.
الف) کاشف هاي حرارتي ثابت
ب) کاشف هاي حرارتي افزايشي
کاشف هاي پرتوافکن (فرستنده و گيرنده) خطي
اين نوع کاشف ها از دو قسمت فرستنده و گيرنده تشکيل شده که دائما پرتويي از اشعه مادون قرمز از فرستنده به گيرنده ارسال مي شود. به محض اين که پرتوي بين فرستنده، گيرنده توسط دود يا هر شي ديگر قطع يا ضعيف گردد. علائم وقوع آتش سوزي به مرکز کنترل ارسال خواهد شد و دستگاه اعلام حريق مي کند.
کاشف هاي خطي حرارتي کابلي
کاشف هاي کابلي از طريق يک سري کابل هاي مخصوص که در مقابل تغييرات درجه حرارت حساس هستند عمل رديابي حريق را انجام مي دهند. اين نوع کاشف ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند و در مکان هايي که امکان استفاده از کاشف هاي نقطه اي حرارتي نيست مي توانند به آساني مورد استفاده قرار گيرند.
کاشف هاي شعله اي
شعله، ستوني از گازهاست که توسط حرارت روشن شده و سرچشمه آن از سوختن يک جسم و يا ماده است. کاشف شعله اي وسيله اي که نسبت به انرژي تابشي قابل ديدن توسط چشم انسان و يا انرژي تابشي خارج از حد فاصل ديد انسان عکس العمل نشان مي دهد.
کاشف هاي ليزري
اين کاشف ها از نوع کاشف هاي تنفسي و دود از طريق يک سري لوله PVC فشرده که در اطراف محل زير پوشش نصب مي شوند، توسط يک هواکش قوي به داخل محفظه کاشف مکيده شده و در جريان اشعه ليزر قرار ميگرد.
بين کاشف هاي ليزري نيز تفاوت هايي وجود دارد و در بعضي از آنها، اشعه ليزر را در يک نقطه مرکزي در وسط محفظه متمرکز مي کنند و هواي مکيده شده به داخل کاشف مستقيما از آن نقطه عبور داده مي شود و از نظر اندازه ذرات و تعداد ذرات مورد بررسي قرار مي گيرند و پس از مقايسه با اطلاعات ثبت شده از حافظه کاشف چنانچه غلظت ذرات بيش از تعيين شده باشد، کاشف فعال مي شود و اعلام حريق مي کند.
شستي هاي اعلام حريق
شستي اعلام حريق دستگاهي است که با شکستن شيشه آن علائم حريق به طور خودکار به مرکز کنترل سيستم ارسال و در نتيجه وسايل هشدار دهنده توسط مرکز کنترل فعال مي شوند. شيشه شستي ها بايد از نوعي باشد که هنگام شکستن آسيبي به دست وارد نشود.
آژيرها و زنگ هاي اعلام حريق
آژيرها و زنگ ها از وسايل هشداري سيستم اعلام حريق هستند که با به صدا درآمدن آنها ماموران و حاضران در ساختمان از وقوع خطر آگاه مي شوند و نسبت به رفع خطر اقدام مي کنند. صداي آژير بايد از صداهاي ديگر متمايز، و براي دورترين نقطه از هر ساختمان قابل شنيدن باشد
چراغ چشمک زن
اين چراغ نيز از ديگر اجزاء سيستم اعلام حريق است که مي تواند در مراکز مراقبتي يا درماني يا هر مکاني که ضرورت داشته باشد مورد استفاده قرار گيرد و نيز با قابليت ديد زياد مي تواند جهت نشان دادن محل دقيق آتش سوزي بکار رود.
چراغ نشانگر (LED MONITOR)
اين چراغ وسيله مناسبي براي دست يابي سريع به کانون يا منطقه حريق است همچنين با استفاده صحيح از چراغ نشانگر مي توان چند منطقه يا زون حريق را به يک مدار وصل کرد.
مرکز کنترل اعلام حريق
مراکز کنترل اعلام حريق عموما تمام الکترونيکي و از نوع مدولرد هستند. بعضي از انواع آن شامل کنترل اصلي تغذيه، شارژ اتوماتيک و پانل هاي مکمل براي مدارات اعلام حريق بوده و داراي چراغهايي براي تعيين نقاط حريق قطعي و يا اتصالي مدار و قطعي مدار آژير، برق براي اعلام نقص و کليدها و کنترل هايي براي بوضعيت عادي برگرداندن هر مدار بعد از اعلام حريق، چراغي که حتي بعد از قطع صداي آژير تا بحالت نرمال درآمدن دستگاه بايد روشن بماند مي باشد.دستگاه، سيگنال دريافتي از دتکتورها را که در معرض دود، حرارت يا شعله قرار گرفته اند تجزيه و تحليل نموده و با ارسال فرمان به مدارات آژير و دستگاه تکرار کننده باعث اعلام خطر مي گردند.
تکرار کننده اعلام حريق
اين دستگاه علاوه بر چراغهاي نشان دهنده عملکرد و اشکالات هر مدار، قادر است خطوط ارتباطي خود را نيز حفاظت نموده و اشکالات بوجود آمده را بوسيله يک چراغ چشمک زن مشخص نمايد. اين دستگاه کليه عملياتي را که در سيستم اعلام حريق بوقوع مي پيوندد و روي دستگاه کنترل اصلي نشان اصلي نشان داده مي شوند تکرار کرده و محل دقيق آتش سوزي و يا خطوط معيوب را مشخص مي نمايد و امکان کنترل و بازرسي کل سيستم را فراهم مي آورد.
تلفن کننده اتوماتيک
اين دستگاه قابليت ضبط تعدادي شماره تلفن، بهمراه پيغام مربوطه را دارا بوده و مي تواند با انواع مراکز کنترل حريق و حفاظتي مورد استفاده قرار گيرد بصورتي که بلافاصله پس از هر اعلام، بطور اتوماتيک با شماره تلفن هاي موجود در حافظه ارتباط برقرار کرده پيغام مربوطه را مخابره مي کند.
با تشكر از شركت KEDS

داستان مديريتي : شما را چگونه مي شناسند ؟

آلفرد نوبل از جمله افراد معدودي بود که اين شانس را داشت تا قبل از مردن، آگهي وفاتش را بخواند! زماني که برادرش لودويگ فوت شد، روزنامه‌ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف (مخترع ديناميت) مرده است. آلفرد وقتي صبح روزنامه ها را مي‌خواند با ديدن تيتر صفحه اول، ميخکوب شد: «آلفرد نوبل، دلال مرگ و مخترع مر‌گ آورترين سلاح بشري مرد!» آلفرد، خيلي ناراحت شد. با خود فکر کرد: «آيا خوب است که من را پس از مرگ اين گونه بشناسند؟» سريع وصيت نامه‌اش را آورد. جمله‌هاي بسياري را خط زد و اصلاح کرد. پيشنهاد کرد ثروتش صرف جايزه‌اي براي صلح و پيشرفت‌هاي صلح آميز شود. امروزه نوبل را نه به نام ديناميت، بلکه به نام مبدع جايزه صلح نوبل، جايزه‌هاي فيزيک و شيمي نوبل و ... مي‌شناسيم. او امروز، هويت ديگري دارد. يک تصميم، براي تغيير يک سرنوشت کافي است!

Sunday, July 18, 2010

طراحي نرم‌افزار پيش‌بيني خرابي در سيستم‌هاي حفاظت شبکه‌هاي برق

نرم افزار پيش‌بيني خرابي در سيستم‌هاي حفاظت شبکه‌هاي سراسري برق توسط پژوهشگران دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي امير کبير طراحي شد.
به گزارش فارس، وحيد گوهري صدر پژوهشگر طرح گفت: تمام خطوط انتقال و شبکه هاي برق توسط رله‌ها و سيستم‌هاي حفاظت مورد مراقبت قرار مي‌گيرد و اين سيستم‌هاي حفاظتي داراي منطق‌هاي حفاظتي است که مهندسان رلياژ با استفاده از اين منطق‌ها تنظيمات مناسب را روي رله‌ها انجام مي‌دهند.وي افزود: در اين پروژه با به کارگيري تمامي منطق‌هاي حفاظتي همه گونه خطاهاي معمول روي شبکه قدرت شبيه سازي شده و عملکرد رله‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. گوهري ادامه داد: از نتايج اين ارزيابي آشکارسازي نقاط ضعف سيستم حفاظتي طراحي شده براي شبکه برق است که نقاط ضعف شبکه و پيشنهاد تنظيمات مناسب براي رفع آن‌ها ارائه شده است. وي تصريح کرد: در اين پژوهش ابزاري براي ارزيابي کفايت سيستم حفاظت خطوط انتقال نيرو براي يک شبکه به هم پيوسته تعبيه شده است که بر اساس منطق‌ها و قوانين حفاظتي و آشکارسازي روزنه‌هاي آن که مي‌تواند به توسعه و گسترش اغتشاشات به نواحي مختلف شبکه و احيانا فروپاشي آن منجر شود، ارائه شده است. اين پژوهش در قالب رساله دکتري دانشکده مهندسي برق، گرايش قدرت و با راهنمايي شهرام منتظر کوهساري انجام شده است.

انشعاب غيرمجاز برق، خودرو نيسان را به آتش کشيد

به گزارش فرمانده انتظامي تربت جام در پي اعلام يکي از اهالي روستا به مرکز فوريت هاي پليس ۱۱۰ مبني بر وقوع آتش سوزي در خودرو نيسان حامل پوشال گندم، بلافاصله ماموران در محل حادثه حاضر و به بررسي و تحقيقات پرداختند.سرهنگ اصغر عنبران گفت: تلاش ماموران آتش نشاني براي مهار آتش سوزي نتيجه اي نداد و خودرو وانت نيسان با بار پوشال کاملا سوخت. وي اضافه کرد: براساس تحقيقات به عمل آمده از محل وقوع آتش سوزي، مشخص شد فردي از اهالي روستا اقدام به وصل انشعاب برق غيرمجاز از شبکه سراسري کرده و کابلي که به کنتور منزل وصل کرده است غيراستاندارد مي باشد. کابل با زمين فاصله کمي داشته و هنگام عبور خودرو وانت نيسان به همراه بار پوشال، با بار وانت تماس و منجر به آتش سوزي شده و خودرو نيز به همراه پوشال گندم کاملا در آتش سوخته است.
منبع : روزنامه خراسان

کولرهای آبی عامل 30 درصد حوادث برق گرفتگی

معاون پیشگیری و حفاظت سازمان آتش نشانی تهران گفت: استانداردهای ایمنی لازم در طراحی و ساخت کولرهای آبی تولید داخل اعمال نشده است ، بنابراین استفاده این محصولات می تواند حوادث برق گرفتگی را به دنبال داشته باشد.
داوود براتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه هیچ یک از کولرهای آبی تولید داخل از لحاظ ایمنی مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران نیست ، مهمترین مشکل کولرهای آبی تولید داخل را فقدان سیم ارت (سیم اتصال به زمین) عنوان کرد و افزود : گردش دائمی جریان آب و اتصال مستقیم کولر با زمین، تا کنون منجر به کشته شدن ده ها و چه بسا صدها هزار نفر شده است.
وی با بیان اینکه سالانه حدود 30 درصد مجموع حوادث برق گرفتگی در رابطه مستقیم با استفاده از کولرآبی است، تصریح کرد: علاوه بر فقدان سیم اتصال زمین، مناسب نبودن طراحی و جاسازی پمپ، عایق نبودن قطعات فلزی و نیز اتصال پوشال های خیس به بدنه، موجب انتقال برق به بدنه کولر شده و شرایط خطرناکی را پدید می آورد، که عمدتا به برق گرفتگی افراد تعمیرکار یا استفاده کنندگان می انجامد.
معاون پیشگیری و حفاظت سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: با توجه به آمار بالای این گونه حوادث و نگرانی سازمان آتش نشانی در رابطه با افزایش موارد برق گرفتگی، مکاتباتی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفته که تا حصول اطمینان کامل نسبت به تدوین استانداردهای لازم برای طراحی و تولید کولرهای آبی در کشور، این موضوع به جد پیگیری شود.
منبع : خبرگزاري مهر

راهكاري مناسب به منظور محافظت از كابل ها و سيم هاي سيار برق


معمولاً در محيط كار بارها مشاهده نموديد كه كابل ها و سيم هاي سيار برق در مسير تردد عابرين ، خودروها ، بدون توجه به آسيب هاي ناشي از اين تنش هاي مكانيكي ، به همان صورت رها شده اند، كه در صورت جدي شدن اين آسيب ها ، وقوع حادثه دور از انتظار نخواهد بود. وسيله معرفي شده به نظر راهكار خوب و مناسبي براي اين موضوع مي باشد.

داستان مديريتي - در جستجوي الماس

می گویند کشاورزی آفریقایی در مزرعه اش زندگی خوب و خوشی را با همسر و فرزندانش داشت. یک روز شنید که در بخشی از آفریقا معادن الماسی کشف شده اند و مردمی که به آنجا رفته اند با کشف الماس به ثروتی افسانه ای دست یافته اند. او که از شنیدن این خبر هیجان زده شده بود، تصمیم گرفت برای کشف معدنی الماس به آنجا برود. بنابراین زن و فرزندانش را به دوستی سپرد و مزرعه اش را فروخت و عازم سفر شد. او به مدت ده سال آفریقا را زیر پا می گذارد و عاقبت به دنبال بی پولی، تنهایی و یأس و نومیدی، خود را در دریا غرق می کند.اما زارع جدیدی که مزرعه را خریده بود روزی در کنار رودخانه ای که از وسط مزرعه می گذشت، چشمش به تکه سنگی افتاد که درخشش عجیبی داشت. او سنگ را برداشت و به نزد جواهر سازی برد. مرد جواهر ساز با دیدن سنگ گفت که آن سنگ الماسی است که نمی توان قیمتی بر آن نهاد. مرد زارع به محلی که سنگ را پیدا کرده بود رفت و متوجه شد سرتاسر مزرعه پر از سنگهای الماسی است که برای درخشیدن نیاز به تراش و صیقل داشتند.مرد زارع پیشین بدون آنکه زیر پای خود را نگاه کند، برای کشف الماس تمام آفریقا را زیر پا گذاشته بود حال آنکه در معدنی از الماس زندگی می کرد!
کلیدواژه‌ها : فرصت ؛ شناسایی فرصت ها ؛ خودشناسی ؛ خود کم بینی ؛ نقاط قوت

برق گرفتگي ميمون ها و راهكاري براي مهار آن در كنيا

در يك پارك جنگلي در كشور كنيا مدت ها است كه ميمون هاي ساكن در آن، به واسطه عبور شبكه هوايي برق دچار برق گرفتگي شده و تعداد قابل توجهي از اين حيوانات از بين مي رفتند.
اخيراً مسئولين اين پارك به فكر افتاده اند شبكه هوايي برق عبوري را ايزوله كنند.
حتماً مي دانيد كه اندازه ولتاژ برق مؤثر بر بدن حيوانات براي برق گرفتگي نسبت به انسانها به مراتب كمتر مي باشد.
Saturday, July 17, 2010

تار عنكبوت يا سيم هاي برق

يقين بدانيد كه اين محل آبستن حادثه است.

عكس گروهي سيمبانان ، بالاي تيرهاي برق ؟!!

بدون شرح

جلوگيري از حضورغير ضروري افراد و يا مردم در كارگاه ، هنگام نصب تير برق

آزاد شدن و سقوط تير برق هنگام نصب آن توسط جرثقيل يا لاين تراك ، ازجمله حوادثي است كه بارها و بارها شاهد وقوع آن بوده ايم .
لذا به منظور پيشگيري از چنين حوادثي ، سرپرستان و استادكاران محترم بايد محل نصب تير را محصور و از ورود غير ضروري افراد گروه و مردم به محدوده عملياتي جرثقيل جلوگيري نمايند.
در تصوير بالا تعدادي از لاين من هاي آمريكايي مشغول نصب تير مي باشند و بقيه افراد گروه بدون توجه به خطري كه آنها را تهديد مي كند ، در محدوده كارگاه حضور دارند و همانطور كه مي بينيد بعضاً تعدادي مشغول صحبت با هم نيز هستند.
از طرف ديگر ، سرپرستان بايد مراقب اموال مردم نيز باشند و قبل از شروع به كار، بررسي نموده تا چنانچه خودرو و يا وسايلي از مردم، در محل بوده و احتمال آسيب آنها مي رود ، جهت جابجايي آنها بايد اقدام نمايند.

Thursday, July 15, 2010

برقگرفتگي يك كارگر در شهر ونكوور كانادا


اين اتفاق هنگامي رويداد كه، drywall را به يك سايت ساختماني در کوچه جنوبي از خيابان آلبرني Alberni ، بین بورارد Burrard و خیابان بوت Bute منتقل مي كردند و كه در اين بين بوم جرثقيل به خطوط انتقال برق در مرکز شهر ونکووربرخورد مي نمايد كه در نتيجه اين حادثه يك كارگر دچار سوختگي شديد مي گردد.
مدیر ارتباطات WorkSafeBC آقاي مك گوي اسكات گفت: بوم جرثقيل با شبكه برق برخورد نموده و كارگر مصدوم فوراً به بیمارستان عمومی ونکوور منتقل شده است .
فرد مصدوم كه نام و سن وي اعلام نگرديد، شاغل در شركت Pacific West Systems Supply Ltd مي باشد.
به نقل از منبع خبر،كارشناسان WorkSafeBC هنوز در حال بررسی علت حادثه هستند.

يك شعار جالب

برق گرفتگي يك كارگر ساختماني در تايلند

آقاي پلئون Pleon كه سي سال بيشتر ندارد در طبقه دوم ساختمان يك بانك در تايلند مشغول بكار بوده، دچار برقگرفتگي مي شود كه با كمك نيروهاي امدادي و پليس توسط يك بالابر به پايين منتقل و جهت درمان به بيمارستان منتقل مي گردد.
منبع خبر جزئيات بيشتري از اين حادثه، منتشر ننموده است.

آتش همچنان در رشت فاجعه می آفریند / سیم کشی های فرسوده برق نیازمند ترمیم

رشت - خبر گزاری مهر: اتصالی در سامانه فرسوده سیم کشی برق همچنان در رشت فاجعه می آفریند که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این نقیصه اقدام کرد.
گزارش خبرنگار مهر در رشت، طی چند روز اخیر تعدادی منزل مسکونی و یک مسجد در رشت به دلیل اتصالی در سامانه سیم کشی برق، طعمه حریق شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت درباره دلیل بروز این حادثه ها گفت: در اثر اتصالی در سامانه سیم کشی برق یکی از منازل مسکونی و سرایت آن به سربندی سایر منازل همجوار و به علت عدم وجود دیوارهای آتش بُر و مصالح قابل اشتعال در سربندی این منازل، آتش سوزی به وقوع پیوست، که اگر واکنش سریع نیروهای آتش نشانی و نزدیکی محل حادثه نبود، آتش سوزی به دیگر منازل مسکونی مجاور نیز سرایت و فاجعه ای بزرگ اتفاق می افتاد.
محمد علی رفیعی ضمن ابراز تاسف نسبت به بی توجهی شهروندان به تمامی هشدارهای هفته های اخیر سازمان آتش نشانی، تاکید کرد: چنانچه این روند ادامه داشته باشد، حوادث بی شماری ناشی از سامانه های فرسوده سیم کشی برق را در پیش رو خواهیم داشت.
وی همچنین اظهارداشت: علیرغم هشدارهای سازمان آتش نشانی، مسجد حاج مجتهد رشت نیز طعمه حریق شد و آتش نشانان، آتش سوزی این مسجد را در کمتر از چهار دقیقه مهار و اطفاء کردند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: طی تماسهای پی درپی تعدادی از شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی مبنی بر وقوع آتش سوزی واقع در خیابان شریعتی، مسجد حاج مجتهد، بلافاصله 12 دستگاه خودروی اطفائیه سازمان به همراه 36 تن نیرو با توجه به ترافیک مسیر منتهی به محل حادثه در کمتر از دو دقیقه به محل حادثه رسیدند و توانستند آتش را در مدت چهار دقیقه مهار و اطفاء کنند.
وی عنوان کرد: سامانه های فرسوده سیم کشی برق مسجد، علت بروز این حادثه بوده است که اگر عکس العمل سریع آتش نشانان، در رسیدن به محل حادثه و مهار آتش سوزی در یک قسمت از سربندی این مسجد انجام نمی گرفت، ممکن بود حوادث دیگری رخ دهد.
رفیعی ضمن اشاره به اینکه در چند روز گذشته نسبت به وضعیت بازار رشت هشدارهای موکدی داده شده است، افزود: چنانچه این بی توجهی ها نسبت به سامانه های فرسوده سیم کشی برق با توجه به نوسانات شدید برق در هفته های اخیر ادامه داشته باشد، بروز اینگونه حوادث، دور از تصور نخواهد بود.
وی همچنین گفت: متاسفانه یک باب منزل مسکونی که به عنوان شرکت تجاری در رشت مورد بهره برداری قرار می گرفت، در اثر اتصالی در سامانه سیم کشی برق از ناحیه پشت بام دچار آتش سوزی شد که با سرعت عمل آتش نشانان درمدت کمتر از هفت دقیقه مهار و اطفاء شد.
مدیرعامل سازمان تاکید کرد: چنانچه بی توجهی و سهل انگاری در رعایت موازین ایمنی به خصوص بازدید از سامانه سیم کشی برق اماکن و نظارت بر نحوه مصرف صحیح از وسایل برودتی و پرمصرف از سوی شهروندان ادامه داشته باشد، بی شک با توجه به گرم شدن بیش از پیش هوا در روزهای آینده، روند آتش سوزی های ناشی از اتصالی در سامانه های برق، دامن گیر سایر شهروندان نیز می شود.

يادي از همكار بازنشسته حوزه ايمني، آقاي مهندس مجيد شاه نظر نژاد

آقاي مهندس مجيد شاه نظر نژاد، كه مديريت دفتر ايمني شركت توزيع برق شيراز را بعهده داشتند، از همكاران پرتلاش ، اين حوزه بودند كه پس از سي سال خدمت صادقانه به درجه بازنشستگي نائل شدند.
براي ايشان و خانواده محترمشان، آرزوي موفقيت و سربلندي دارم.
آقا مجيد خسته نباشيد. ( در تصوير ايستاده سمت راست )

گزارش تصويري ، بازديد از شركت لجور
Wednesday, July 14, 2010

مزایای استفاده از سیم سوم در سيستم برق ساختمان

انرژی الکتریکی به دلیل مزایای زیادی که دارد هر روز به مصرف آن افزوده میگردد.در مقابل مزایای آن انرژی الکتریکی دارای خطراتی نیز میباشد . خطرات برق به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
1- خطر آتش سوزی
2- خطر برق گرفتگی
خطر برق گرفتگی:
به طور کلی عبور جریان برق از بدن را برق گرفتگی یا شوک الکتریکی میگویند.در صورتی که جریان برق از بدن عبور نماید, بدن عکس العمل شدید در برابر آن از خود نشان میدهد . برای به وجود آمدن شوک باید مقدار جریان برق و شرایط فرد در قبول آن کافی باشد . اثرات این برق گرفتگی از احساس شوک شروع شده تا حالت سنکوپ یا بیهوشی کامل میتواند برسد .
شدت برق گرفتگی بستگی دارد به :
1- مقاومت پوست بدن
2- رطوبت پوست بدن
3- عبور جریان برق از بدن در صورتی که جریان از بین دو دست وپا , از بین یکی از دستها و پای چپ بگذرد و 4- به علت قرار گرفتن قلب در مسیر جریان,بیمار آسیب بیشتری می بیند .
ولتاژ برق ( بیشتر از 50 ولت خطرناک) معمولا حداکثر جریان متناوب را که هیچگونه تخریبی در بدن ایجاد نکند 30 میلی آمپر در مدت 20 ثانیه استاندارد نموده اند.
چگونگی و حالت برق گرفتگی:
برق گرفتگی بدین گونه ایجاد میشود:
1- تماس بدن با هر دو سیم فاز و نول
2- تماس یک فاز و یک نقطه از دستگاه با بدن
3- تماس بدن با دستگاهی که جریان فاز به آن وصل است
صدمات برق گرفتگی:
سوختگی : در این حالت کناره های محل سوختگی سفید, بی خون, خشک و بدون تورم است .
تاثیر روی قلب : ابتدا ضربان های بی موقع ایجاد میشود سپس ریتم های مضاعف تا 8 برابر ضربانهای طبیعی میرسدو ممکن است منجر به از کار افتادن قلب , تنفس و مرگ گردد .
تاثیر روی سلسله اعصاب : جریان مستقیم به اندازه جریان متناوب ایجاد تشنج می نماید و اگر جریان مستقیم بیش از 5/2 آمپر از بدن عبور کند , روی سلسله اعصاب اثر گذاشته و امکان شوک و فلج زیاد میشود .
عوارض برق گرفتگی:
اختلالات قلبی
اختلال در حس شنوائی و بینائی
اختلال عصبی
سیستم اتصال به جرم زمین سیستم حفاظتی و امنیتی ساده و ارزانی است که در صورت برق دار شدن بدنه مصرف کننده ها و تجهیزات برقی ما را از خطر برق گرفتگی مصون میدارد . این روش برق بدنه را از طریق یک سیم ( سیم اتصال زمین) به زمین منتقل می نماید لذا شخص دچار برق گرفتگی نمی شود .
همانطور که می دانیم جریان برق همیشه از مسیری بسته رد می شود که کمترین مقاومت اهمی را دارا باشد و اتصال زمین یعنی اتصال یک جسم رسانا به وسیله یک هادی به زمین . همبندی و اتصال زمین در اجسامی که دارای هادی های خوبی هستند بسیار موثر است و لازم به ذکر است که هادی همبندی و سیم اتصال زمین موثر و مفید باید دارای استحکام و مقاومت خوردگی و قابلیت ارتجاعی برابر باشند . همچنین برای اتصال زمین می توان از سیم لخت یا کابل استفاده کرد .
در انواع مختلف شبکه های الکتریکی وصل قسمت هایی از سیستم و بدنه هادی دستگاه های الکتریکی به زمین را زمین کردن می گویند و از دو دیدگاه مورد توجه است:
1- حفظ عایق بندی و تامین صحت کار لوازم و دستگاههای الکتریکی و محدود کردن اضافهولتاژها و کمک به کار صحیح لوازم و مدارها با قطع مدارهای معیوب . به این نوع اتصال زمین اتصال الکتریکی یا اتصال زمین سیستم گفته میشود. ( اتصال نوترال به زمین)
2- نوع دیگر اتصال زمین اتصال زمین ایمنی یا حفاظتی است . از این نوع سیستم حفاظتی در ایجاد ایمنی برای افرادی که بنا به وظیفه شغلی در تماس با تجهیزات سیستم های الکتریکی و نیز برای افراد جامعه که مصرف کننده نهائی انرژی برق می باشنداستفاده می شود. هدف دیگر از این نوع سیستم زمین محدود کردن خطر آتش سوزی از طریق قطع سریع مدارمعیوب به کمک وصل بدنه های فلزی به هادی خنثی یا زمین است .
در برخی موارد تفکیک دو نوع اتصال زمین برای دو هدف بالا ممکن نیست و به همین دلیل ایجاد یک اتصال زمین برای هردو منظور کافی است . ولی در بعضی شرایط تفکیک دو سیستم زمین لازم و ضروری است و گاهی مسائل مربوط به نوع دیگری اتصال زمین یعنی زمینی که برای تخلیه بار صاعقه لازم است موضوع را پیچیده تر میکند .
به طور کلی هدف از زمین کردن رسیدن به اهداف زیر است:
الف) کاهش تنش الکتریکی ناشی از اثرات کلید زنی و صاعقه
ب ) تامین و کنترل جریان اتصالی در حد قابل قبول
ج ) کاهش عدم تعادل ولتاژ
د ) محدود کردن ولتاژ نقطه نول
ایجاد یک سیستم زمین مطلوب حتی تا همین سالهای اخیر صرفا به مفهوم داشتن شبکه زمینی با مقاومت هر چه کمتر بوده است اما با ایجاد شبکه های برق وسیع با ظرفیت بالا طبعا با جریانهای اتصال کوتاه فوق العاده همراه هستیم که با وجود مقاومت کم سیستم زمین پتانسیل آن ممکن است از حد مجاز ایمنی تجاوز کند .
بطور کلی سیتم زمین باید دارای سه ویژگی عمده باشد :
1- سیستم زمین دارا ی مقاومت کمی باشد . این کار باعث میشود امپدانس مولفه صفر دیده شود و در نقطه اتصالی مقدار کوچکی داشته باشد تا هم عملکرد مطمئن و سریع رله های تشخیص خطای فاز به زمین تضمین گردد و هم اضافه ولتاژهای ایجاد شده در فازهای سالم کمتر از مقادیر پیش بینی شده و مجاز باشد .
2- سیستم زمین در محل اتصال برق گیر به زمین مقاومت موجی کم در نتیجه سطح محافظت مناسبی را برای برق گیر بوجود می آورد. برقگیر به منظور تخلیه ولتاژهای موجی به زمین در نظر گرفته میشود و بنابراین جریان های موجی با دامنه و شیب قابل ملاحظه از طریق آن به زمین وارد میشود . چنانچه مقاومت موجی سیستم زمین در محل اتصال برقگیر به آن مقدار زیادی باشد تخلیه کامل و سریع جریانهای موجی صورت نمی پذیرد و ولتاژ موجی قابل ملاحظه ای در اطراف زمین برق گیر ظاهر میگردد و بنابراین سطح حفاظت برقگیر افزایش می یابد و ممکن است امکان آسیب دیدگی تجهیزات پیش آید .
3- سیستم زمین باید بتواند ایمنی افراد و تجهیزات را تامین نماید . سیستم زمین باید به گونه ای طراحی شود تا با ایجاد مسیر مناسب برای عبور جریان به زمین تضمین نماید که اشخاص حتی اگر با تجهیزات زمین شده تماس داشته باشند در معرض شوک الکتریکی خطرناک وارد نشوند . شخصی که در نزدیکی و یا تماس مستقیم با قسمت های مختلف تجهیزات الکتریکی قرار دارد در معرض شوک الکتریکی خواهد بود .
ویژگی سیستم اتصال زمین
آزمایش مقاومت زمین بسته به کاربرد آن متفاوت میباشد. سیستم های اتصال زمین ساده مثل الکترودهای میله ای تکی که برای تجهیزات دور از هم به کار می روند ( ترانسفور ماتورها یا هادی های برقگیر) که برای هادی برقگیر مقاومت اتصال زمین اندازه گیری شده باید حدود 10 اهم و برای موارد دیگر مقاومت از 10 اهم نیز کمتر باشد که بسته به نوع کاربرد آن به کمتر از 5/0 اهم هم میرسد .
اتصال های زمین مربوط به تجهیزات مخابراتی که با توجه به نوع کاربرد آن مشخصات مخصوص به خود را دارد. سیستمهای اتصال زمین بزرگتر و پیچیده تر برای تجهیزات نیروگاهی استفاده می شود. در این گونه موارد مقدار مقاومت اندازه گیری شده باید 1 اهم و یا کمتر باشد .
ساده ترین سیستم اتصال زمین عبارتست از یک میله یا لوله فلزی که در زمین فرورفته و توسط یک هادی بخ شبکه الکتریکی یا تجهیزات مورد نظر متصل شده باشد. این میله فلزی را به عنوان الکترود اتصال زمین یا میله اتصال زمین و در برخی موارد میخ اتصال زمین می نامند .
برای دستیابی به مقاومت های کمتر می توان از 2 یا چند الکترود اتصال زمین را در زمین فرو کرده و آنها را به صورت موازی به یکدیگر متصل کرد. در بعضی سیستم های اتصال زمین به منظور دستیابی به مقدار مقاومت کمتر از شبکه های فلزی با صفحات فلزی فرو رفته در زمین استفاده
می نمائیم.
وضعیت خاک در عمق 6 الی 7 متری زمین از بقیه قسمت ها بیشتر مورد توجه است .
اتصال زمین توسط یک هادی مناسب و در دسترس برای ساختن یک نقطه مرجع پتانسیل در مدارهای الکتریکی ایجاد میگردد. بنابراین به شبکه های تولید و انتقال و توزیع و دیگر دستگاه های الکتریکی از طریق یک سیستم اتصال زمین به این نقطه مرجع متصل می گردند تا پتانسیل هر قسمت از تاسیسات برقی نسبت به پتانسیل زمین ثابت نگه داشته شود و در هنگام بروز اشکال در یکی از دستگاهها تجهیزات حفاظتی عمل نموده و مدار دارای اشکال را ایزوله می نماید .
هر دستگاه الکتریکی در حالت معمولی دارای پتانسیل زمین می باشد و در مواقع بروز اشکال پتانسیل آن به میزان قابل توجهی از پتانسیل زمین بالاتر می رود که با بودن سیستم ارت مطمئن می توان از این مشکل جلوگیری کرد .
برای اینکه یک سیستم اتصال زمین بطور رضایتبخش وظیفه خود را انجام دهد باید همواره از مقاومت کل کمی نسبت به زمین برخوردار باشد و جریان های زیادی را به راحتی از خود عبور دهد. معمولا انجام آزمایش ظرفیت عبور جریان قابل تحمل برای یک سیستم اتصال زمین نسبتا مشکل است اما اندازه گیری مقاومت زمین خیلی مشکل نبوده و مقادیر به دست آمده به عنوان راهنمای نسبتا دقیقی برای تعیین وضعیت سیستم زمین قابل قبول می باشد.یک سیستم اتصال زمین معمولا به شکل یک الکترود ( میله فلزی. لوله. صفحه یا شبکه) با الکترودهای فرورفته در زمین است که با اتصال تجهیزات الکتریکی و یا شبکه به آن انجام وظیفه می نماید.مقاومت الکترود زمین ثابت نبوده و با رطوبت زمین تغییر میکند .
با تشكر از آقاي مهندس نصيري

مرگ يك سيمبان در اثر برق گرفتگي

ژاكوب بوث Jacob Booth كه 23سال بيشتر نداشت در يك سايت كاري در تقاطع كاگر گولچ Cougar Gulch در حال بلند كردن يك تير برق از روي زمين بودند ، كه ناگهان سر تير با شبكه برق دار برخورد نموده و ژاكوب كه در طرف ديگر تير قرار داشت دچار برق گرفتگي مي شود.
پس از آن نيروهاي امدادي در محل حاضر شده كه اقدامات امدادي براي مصدوم اثربخش نبوده و وي جان خود را از دست مي دهد.
نكته اي كه در اين حادثه حائز اهميت است ، عدم توجه به شناسايي مخاطرات محيط كار قبل از شروع كار است ، كه گروه مزبور از اين مسئله غاقل مانده و بدون توجه به وجود شبكه هاي برق اطراف محل كار خود ، شروع بكار نموده و دچار حادثه شده اند.

صاعقه گير چگونه عمل مي کند؟

درست قبل از حدوث صاعقه بطور طبيعي محتوي الکتريکي اتمسفر بطور ناگهاني افزايش مي يابد. اين تغيير وضعيت توسط واحد جرقه زن حس و کنترل مي شود صاعقه گيرهاي الکترونيکي RPEVECTRON 2 انرژي موجود در هواي متلاطم پيش از طوفان را (که حدود چندين هزار ولت بر هر متر است) جذب و در واحدهاي جرقه زن ذخيره مي نمايد و در نهايت واحد جرقه زن با تخليه بار الکتريکي خازنها بين الکترودهاي فوقاني و الکترود مرکزي اش هواي اطراف را يونيزه مي نمايد.
اصول عملکرد
عمليات يونيزاسيون در نوک صاعقه گير به شرح زير تفسير مي شود:
الف- آزاد سازي کنترل شده يونها واحد جرقه زن (TRIGGERING) صاعقه گيرهاي RPEVECTRON شرايطي را ايجاد مي کند تا چشمه جوشاني از يون (کرونا) در اطراف ميله نوک تيز فراهم شود. دقت عمل اين واحد بايد به گونه اي کنترل شده باش که آزاد سازي يونها را درست چند ميکرو ثانيه قبل از حدوث و تخليه صاعقه صورت دهد.
ب- اثر کرونا و واحد جرقه زنحضور حجم وسيع بازهاي الکتريکي در اطراف ميله نوک تيز صاعقه گير پس از يونيزاسيون توسط واحد جرقه زن سبب مي شود تا پديده طبيعي تجمع بازهاي الکترونيکي اطراف ميله (Corona effect) تقويت و تشديد شود.
ج- تسريع در بروز علمدار حمله زمينيصاعقه گيرهاي RPEVECTRON طوري طراحي شده اند که ارسال علمدار حمله زميني را خيلي زودتر از نقاط هم ارتفاع مشابه همان محدوده به انجام برسانند و اين به معني تشکيل نقطه ترجيهي دريافت صاعقه در منطقه تحت حفاظت با RPEVECTRON نسبت به ساير نقاط مي باشد.
يک ميله ساده صاعقه گير را با يک صاعقه گير الکترونيکي (RPEVECTRON) در شرايط مساوي (نصب) در آزمايشگاه مورد بررسي قرار مي دهيم. بدينصورت که از اين منبع صاعقه مصنوعي (خازنهاي باردار شده) متساوي الفاصله هر دو را مورد حمله قرار مي دهيم. مشاهده مي شود که صاعقه گير الکترونيکي چندين ميکروثانيه زودتر از ميله ساده به واقعه عکس العمل نشان مي دهد اين اختلاف زمان را با (T) بنام زمان جرقه زني (TRIGGERING TIME) نامگذاري کرده اند.
در نهايت (T) به عنوان ابزار اندازه گيري کيفيت عملکرد صاعقه گير الکترونيکي و ميله هاي ساده انتخاب شد و طبق استاندارد NF C 17-102 مبناي مقايسه انواع صاعقه گيرها و اساس محاسبه شعاع حفاظت آنها قرار گرفته است
محدوده حفاظت
هدف از نصب ساعقه گير روي بام ساختمان ايجاد يک حوزه حفاظتي براي ساختمان است و حداکثر فاصله از محل نصب صاعقه گير که تحت حفاظت قرار مي گيرد (در ارتفاع محل نصب پايه صاعقه گير) شعاع حفاظتي ناميده مي شود.
شعاع حفاظتي صاعقه گير الکترونيکي PREVECTRON 2 با استفاده از جديدترين استاندارد NF C 17-102 (جولاي ١٩٩٥) و فرمولهاي اين استاندارد به شرح زير محاسبه شده اند.
محاسبات ارائه شده در جداول مقابل براساس چند پارامتر زير بدست آمده است:
١- تفاوت زمان تخليه صاعقه توسط صاعقه گيرهاي الکترونيکي و صاعقه گيرهاي ساده (t) که توسط C.N.R.S تائيد شده و نوع صاعقه گير مورد نظر بدست مي آيد. سپس با استفاده از فرمول
فاصله اي که نقطه دريافت صاعقه از نوک صاعقه گير دور مي شود محاسبه خواهد شد.
٢- براساس مشخصه هاي ساختمان يا پروژه، ضميمه B استاندارد NF C 17-102 و نرم افزار INDELEC ( که طبق استاندارد فوق تدوين شده) کلاس حفاظتي مورد نظر را انتخاب مي نمائيم. سپس با عنايت به کلاس حفاظت قطر کره فرضي را (D) از جدول استخراج مي نمائيم.
٣- ارتفاع واقعي نصب صاعقه گير از روي سطح مورد نظر را براي تعيين شعاع حفاظتي بدست مي آوريم.
وقتي h بزرگتر از ٥ متر باشد.
وقتي h کوچکتر از ٥ متر باشد. شعاع حفاظتي از جداول همين صفحه استخراج مي شود.h = ارتفاع واقعي نصب صاعقه گير نسبت به سطح مورد نظر جهت محاسبه شعاع حفاظت
فاصله اي که صاعقه گير نقطه دريافت صاعقه را طبق تئوري گوي غلطان از ساختمان دور مي کند.

با تشكر از شركت KEDS

25 كشته در اثر سانحه برخورد اتوبوس با تير برق فشار قوي در هند

به نقل از The Times of India - May 14, 2010 روز جمعه در محدوده ماديا پرادش در نزديكي روستاي گوپلاپورا در نتيجه برخورد يك دستگاه اتوبوس با تير برق فشار قوي و افتادن سيم برق روي اتوبوس ، 25 نفر از مسافران در اثر برقگرفتگي جان خود را از دست داده و 15 نفر مجروح شده اند.
اين اتوبوس حامل 55 نفر مسافر و در حال بازگشت از يك مراسم عروسي بوده است كه در مسير راننده كنترل خود را از دست داده و با تير برق برخورد مي كند.
منبع خبر :
http://timesofindia.indiatimes.com/india/25-die-of-electrocution-in-Madhya-Pradesh-bus-accident-/articleshow/5930190.cms

Tuesday, July 13, 2010

OSHA investigates Ohio construction worker electrocution

by Kurt Niland
A 26-year-old construction worker was electrocuted last week while working on a road project near Canton, Ohio. Kevin Meyer, a resident of Grove City, Ohio, was pulling old guardrail posts out of the ground when the accident occurred.
Reports say that the boom of a drill / driver truck owned by Lake Erie Construction Company of Norwalk, Ohio, came close to an overhead electric service line crossing the road, allowing electricity to arc from the line to the truck. Meyer was working next to the truck at the time and was electrocuted when he came into contact with the truck. The accident occurred about 2:45 p.m. Thursday.
Paramedics rushed Meyer to Aultman Hospital in Canton, where he died from his injuries about an hour later. He leaves behind his wife, parents, and brother and sister. The president of Erie Construction, Dave Bleile, told the Norwalk Reflector that “Kevin was an intelligent, hard working young man who took a great deal of pride in his work.”
Bleile said the company was “devastated by the tragic loss, especially those of us who were fortunate enough to work with Kevin in his five years here at Lake Erie Construction.”
While Lake Erie Construction Company is investigating the accident internally, investigators from the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) will conduct their own investigation.
OSHA has been working to improve workplace safety on a national level, especially in the construction industry, which remains one of the most dangerous occupations in the United States.
According to the Business Insider, there is an average of 62 deaths per 100,000 of construction workers, construction laborers and helpers, and roofers. Nearly 450 construction workers died in 2007. Falling from dangerous heights is the most common cause of death industry-wide.

دستورالعمل هاي كمي ايمني براي كنترل تجهيزات پزشكي بر اساس استاندارد IEC60601

زمين كردن حفاظتي
با استفاده از يك اهم متر، آنالايزر ايمني الكتريكي يا مولتي متر با تفكيك پذيري مناسب براي تشخيص اهم مقاومت بين پين زمين كابل برق اصلي و قسمت هاي فلزي در دسترس روي بدنه دستگاه را اندازه گيري و ثبت كنيد.
قسمت هاي هادي بدنه يا قاب دستگاه كه ممكن است برق دار شوند بايد براي محافظت زمين شوند.
محافظ هاي فلزي ، پلاك ها و دستگيره هايي كه نسبت به اجزايي كه حامل جريان هستند ايزوله اند احتياج به زمين شدن حفاظتي ندارند.
از آنجاييكه اتصال نامناسب ليدهاي آزمون باعث افزايش مقاومت مي شود، مطمئن شويد كه هر دو ليد متصل ، درست در قسمت هاي اتصال زمين حفاظتي كابل برق و نيز محل مناسب و تميز روي بدنه دستگاه قرار دارد. ( مثلاً محل روي بدنه دستگاه رنگ شده يا آنودايز نباشد ).
همچنين بررسي كنيد كه هنگاميكه ليدها با هم اتصال كوتاه مي شوند اهم متر مقدار صفر را نشان مي دهد. ( به منظور كنترل صحت عملكرد اهم متر )
تحقيق كنيد كه همه متعلقات و اجزايي كه با كابل به دستگاه وصل مي شوند زمين شده اند.
اگر دستگاه يك خروجي براي وسايل جانبي دارد، مقاومت زمين آن را بين ترمينال زمين حفاظتي بررسي كنيد.براي مطابقت با IEC 60601-1 مقياس بايد روي 2/0 اهم تنظيم شود. اگر چه 5/0 اهم تضمين كافي براي ايمني مي باشد.
افزايش مقاومت از يك بازرسي تا بازرسي بعدي ممكن است نشانگر قطع اتصال باشد.
دستگاه يا كانكتور اتصال را باز كرده و علت اين افزايش مقاومت را پيگيري نموده ( مثلاً اتصال قطع يا پوسيده ) و آن را تعمير نماييد.
دستگاه هايي كه عايق بندي مضاعف شده اند ( كلاس2 ) زمين حفاظتي ندارند، بنابراين لازم يا ممكن نيست اتصال زمين اندازه گيري شود. تنها در چك ليست بازرسي به كلاس2 بودن دستگاه اشاره كنيد.
دستگاه ها با عايق بندي مضاعف معمولاً يك دوشاخه سه پين دارند ، اما پين زمين متصل نبوده يا از مواد عايق ساخته شده است اين موضوع شايد ريسك ايمني به نظر برسد. بعضي اوقات دستگاه هاي كلاس 2 ممكن است زمين كاربردي داشته باشند. ( مثلاً پوشش الكترواستاتيكي ) كه جريان خرابي مربوط به زمين را انتقال نمي دهند و بنابراين شامل ضوابط مقاومت ماكزيمم نمي شوند. بعضي از وسيله ها توسط يك آداپتور كه بر روي پريز نصب مي شوند و ولتاژ را توسط يك ليد اتصالي به دستگاه منتقل مي كنند. اين نوع دستگاه ها معمولاً زمين نمي شوند و آداپتور معمولاً ساختاري بصورت عايق بندي مضاعف دارد و به زمين كردن نيازي ندارند.
مقاومت عايق بندي اجزاء اصلي
بعضي از سازنده ها آزمون ولتاژ بالاي مقاومت دي الكتريك را براي عايق بندي اجزاء اصلي پيشنهاد مي كنند. اين آزمون نيز در IEC 60601-1 بعنوان يك آزمون اصلي ( طراحي سازنده ) و آزمون دي الكتريك دستگاه هاي نوع CF و BF براي ليدهاي بيمار آنها آورده شده است. منابع علمي پيشنهاد نمي كنند كه آزمون روتين دي الكتريك توسط پرسنل مهندسي باليني انجام شود. ما از اشكالات مربوط به نقص عايق بندي در وسايل پزشكي مطلع نيستيم. اگر چه آزمون مقاومت عايق بندي در ولتاژ حدود 500 ولت در بعضي كشورهاي خارج از آمريكا مرسوم و مورد نياز است.
اگر آزمون مقاومت عايق بندي اجزاء اصلي توسط يك مگا اهم متر كه ولتاژ در حدود 500 ولت را القاء مي كند در حاليكه ترمينال اجزاء اصلي را به هم وصل كرده اند انجام شود ( فاز و نول دوشاخه اتصال كوتاه است ) يك ترمينال مگا اهم متر را به اين نقطه و ديگري را به ترمينال زمين حفاظتي دوشاخه برق اصلي وصل كنيد.
جريان نشتي بدنه
اگر آزمون تحت شرايط قطب معكوس باشد بخاطر بسپاريد كه بعضي از دستگاه ها بخصوص آنهايي كه ميكروپروسسور، موتور يا كمپرسور با جا به جا كردن قطب ها، وقتي دستگاه روشن است ممكن است صدمه ببيند. اگر شما آزمون جابجايي قطب ها را انجام مي دهيد، دستگاه را خاموش كنيد تا موتورها از حركت بايستند، يا قبل از تعويض قطب ها 10 ثانيه منتظر بمانيد.
تحت شرايط عادي و تك اشكالي جريان نشتي بدنه را هنگاميكه دستگاه در كليه حالات معمول خود از قبيل روشن، خاموش و استندباي فعال است اندازه گيري كنيد. اگر وسيله گرمازا يا سرمازا است، ترموستات آن را تنظيم كنيد. بنابراين كليه حالت ها، اندازه گيري مي گردد.
منابع علمي شرايط تك اشكالي را بصورت اينكه اتصال زمين قطع باشد پيشنهاد مي كنند. آزمون با باز بودن يكي از مسيرهاي اصلي زمين شده قسمت هاي كاربردي و فاز معكوس ( شرايط عادي ) در IEC 60601-1 و بعضي كشورها صورت مي گيرد. جريان نشتي ماكزيمم را ثبت كنيد. اين مقدار نبايد از 500 ميكروآمپر بيشتر گردد.
اندازه گيري ها بايد به همراه كليه متعلقاتي كه از برق اصلي استفاده مي كنند يا روشن مي شوند انجام شود. اين موضوع شامل كليه دستگاه هايي كه به خروجي وسيله نصب مي شوند و وسايلي كه به خروجي هاي چندگانه متصل مي شوند مي گردد زيرا كه وسيله ها از طريق يك سيم يا يك كابل زمين مي شوند.
جريان نشتي بايد در دستگاهي كه بوسيله يك منبع تركيبي زمين شده اند حتي اگر در مكاني كه برق آن ايزوله است ، استفاده مي شوند، اندازه گيري گردد. اگر وسيله يك دوشاخه خاص دارد ( مثل دوشاخه ضدانفجار ) يك آداپتور مناسب نياز است.
تداخل ناشي از ميدان هاي راديوفركانسي ( RF ) سرگردان يا جريان هاي توليد شده توسط وسايل فركانس بالا ( مثل الكتروسرجيكال ، دستگاه دياترمي ) باعث ايجاد خطا در اندازه گيري جريان نشتي مي شود و بر اين اساس IEC 60601-1 يك فيلتر C-R پايين گذر را كه بصورت سري به دستگاه اندازه گيري جريان نشتي متصل شده است پيشنهاد مي كند. اين فيلترها در آنالايزرهاي ايمني الكتريكي مطابق IEC 60601-1 وجود دارند.
آداپتور AC براي برق اصلي ( يا شارژ ) را براي اينكه توسط CE يا VL ( يا ساير آزمايشگاه هاي آزمون ) بررسي شده است و نيز برچسب روي آن را بازبيني كنيد.منابع علمي پيشنهاد مي كنند آداپتورها بخصوص آنها كه بررسي نشده اند با اندازه گيري جريان نشتي بين هر اتصال ثانويه تا زمين مورد آزمايش قرار گيرند.
جريان نشتي زمين
براي دستگاه هاي كلاس I جريان بعدي در زمين را در حالت عملكرد نرمال دستگاه شامل روشن ، خاموش يا استند باي اندازه گيري كنيد.
اگر دستگاه گرمازا يا سرمازا بود ، ترموستات را فعال كنيد تا كليه حالت ها نمايش داده شده و بدست آيد. منابع علمي تنها آزمون تحت شرايط عادي را پيشنهاد مي كنند. شرايط تك اشكالي كه در آن زمين حفاظتي مدار، باز است به اين رويه افزوده نمي شود. آزمون تحت شرايط تك اشكالي با باز بودن مدار يكي از ورودي ها با زمين قسمت كاربردي و معكوس كردن فازها ( شرايط نرمال ) در IEC 60601-1 استفاده شده و در بعضي از كشورها معمول مي باشد. حد ماكزيمم جريان نشتي را ثبت كنيد. اين مقدار نبايد از 5000 ميكرو آمپر بيشتر شود.
جريان نشتي زمين براي دستگاه هاي نصب دائم
جريان نشتي دستگاه ها ( سخت افزارهاي ) نصب دائم را تنها در طول نصب اندازه گيري نماييد. قبل از نصب زمين حفاظتي جريان نشتي را ز طريق ترمينال زمين يا بدنه اندازه گيري نماييد.
جريان نشتي مرتبط با بيمار ( نوع B ، BF و CF )
جريان نشتي بين همه قسمت هاي كاربردي ( مثل ليدهاي بيمار، پروب ها ) به هم متصل به زمين اندازه گيري كنيد. آزمون را در حالتيكه دستگاه روشن است انجام دهيد. منابع علمي پيشنهاد مي كنند آْزمون تحت شرايط تك اشكالي وقتي زمين حفاظتي مدار باز است انجام شود.
آزمون با باز بودن مدار ورودي ها و معكوس كردن فازها تنها در جايي كه از IEC 60601-1 استفاده مي شود انجام گيرد.
قسمت هاي كاربردي نوع B و BF نبايد به يك هادي يا كانتر پر از مايعي كه به قلب متصل است وصل شوند.
قسمت هايب كاربردي بيمار نوع CF بيد نشانه هاي آورد شده در IEC علامت گذاري شود ( يك قلب داخل يك مربع ) اين اجزاء طوري طراحي شده اند كه هنگام استفاده با اتصال به يك ليد رسانا با كانتر حاوي مايعات كه به قلب متصل است يا در تماس با آن قرار دارد ايمن باشند.

Safety Standards to Prevent Electrocution Accidents

There are two main safety standards about electric power and its wiring.
The National Electrical Code sets minimum requirements for safe electricity inside of buildings, such as homes, businesses and industrial locations.
The National Electrical Safety Code sets the minimum standards for safe electricity in the power lines and power transmission outside of buildings.
Please note that each Code is a minimum standard. A specific situation may require more distance to a hot wire than the minimums set out in the relevant Code.
In addition, the public utility commission of each state will have specific standards that apply to the electrical power transmission lines.
As part of the Federal regulations, the Occupational Safety & Health Administration has safety standards to protect workers from electrocution burns. For the OSHA standards on operation and maintenance of electric power generation, control, transformation, transmission, and distribution lines and equipment, see OSHA Standard no. 1910.269.

Sunday, July 11, 2010

Electrocution Accident Law

5 Mistakes to Avoid in an Electrocution Accident Case
When you have to deal with an electrical accident injury, you will want to avoid some common mistakes. This list is prepared by an electrical accident attorney based on experience.
1. Signing papers you do not understand
When a liability adjuster for the electric utility company or government agency asks you to sign papers, he is generally doing his job. And his job is to minimize what is paid out. If you are like most electrical injury victims, you have no experience in settling a big claim, and you cannot evaluate what you are being asked to sign.
Please read carefully before signing anything. If you do not understand what you are asked to sign, and how it affects your personal injury claim, then you should get advice before you sign.
2. Deciding on the wrong value of the claim
To the injured person and his family, a serious electrical accident is a devastating problem. But to the adjuster, it is a business transaction. In deciding on an amount of money, you try to put aside your feelings.
If you were buying or selling a house, and had no information about value, you would get a bad outcome. You might sell for too low a price. Or you might turn down a good offer because your price was unrealistically high.
The same result happens in a personal injury case. Most people have no idea what an injury claim is worth. Valuing a case requires that you consider lots of factors. For a small case not much is at stake. But an electrical accident results in massive burn injuries and potentially results in a big case. For a big case, you are better off if the valuation is done by an experienced attorney.
3. Hiding the facts from your lawyer
No one is perfect. Your lawyer has heard it all before. If your lawyer knows about the potential problems, he or she can deal with the situation. Sometimes clients feel guilty about something, but the Judge and Jury often forgive human weaknesses. An experienced lawyer will know how to minimize any bad effect. It is much worse to be dishonest and let your team walk into a trap you could have warned them about.
4. Choosing a doctor based on a lawyer’s referral
This mistake is not common for an electrical accident, because the major injuries are first seen in the emergency room and then by the surgeons on call.
Compare the worst answer to a good answer: “My family doctor referred me.” Or “I called the hospital/clinic and they gave me the doctor’s name and telephone number.” Since you have to tell the truth in your deposition, you may as well do it right and choose doctors based on referrals from health professionals.
5. Choosing a lawyer based on advertising
Lawyer advertising can give an incomplete impression. For example, yellow pages ads can imply experience that may not relate to a specific case.

Tuesday, July 6, 2010

داستان مديريتي : ساندويچ فروش و پسرش

مردي در كنار جاده، دكه اي درست كرده بود و در آن ساندويچ مي فروخت. چون گوشش سنگين بود، راديو نداشت. چشمش هم ضعيف بود، بنابراين روزنامه هم نمي خواند. او تابلويي بالاي سر خود گذاشته بود و محاسن ساندويچ هاي خود را شرح داده بود. خودش هم كنار دكه اش مي ايستاد و مردم را به خريدن ساندويچ تشويق مي كرد و مردم هم مي خريدند. كارش بالا گرفت بنابراين كارش را وسعت بخشيد به طوري كه وقتي پسرش از مدرسه بر مي گشت به او كمك مي كرد. سپس كم كم وضع عوض شد. پسرش گفت: «پدر جان، مگر به اخبار راديو گوش نداده اي؟ اگر وضع پولي كشور به همين منوال ادامه پيدا كند كار همه خراب خواهد شد و شايد يك كسادي عمومي به وجود آيد. بايد خودت را براي اين كسادي آماده كني.» پدر با خود فكر كرد هر چه باشد پسرش به مدرسه رفته و به اخبار راديو گوش مي دهد و روزنامه هم مي خواند، پس حتماً آنچه مي گويد صحيح است. بنابراين كمتر از گذشته، نان و گوشت سفارش مي داد و تابلوي خود را هم پايين آورد و ديگر در كنار دكه خود نمي ايستاد و مردم را به خريد ساندويچ دعوت نمي كرد. فروش او ناگهان شديداً كاهش يافت. او سپس رو به فرزند خود كرد و گفت: «پسر جان حق با توست. كسادي عمومي شروع شده است.» آنتوني رابينز يك جمله بسيار خوب در اين باره دارد كه جالب است بدانيد: «انديشه هاي خود را شكل بخشيد وگرنه ديگران انديشه هاي شما را شكل مي دهند. خواسته هاي خود را عملي سازيد وگرنه ديگران براي شما برنامه ريزي مي كنند.» در واقع آن پدر داشت بهترين راه براي كاسبي را انجام مي داد اما به خاطر افكار پسرش، تصميمش رو عوض كرد و افكار پسر آنقدر روي او تأثير گذاشت كه فراموش كرد كه خودش دارد باعث ورشكستگي اش مي شود و تلقين بحران مالي كشور، باعث شد كه زندگي او عوض شود. قبل از اينكه ديگران براي ما تصميماتي بگيرند كه بعد ما را پشيمان كند، كمي فكر كنيم و راه درست را انتخاب كنيم و با انتخاب يك هدف درست از زندگي لذت ببريم، چون زندگي مال ماست.

ايمني كار در ارتفاع

در بیشتر ساختمان ها و کارهایی که در ارتفاع بیشتر از 6 فوت و یا 2 متر انجام می شوند مانند جوشکاری در ارتفاع، جوشکاری بر روی رفتر وtrusses (تیرهای افقی سقفی و خرپاها ) خطر سقوط (fall hazard ) وجوددارد....و يا درمكان هايي كه چاله ها و گودال هاي (holes)بيش از 6 فوت وجود دارد نيز اين خطر وجود دارد... البته این خطر فقط در این شرایط وجودندارد ... مثلاً کارگر maintenance (تعمیرات و نگهداری ) که میخواد یه لامپ سقفی رو عوض کنه هم در معرض خطر سقوط هست، کارگری که داربست را نصب ویا بر روی داربست کار میکند .. ویا کارگری که در قسمت بارگیری یک محصول مایع پتروشیمی یا پالایشگاه بر روی تانکر می رود تا نازل رو داخل مخزن قراربده هم در معرض این خطر قرار داره ... کارگری که بر روی pipe (لوله) حرکت می کند تا برای اندازه گیری میزان خوردگی ، ضخامت سنجی انجام بده ، هم درمعرض این خطر هست ...
تقریباً کارهایی که در ارتفاع انجام میشوندخیلی زیادند .... که به همین دلیل ، این کارها ، فرکانس خطر بالایی دارند ،همچنین به دلیل تاثیر سقوط بر روی بدن انسان ، این خطر دارای شدت بالایی نیزمیباشد ... که در نتیجه سقوط از ارتفاع دارای ریسک بالایی هست (ریسک =فرکانس * شدت)... نکته ی خیلی مهم اینه که ... تو فرم های ارزیابی ریسک .. یه جورایی به دلیل "تابلو " بودن ریسک سقوط از ارتفاع ... معمولاً این خطر شناسایی شده .. و کاهش یا حذف ریسک در دستور کار قرار میگیره ....اما ....چیزی که خیلی مهمه طبق اصول ارزیابی ریسک ... باید در ابتدا همه ی خطرات شناسایی شوند ... و بعد ارزیابی ریسک برای آنها انجام بشه و بعد اقدام اصلاحی تعریف بشه ... تابرحسب اولویت و اهداف ایمنی شرکت ، نسبت به کنترل کردن خطر اقدام شود .... اما به دلیل اینکه در مرحله ی اول تمامی خطرات به درستی شناسایی نمی شوند ، خطر سقوط ، جزء خطرات با ریسک بالا شناخته می شود.. و خطرات دیگر که ریسک بالاتری دارند ، یه جورایی گم میشن (در واقع شناسایی نمیشن ).... به عنوان مثال در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ،خطراتی که مربوط به فرایند میبا شند، معمولاً دارای ریسک بالاتری هستند ، ومیبایست نسبت به حذف و کاهش آنها اقدام کرد ، نه اینکه تمام وقت ، هزینه وتلاش خود را برای جلوگیری از خطر سقوط قرار بدیم ....
مثلاً تویه همین کارخانه کیمیا گستر تو شازند اراک .... مطمئناً اگه بریم توي مستنداتشون جستجو کنیم ، مطالب فراوانی رو در مورد ایمنی کار در ارتفاع پیدا میکنیم ،اما اگه یه سیستم "مدیریت ایمنی فرایند " قوی داشتن ، احتمال رخداد همچین انفجاری کمتر بود ، و جون اون 30 (؟) تا کارگر به راحتی گرفته نمیشد ...
اینهارو گفتم تا اینکه خواهشاً ، جایی که ریسک انفجار ، قرار گرفتن دست و پای کارگر بین اجزای ماشین ، و غیره ، بالاتر از ریسک سقوط از ارتفاع هست(معمولاً در کارخانه های صنایع شیمیایی ، قطعه سازی ، خودروسازی و... ) (ونه ساختمانی !) ، اداره ی HSE وقتشو صرف این موضوع کمتر کنه .... این چیزیکه دارم میگم نتیجه ی حوادثی هست که اتفاق افتاده !!

...اصولاً ایمن سازی کار در ارتفاع ، جزء خلاقانه ترین مباحث مربوط به ایمنی هست ... شاید یکی از دلایل اینکه این موضوع در ایران به درستی رعایت نمیشه ... همین باشه !!! (خواهشاً رو این حرفم یکم فکر کنید ...!!)... طبق قانون OSHA در ارتفاع بیشتر از 1.8 متر باید از یک یا چند سیستم حفاظت ازسقوط استفاده بشه ... البته تو خود استاندارد 29CFR1926 subpart M در موردالزامات و شرایط لازم برای سیستم های جلوگیری از سقوط توضیح داده ، ولی درعمل وقتی میخوایم از اون اصول استفاده کنیم ، با گستردگی خاصی تو سیستم های موجود برای جلوگیری از سقوط از ارتفاع و همچنين شرايطي كه درآن اين خطر وجود دارد ..... مواجه میشیم .... متن استاندارد رو میتونید درلینک زیر مطالعه کنید

http://osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10758

موضوع ديگه اي هم كه تو كنترل خطر سقوط خيلي مهمه .... fall protection planningهست ...در واقع قبل ازاجرايي شدن فعاليتي كه در ارتفاع انجام ميشه ..بايدگروه مهندسي معيني ... علاوه بر فعاليت هايي كه از ديد اجرايي بايد انجام بشه ..(كنترل زمان و هزينه پروژه و... ) بايد به شيوه هاي كنترل خطر سقوط(و ديگر مشكلات ايمني حين كار )بپردازه ... منظورم اينه .. وقتي كه كارداره انجام ميشه .. يه HSE officer نياد تو سايت هي "جيغ" بزنه ..بگه"كمربندت كو "..."بلت (تسمه )بايد عوض بشه " "كار بايد متقوقف بشه تا فلان وسايل و رفتارهاي ايمن انجام بشه " و غيره ... بلكه بايد قبل از انجام كاراين برنامه ريزي ها انجام بشه ... و در حين كار .. اجرا بشه .. در ادامه توضیحی کوتاه بر این استاندارد میدم ....دروحله ی اول ما میخوایم خطر سقوط رو "حذف " (hazard elimination)کنیم ...برای این کار مثلاً به جای اینکه کارگر مجبور بشه در سازه ای که در ارتفاع قرار داره کار کنه ،بهتره سازه در روی زمین مونتاژ بشه و بعد توسط کرین(جرثقیل) به ارتفاع برده بشه ...با این کار کنترل خیلی از خطرات ديگه همبه صورت آلترنيتيو (موازي ) انجام ميشه ، مثلاً برای جلوگیری از استرس هایگرمایی ، سرمایی هم همچین کاری رو میشه انجام داد (سازه در مكاني كه ازلحاظ گرمايي و سرمايي استاندارد هست ساخته بشه (مثلاً در يك سوله ، سازه يمورد نظرساخته بشه ... بعد به محل مورد نظر منتقل بشه ))، اما موضوع مهمی که به وجود می یاد حمل و نقل و نصب ایمن سازه هست ، که می بایست بر طبق اصول مهندسی (engineering work practices) انجام بشه ، مثلاً تو نصب خرپا، اگه تصمیم به این گرفته بشه که خرپا بر روی زمین مونتاژ بشه ، بعد به بالا برای نصب برده بشه ، باید این کار به صورتی انجام بشه که حادثه ی collapse (ریزش سازه) در حين installation رخ نده ... و یا در سازه های دیگه (مثل سازه های نفتی و...) اصول ایمنی حمل و نقل رعایت بشه ...درشرایطی هم توانایی حذف خطر به هر دلیلی (اقتصادی ، ایمنی ، مهندسی ، زمانی،منطقی ، ...) وجود نداره ، در این شرایط ، هدف ما کاهش ریسک تا حدقابل قبول (ALARP=As low as reasonably possible ) هستش ... استاندارد اوشا اولین و بهترین سیستم حفاظتی رو "استفاده از گاردریل "معرفی میکنه (بعد از اینکه نتونستیم توجیح منطقی واسه انجام کار بر روی زمین پیدا کنیم ) ، در واقع در شرایطی که کارگر مجبور به کار در ارتفاع است ، بهترین سیستم ، ایجاد یک پلت فرم (سکوی كار =داربست ) است که باگاردریل مناسب حفاظ گذاری شده است در شکل زیر ابعاد گاردریل ها آورده شده است toprail ها يا نرده هاي بالايي بايد در ارتفاع : 39-45 اينچي (100تا 115سانتي متري ) نصب شوند ...همچنين بايد قرنيزي به ارتفاع 3.5 اينچ نيزتعبيه شود .. تا جلوي سقوط اشياء و وسايل كارگر رو بگيره ..... وبراي محافظت ازسقوط بايد يك midrail هم در قمست مياني نصب شود ...top railها بايدبه اندازه كافي قوي باشد تا جلوي سقوط كارگر رو بگيره ..جنس اون هم ميتونه ميله فلزي ،چوب ، سيم بكسل يا زنجير باشه ... و بايد تحمل نيروي 890نيوتنيرو در 5.1 سانتي متر داشته باشه (البته اگه از طناب هاي ديگه هم استفادهميشه .. بايد تحمل اين وزن رو داشته باشن .... براي اطلاعات بيشتر ميتونيد.. به متن خود استاندارد رجوع كنيد )متاسفانه در بعضي كارگاه ها ازطناب های پلاستیکی معمولی برای handrail (یا toprail) گاردريل استفادهمیشه ... که تحمل وزن کارگر (به همراه بار ) را به هیچ عنوان ندارند ، وحتی در صورت سقوط کارگر و وصل بودن کارگر به این طناب (توسط PFAS (سیستم سقوط از ارتفاع فردی))سبب ایجاد خطر برای کارگران دیگر نیز میشود ...
با تشكر از آقاي مهندس حسين حسيني تبار