Saturday, January 30, 2010

دوربين تصوير برداري حرارتي ( ترموويژن )

كشف نقاط داغ ناشي از تلفات غير عادي عبور جريان در هادي ها ، اتصالات كليدها و كفشك بوشينگ ها به دليل ماهيت متغير جريان مصرفي و منحني بار و نيز تغييرات دماي محيط متناسب با فصل هاي مختلف سال و ساعات شبانه روز ، امري دشوار خواهد بود.
اتصالات سست و غير استاندارد ( مانند آلياژ نامناسب ، ساخت نامرغوب و شل شدن اتصالات در اثر لرزش ) در اثر عبور جريان به دليل ايجاد تلفات به شدت داغ خواهند شد. اين نقاط در آينده به سبب تنش هاي حرارتي ايجاد شده در طي زمان هاي متمادي و يا به دليل افزايش و رشد بار آتي دچار خرابي ، قطعي يا احتمالاً آتش سوزي خواهند شد و حتي در هنگام بهره برداري مي توانند مشكلات قابل توجهي براي اكاربران ايجاد نمايند. لذا كشف و پيدا كردن اين محل ها قبل از وقوع حادثه كه به آن (( سرويس و تعميرات پيشگيرانه و پيش گويانه PPM اطلاق مي گردد امري مهم خواهد بود زيرا علاوه بر پيش گيري از بروز حوادث جاني و مالي براي پرسنل بهره بردار ، از ايجاد صدمات جانبي ناشي از ذوب و سوختن محل اتصال و توقف ناخواسته تجهيزات شبكه توزيع و انتقال نيرو و در نتيجه خاموشي شبكه، جلوگيري مي گردد. دوربين هاي تصوير برداري حرارتي از طريق ترموگرافي با اشعه مادون قرمز ( دوربين هاي ترموويژن ) مي توانند به راحتي ميزان عيب موجود و روند پيشرفت آن را در تجهيزات و اتصالات مختلف بدون اجراي خاموشي در شبكه و حتي بدون هيچ گونه تماس فيزيكي تعيين نمايند. نمونه هايي از اين دستگاه ها را درشكل زير ملاحظه مي نماييد.
تجربه نشان داده است صرف هزينه جهت تصويربرداري حرارتي با دوربين هاي ترموويژن در صنعت برق بازگشت اقتصادي دارد و يك روش كاملاً اقتصادي و يكي از نيازهاي اساسي براي بهبود ايمني عمليات بهره برداري و تعميرات در شبكه هاي برق مي باشد.
امروزه بخش تعميرات اكثر شركت هاي برق در جهان اعتقاد زيادي به استفاده از ترموگرافي به عنوان يك برنامه پيشگيرانه ساليانه دارند و با انجام اين روش قابليت اطمينان شبكه هاي برق خود را افزايش داده و از بروز قطعي هاي ناخواسته و ايجاد انرژي توزيع نشده جلوگيري مي نمايند. امروزه دستگاه هاي ترموگرافي غيرتماسي در صنعت موجود مي باشند كه جهت كشف نقاط و اتصالات معيوب قابل استفاده هستند. نكته مهم در اين زمينه استفاده از دوربين هاي مادون قرمز با قابليت تصويربرداري ( ويژن ) مي باشد زيرا اندازه گيري نقطه به نقطه علاوه بر نياز به محاسبات ميزان صحيح دما از نظر جريان عبوري در هادي و نيز دماي محيط ، احتمالعدم هدف گيري صحيح در حدس نقطه داغ را نيز به دنبال دارد. در حالي كه مشاهده همزمان نقاط داغ به صورت دوربين مادون قرمز آن نقاط را به صورت مناطق با روشنايي و نور بيشتر نمايش داده و عملاً اتصالات سست در يك مسير طي شده از انواع اتصالات ، هادي ها ، بوشينگ ها وكليد ها را يك جا نمايش مي دهد. حال اگر مسير دچار اضافه بار باشد كليه المان ها به صورت يكسان داغ شده و مشكلي در تشخيص نقطه معيوب ايجاد نمي كند. به طوري كه كشف يك يا چند نقطه نوراني آن هم در يكفاز نشان از وجود محل هاي مستعد براي ايجاد خطا در آينده خواهد بود. لذا با اين تكنيك مي توان عملاً تعميرات پيشگيرانه را به انجام رساند.
با تشكر از شركت فن آوران مادون قرمز

Thursday, January 28, 2010

دستورالعمل مقاوم سازي ساده ساختمان هاي مسكوني در برابر زلزله تدوين شد

براي نخستين بار در كشور دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي مسكوني متداول با رويكردي جديد و مطابق با شرايط بومي كشور، با همكاري گروهي از متخصصان داخلي و با بهره گيري از توان علمي و فني موجود در كشور تدوين شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با توجه به ساخت وسازهاي ناهمگون با وضعيت لرزه خيزي شهر تهران و همچنين جمعيت ساكن در اين شهر، در صورت وقوع زلزله شديد يا متوسط،وقوع بحران در شهر تهران و به تبع آن كل كشور دور از انتظار نيست. بنابراين نياز مبرم به بهسازي و مقاوم سازي بافت شهري تهران كاملا محسوس است.
تجربه بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود در چند سال اخير، بيانگر اين مطلب است كه متأسفانه اتكا به روشهاي مقاوم سازي موجود كه اغلب وارداتي بوده و به صورت ترجمه به ادبيات فني كشور اضافه شده است، از آنجا كه نيازمند صرف هزينه قابل توجه و نامتناسب با شرايط اقتصادي عامه مردم و همچنين صرف مدت زمان طولاني براي انجام مطالعات و اجراي طرح است، نمي تواند پاسخگوي حجم انبوه نيازهاي مديريت شهري در بحث كاهش خطرپذير لرزه اي باشد.
دكتر مازيار حسيني رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در اين باره گفت: مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از ساختمان هايی كه در طول 30 سال گذشته ساخته شده‌اند را می‌توان با ارایه مجموعه‌اي از تمهیدات فنی ساده تجویزی و بدون نياز به محاسبات و آزمایشات پیچیده با صرف هزینه قابل قبول از آستانه فروریزش آنی در زلزله رهایی بخشید.
وي افزود: این امر به عنوان یک اقدام اساسی و راهگشا در زمینه پیشگیری و کاهش خطر پذیری لرزه ایی شهر تهران و حفظ جان شهروندان در قالب طرح تهیه دستورالعمل طرح بهسازی نسبي لرزه ای ساختمان های متداول شهر تهران از سال 1386 در دستور کار سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت.
دكتر حسيني خاطر‌نشان كرد: در اين راستا با بهره گيري از توان فني شركت هاي مشاور ذي صلاح نسبت به انجام مطالعات وضع موجود ساختمان هاي مسكوني متداول شهر تهران، مطالعات آماري وضعيت اقتصادي – اجتماعي ساكنان اين ساختمان ها، انجام مطالعات تحليلي ساختمان هاي آسيب پذير و همچنين انجام مطالعات آزمايشگاهي مختلف از جمله آزمايش بررسي رفتار ساختمان هاي متداول در زلزله و سنجش تأثير اجراي طرح هاي بهسازي نسبي لرزه اي بر رفتار آنها و نيز ارزيابي كارائي روش هاي مقاوم سازي ساده ديوارهاي آجري، با همكاري مراكز علمي معتبر از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشكده فني دانشگاه تهران اقدام شد كه از اهم فعاليت هاي انجام گرفته در اين زمينه به شمار مي رود.
وي گفت: همچنين بمنظور ارزيابي عملياتي بودن طرح هاي ارائه شده و نيز برآورد ميزان هزينه هاي مترتب با اجراي اين طرح در ساختمان هاي مسكوني متداول، چند ساختمان در شهر تهران به صورت نمونه با استفاده از دستورالعمل حاصل مقاوم سازي شد كه نتيجه آن مؤيد موفقيت در دستيابي به اهداف طرح كه همان ارتقاء سطح عملكرد لرزه اي ساختمان با صرف هزينه و زمان قابل قبول است، مي باشد.
دكتر مازيار حسيني با بيان اينكه پس از گذشت نزديك به سه سال نسخه نهايي دستورالعمل بهسازي نسبي لرزه اي ساختمان هاي متداول شهر تهران جهت سير مراحل تصويب آماده شده است، به تجربه تلخ زلزله هاي گذشته ايران اشاره كرد و گفت : در بيشتر اين زلزله ها، ساختمان ها با همان تكان هاي اول به شدت تخريب شده اند و از اين رو سطح تلفات و شمار مجروحان در زلزله هاي كشور بسيار بالاست. در حالي كه با استفاده از دستورالعمل بهسازي نسبي لرزه اي ساختمان هاي متداول شهر تهران، مي توان با صرف هزينه قابل تحمل براي عامه مردم، اين شيوه مقاوم سازي را در ساختمان‌هاي مسكوني عملي كرد.
وي افزود: انتظار مي رود با برنامه‌ريزي و اتخاذ تصميمات مديريتي براي اجراي فراگير اين طرح كه به عنوان يك ركن اساسي در تدوين برنامه كاهش خطر پذيري لرزه اي شهر تهران محسوب مي شود، در مدت زمان كمتر از 10 سال بتوان مقاومت لرزه اي تعداد قابل ملاحظه‌اي از ساختمان هاي مسكوني شهر تهران را ارتقاء بخشيد.
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در پايان گفت: از ويژگي هاي منحصر به فرد دستورالعمل بهسازي نسبي لرزه اي در مقايسه با ساير دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه هاي مشابه مي توان به سادگي و قابليت به كاربردن آن توسط مهندسان عمران و معمار جوان، اختصار و سهولت در اجرا، بومي بودن و مطابقت نزديك با وضعيت بافتهاي مسكوني در كشور و همچنين ارائه راهكارهاي مقاوم سازي به صورت تجويزي به جاي روش هاي پرهزينه و زمان بر و البته دقيق، اجتهادي و تحليلي اشاره كرد.

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور- بخش اول

وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 41/3/1/74623 مـورخ 13/6/1387 وزارت كشـور و به استناد ماده (15) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
فصل اول: كليات
ماده1ـ در اين آييـن‌نامه واژه‌ها و اصـطلاحات زير در مـعاني مشـروح مربوط بكار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.
ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور.
ج ـ سازمان: سازمان مديريت بحران كشور.
د ـ شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.
هـ ـ دستگاههاي ذي‌ربط: وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مرتبط با مديريت بحران.
ماده2ـ تشخيص وقوع بحران (حادثه) ملي و منطقه‌اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي‌باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي‌باشد.
تبصره1ـ دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و محلي) به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
تبصره2ـ دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند علائم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن در استان اعلام كنند.
فصل دوم ـ نقش و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با بحران
ماده3ـ نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذي‌ربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تأييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي‌عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور (قائم‌مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند «3» ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارائه خواهدشد.
تبصره1ـ وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 2282/ت24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و وظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است.
تبصره2ـ دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه شود.
ماده4ـ دستگاههاي ذي‌ربط موظفند وظايف مربوط به ‌مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (3) انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.
ماده5 ـ نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها، دستگاههاي ذي‌ربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارائه نمايد.
تبصره1ـ سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبندي مشخص تحقق يابد.
تبصره2ـ اقدامات انجـام شده توسط وزير كشـور به صورت دوره‌هاي شـش ماهه به شوراي عالي منعكس مي‌گردد.
تبصره3ـ سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذي‌ربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.
تبصره4ـ دستگاههاي مسئول تهيه طرح‌هاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام، در قالب شرح وظايف موضوع ماه (3) اين آيين‌نامه مشخص خواهند شد.
ماده6 ـ سازمان و واحدهاي استاني مي‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:
تبصره1ـ رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و يا شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند.
تبصره2ـ دستگاه محل اشتغال كاركنـان مشمـول ايـن ماده و ساير كاركنانـي كه به صورت مأمور يا پاره‌وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني قرار مي‌گيرند، موظفند برابر گزارش كاركرد و تأييد سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.
ماده7ـ چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين‌نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصور داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند «14» ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مأمور انجام وظايف مربوط نمايد.
تبصره ـ هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا ساير مقامات مافوق به مراجع ذي‌صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.
ماده8 ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذي‌ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركت‌ها و واحدهاي بخـش خصوصي و تعـاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، مي‌توانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام مأموريت محول‌شده توسط اين مؤسسات و شركت‌ها، موضوع در مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري خواهدبود.
تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت مي‌گردد.
ماده9ـ سازمان حسب بند (18) ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذي‌ربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند برنامه‌ها و اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن انجام شده است، به صورت دوره‌اي در قالب برگه‌هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه مي‌گردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارائه به شوراي عالي گزارش نمايند.
ماده10ـ در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذي‌ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين‌شده براي عمليات مقابله، وظايف محول‌شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور - بخش دوم

فصل سوم: دبيرخانه و چگونگي اداره و ابلاغ مصوبات شوراي عالي
ماده11ـ جلسات شورا توسط رييس شورا و يا قائم‌مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي‌رسد، اداره مي‌گردد. ابلاغ مصوبات پس از تأييد رييس جمهور با قائم مقام رييس شورا (وزير كشور) مي‌باشد.
تبصره1ـ شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد.
تبصره2ـ در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم‌مقام رييس شورا (وزير كشور) تشكيل مي‌شود.
تبصره3ـ دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي‌باشد و دبير آن رييس سازمان مي‌باشد.
فصل چهارم: تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي
ماده12ـ اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي‌شود: 1ـ رئيس سازمان (رئيس) 2ـ معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 3ـ معاون وزير بازرگاني 4ـ معاون وزير راه و ترابري 5 ـ معاون وزير جهادكشاورزي 6 ـ معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري 7ـ معاون وزير نيرو 8 ـ معاون وزير نفت 9ـ رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 10 ـ معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رئيس‌جمهور 11ـ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح 12ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي 13ـ رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي 14ـ معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 15ـ معاون شهردار تهران
تبصره1ـ حسب موضوع و تشخيص رييس سازمان از ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط با حق رأي در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.
تبصره2ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران استان‌ها همانند مركز به رياست استاندار و عضويت مقامات دستگاههاي متناظر در استان تشكيل مي‌گردد.
ماده13ـ وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي‌شود: 1ـ هماهنگي فعاليت‌هاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران 2ـ بررسي و تأييد سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي 3ـ نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي 4ـ بررسي و تأييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي 5 ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به كارگروه‌هاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي 6 ـ بررسي و تأييد طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي كارگروه‌ها، دستگاههاي ذي‌ربط و استانها و تأييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي 7ـ بررسي و تأييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذي‌ربط در مديريت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طرح در شوراي عالي و سير مراحل تصويب 8 ـ بررسي و تأييد پيش‌نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف 9ـ تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور 10ـ تصويب برنامه‌هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها 11ـ ساير امور مرتبط و محول شده
ماده14ـ در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي لازم، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش‌بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام مأموريت‌هاي محول شده (تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند.
تبصره ـ پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعلام مي‌گردد.
فصل پنجم: كارگروه‌هاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
ماده15ـ سازمان داراي چهارده كارگروه تخصصي و عملياتي به شرح زير مي‌باشد: 1ـ كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 2ـ كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 3ـ كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور) با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 4ـ كارگروه حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 5 ـ كارگروه تشكلهاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي، فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور. 6 ـ كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تأمين و توزيع ماشين‌آلات، آواربرداري ساختمانها، آتش‌نشاني، مواد خطرناك و انتقال و تدفين متوفيان با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون هماهنگي امور عمراني و رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور. 7ـ كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور. 8 ـ كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب با مسئوليت وزارت نيرو و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 9ـ كارگروه تأمين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 10ـ كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت. 11ـ كارگروه تأمين مسكن با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي). 12ـ كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط‌زيست و رياست معاون مربوط در آن سازمان. 13ـ كارگروه آموزش و اطلاع‌رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان. 14ـ كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات.
تبصره1ـ رييس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط از بين معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور (قائم‌مقام شوراي عالي) منصوب خواهد شد.
تبصره2ـ رؤساي كارگروه‌هاي تخصصي مي‌توانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره3ـ اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر كارگروه و پس از بررسي سازمان و تأييد در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور (قائم‌مقام شوراي عالي) ابلاغ خواهد شد.
تبصره4ـ كارگروه‌هاي تخصصي استاني مشابه كارگروه‌هاي تخصصي زيرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه‌خيز بودن هر استان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور (قائم‌مقام شوراي عالي) ابلاغ مي‌گردد.
فصل ششم: مقررات مالي، اداري، تشكيلات و بودجه
ماده16ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف بودجه‌اي مجزا در لايحه بودجه سالانه كشور براي آن منظور مي‌شود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد بود.
تبصره1ـ در هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به نام اداره كل مديريت بحران استان، ايجاد مي‌گردد.
تبصره2ـ مسئول مديريت بحران استان با حق رأي، عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد بود.
تبصره3ـ مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق رأي عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده17ـ نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي استاني و شهرستاني آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌رسد. سقف پست‌هاي سازماني بر اساس ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده18ـ وظايف، تعهدات، دارايي‌ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و واحدهاي ذيربط استاني بوده‌اند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استان‌ها انتقال مي‌يابد.
تبصره ـ وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد.
ماده19ـ در دستگاههاي ذي‌ربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت بحران يك واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با حداكثر سه اداره از محل پست‌هاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شد.
تبصره1ـ در شهرستانها مديريت بحران با مديران و رؤساي ادارت شهرستاني خواهد بود.حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت‌ها يا اداره ذي‌ربط در دستگاههاي مذكور در اين ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره2ـ در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين ماده، مراتب براي صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيئت وزيران اعلام خواهد شد.
ماده20ـ وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان، نيروي انساني مورد نياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تأمين نمايد.
تبصره1ـ مديران و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته مي‌شوند علاوه بر شرايط احراز پست، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و به همراه منشور اخلاقي كاركنان ابلاغ مي‌شود.
تبصره2ـ مجوزهاي استخدامي لازم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده (145) قـانون برنامه چهارم توسـعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا نسبت به تأمين نيروي مورد نياز در كل كشور با رعايت ضوابط استخدامي اقدام نمايد.
تبصره3ـ افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده(19) اين آيين‌نامه تشكيلمي‌شود به‌كار گرفته‌مي‌شوند، در طول مدت تصدي از فوق‌العاده ويژه علاوه بر ساير فوق‌العاده‌هاي كاركنان حداكثر تا بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار مي‌شوند.
تبصره4ـ كاركنان و اشخاصي‌كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري مي‌نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذي‌ربط معرفي خواهند شد. سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحران تمهيدات لازم را به منظور تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آورد.
ماده21ـ مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (19) اين آيين‌نامه جزء مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌گردند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي و مقابله همكاري مي‌نمايند، با پيش‌بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان، بيمه مسئوليت مي‌شوند و حق بيمه حادثه نيروهاي شركت‌كننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت مي‌گردد.
ماده22ـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخـشي از مقررات مالي دولـت ـ مصوب 1380ـ كـه در اخـتيار سازمان مي‌باشـد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تأميـن تجهيـزات و امكانـات اداري مورد نيـاز سازمان و واحـدهاي استاني آن اقدام نمايد.
ماده23ـ دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنامه‌ها و اعتبار موردنياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تأييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در لايحه بودجه ساليانه به صورت رديف‌هاي جداگانه مشخص به هيئت وزيران ارائه نمايد.
تبصره ـ دستگاههاي ذي‌ربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند.
ماده24ـ مسئوليت جذب، هدايت و توزيع اعانات و كمك‌هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت مي‌گيرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك‌هاي دولتي داخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهداكننده بر عهده سازمان است. هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك‌هاي يادشده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است.
ماده25ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه‌اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود.
ماده26ـ در اجراي ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسيـب‌ديده و فراهم نمودن زمينـه برنامه‌ريـزي سالانه در اجـراي اقـدامات پيشـگيري، آمـادگي، مقابله و بازسازي، اعتـبارات مصوب هيئت وزيران موضـوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريق خزانه‌داري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند.
ماده27ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل به منظور بازسازي و جبران خسارات بخش‌هاي مختلف خسارت‌ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه با تأمين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت را از محل منابع داخلي بانك‌ها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت‌ديده قرار دهد.
تبصره ـ هر ساله مبلغ كارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهيلات پرداختي به بانك‌ها، از طرف سازمان در لايحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد.
ماده28ـ در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمين نقدينگي مقابله با حوادث، سازمان مي‌تواند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن عقد موافقتنامه و تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معادل بيست درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك عامل دريافت نمايد. سازمان موظف است منابع مالي دريافت شده را از مـحل وصول منابع اعتبارات مصـوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تأمين و پرداخت نمايد.
ماده29ـ خزانه‌داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون را پس از پيشنهاد شوراي عالي و تأييد مراتب توسط رييس‌جمهور به طور يكجا در اختيار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (12) قانون هزينه گردد. مبلغ مذكور تا سقف بيست درصد در صورت هزينه‌كرد مجدداً به حساب سازمان واريز خواهد شد.
تبصره ـ خزانه‌داري كل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد.
ماده30ـ كميته تخصيص اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات، به سرعت و در دوره‌هاي كوتاه‌مدت تخصيص دهد.
وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) در صورت بروز مشكلاتي در امر تخصيص اعتبار و اختلال تسريع در رسيدگي به امور آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه، مراتب را به هيئت وزيران اعلام نمايد.
ماده31ـ به منظور پيشگيري، پيش‌آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي امدادرساني و عمليات امدادرساني به آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيئت وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار مي‌گيرد تا نسبت به اجراي پروژه‌هاي مشخص و اولويت‌دار اقدام نمايند.
فصل هفتم: بيمه حوادث
ماده32ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در بخش‌هاي مختلف با اولويت در حوادث محتمل (سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن) اقدام نمايد.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح عمومي با اولويت (ساختمان‌هاي مسكوني، ابنيه عمومي، تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي صنعتي و تجاري و مانند آن) را تا پايان سال 1388 جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارائه نمايد.
تبصره2ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون بيمه محصولات كشاورزي ـ مصوب 1362ـ اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره3ـ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيباني مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد.
آيين‌نامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.
تبصره4ـ دستورالعمل مربوط به تبصره‌هاي فوق‌الذكر توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارائه گردد.
فصل هشتم: ساير مقررات
ماده33ـِ به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، دستگاههاي ذي‌ربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه به تأييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابلاغ مي‌گردد، به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند.
ماده34ـ دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه‌هاي سالانه، پنجساله و افق چشم‌انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند.
ماده35ـ مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ براي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها، تشكلها و بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني لازم‌الاجراست.اين تصويب‌نامه در تاريخ 18/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

Tuesday, January 26, 2010

Man in coma, houses blacked out after electrical accident at Tomago

BY TYRON BUTSON
24 Jun, 2009 11:33 AM

A SUBSTATION technician shocked by 33,000 volts at Tomago was in a medically induced coma last night.
The accident cut power to more than 30,000 homes and businesses in Williamtown, Stockton, Raymond Terrace and parts of Nelson Bay for up to three hours.
Paramedics said the 35-year-old man, who was working on equipment at the Tomago Road substation at about 9am, was flung more than three metres by the shock.
He suffered severe burns to his head, face, neck and chest.
The man was rushed to John Hunter Hospital in a critical condition and later flown to the burns unit at Sydney's Royal North Shore Hospital.
An EnergyAustralia spokesman said the injured employee, who was based at the Wallsend depot, had been put in an induced coma for the trip to Sydney.
His brother and mother, who live on the North Coast, were believed to be travelling to Sydney to be with him.
EnergyAustralia said the man and several co-workers were doing routine testing on a 33,000-volt line or busbar at the substation.
"Unfortunately, he's come into contact with the high-voltage equipment and has suffered a serious electric shock," a spokesman said.
WorkCover and police are investigating the incident, which interrupted electricity supply to 33,000 homes and businesses.
The power interruption caused minor problems on roads, with traffic lights also affected.
Power was returned to 21,000 properties by 10.15am yesterday.
All properties were back on-line by about 11.30am.
The Tomago substation is the major power supplier for the Port Stephens region.
EnergyAustralia managing director George Maltabarow said the company's priority was to support the injured man and his family.
Mr Maltabarow praised the man's workmates for responding quickly to ensure their colleague received medical help.

(Underground Coal Mine) Fatal Electrical Accident

(Underground Coal Mine) Fatal Electrical Accident Huff Creek No.1Lone Mountain Processing, Inc.Holmes Mill, Harlan County, Kentucky 15-17234
What
A 50-year-old electrician with 30 years of experience, was fatally injured while working on a 480 VAC distribution box that supplied power to a section battery charging station when he came in contact with an energized bus bar located inside the distribution box.
Why
Investigation consesus was the victim performed trouble-shooting on the 003 section battery charging station distribution box without wearing proper protective gloves.
Recommendations
De-energize, lock and tag before doing electrical work, unless testing or troubleshooting Insure all electrical circuits and circuit breakers are properly identified before troubleshooting or performing electrical work; Insure electrical work is preformed by qualified electricians; Wear protective gloves to prevent injuries when electrical troubleshooting

Sunday, January 24, 2010

تصویری زیبا, از کار یک گروه لاین من

How IPL Brings Electricity to Your Home or Business

This simplified diagram shows the basic operation of a typical large coal-based electric power plant and explains the different functions of a plant's major components. It also illustrates how electricity is made and delivered to consumers and shows the many control technologies in place to reduce emissions to air, land and water, and thereby help protect the environment.
Coal-based Electricity Production
1. Coal
Coal is the most abundant and cost-effective domestic fuel for generating electricity. IPL consumes more than 7 million tons of Indiana coal annually. The coal is mined in southwestern Indiana and transported by truck and rail to our power plants.
2. Primary Air/Fan Pulverizer
A set of devices used to prepare coal for burning by grinding it into a fine powder, then drying and mixing it with air for efficient combustion.
3. Burner
A nozzle device, generally located in the lower boiler walls, which introduces the pulverized coal into the boiler and mixes it with the correct amount of additional air to burn the fuel efficiently and reduce nitrogen oxides (NOx) and carbon monoxide emissions.
4. Steam Generator (Boiler)
A large vessel that contains an assembly of tubes in which water is heated into steam that is used to drive a turbine.
5. Turbine
A device consisting of fan-type blades attached to a shaft that is spun by directing high temperature and pressure steam against the blades, converting the kinetic energy of the steam into mechanical energy.
6. Condenser
A device that converts the steam from the turbine back into water, to be recirculated to the boiler, where it is heated and used again.
7. Cooling Water
Outside water used to condense the steam passing through the condenser.
8. Cooling Tower
A device that cools heated circulating water from the condenser. Outdoor air flows through a spray of the heated water and cools it by evaporation. The cooled water is then released to a nearby river at a temperature that is safe for aquatic life.
9. Generator
A machine that transforms the mechanical energy of the turbine into electric energy.
10. Transformers
Electromagnetic devices that increase or decrease the output voltage of the generator while reducing the current (amperage) to make the transmission of electricity more efficient. There are different types of transformers.
11. Electricity
Electricity is transformed down to voltages suitable for industrial, commercial or home use.

Environmental Controls
1. Bottom Ash
A coal-combustion byproduct that collects on the walls of the boiler, eventually falling to the bottom where it is collected. Bottom ash is a ceramic-like material that can be used to make asphalt, aggregate, insulation and blast-cleaning grit.
2. NOx Controls
Devices like low NOx burners and selective catalytic reduction systems that are used to lessen NOx emissions.
3. Electrostatic Precipitator
An environmental device used to remove the fly ash from the boiler exhaust (flue) gas.
4. Fly Ash
A light gray or tan powder that is the largest byproduct of coal combustion. Fly ash mixes with and is carried out of the boiler by the hot exhaust (flue) gases. It is collected and has uses similar to those for bottom ash.
5. Scrubber
An environmental device used to remove sulfur dioxide (SO2) from the boiler exhaust (flue) gas.
6. Stack
A structure used to exhaust and disperse the hot flue gases from the boiler.
7. Emissions Reduction
Since 1970, electric utilities nationwide have reduced air emission significantly while increasing electricity production. Although coal use has tripled since 1970, and coal-fired electricity now accounts for 50 percent of the nation’s energy, emission have been reduced.

Tuesday, January 19, 2010

محافظت در مقابل برق گرفتگي و برق زدن

نويسندگان : محمد رضا احديت، پويا درخشان
1- هيئت علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي مركز مهريز2- هيئت علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
چكيده – طبق گزارش هاي حوادث سازمان تامين اجتماعي تقريباً هر ساله در ايران بطور متوسط 50 كارگر برقكار توسط جريان برق كشته مي شوند كه تقريباً كمتر از 3/1 مرگ، در اثر برق گرفتگي در ولتاژ پايين ( زير 600 ولت) بوده است و نصف بيشتر اين مرگ ها از كار كردن در حوزه ها يا مدارهاي الكتريكي برق دار بدون حفاظ مناسب روي مي دهد در حاليكه اغلب نياز به كاركردن در حالت برقدار نبوده است . اين تحقيق احتياطات لازم براي برقكاران را مورد بحث قرار مي دهد.
كلمات كليدي : برق گرفتگي، برق زدن قوسي
1- مقدمه
خطرات مربوط به برق شامل برق گرفتگي و سوختگي ها، سوختگيهاي برق زدن قوسي، فشار هاي انفجار قوس و سقوط ها مي باشد.
1-1- برق گرفتگي و سوختگي هايك برق گرفتگي هنگامي اتفاق مي افتد كه جريان برق از طريق بدن شما عبور كند. اين مي تواند هنگاميكه شما يك قسمت برق دار را لمس مي كنيد روي دهد. اگر جريان برق از طريق قفسه سينه يا سر عبور كند، شخص مي ميرد. در ولتاژ هاي بالا سوختگيهاي شديد نيز روي ميدهد.
2-1- سوختگي هاي برق زدن قوسياگر يك جسم رسانا نزديك يك منبع جريان آمپر بالا قرار گيرد يا در اثر خرابي تجهيزات اين وضعيت روي دهد (مثلاً در حال باز كردن يا بستن جدا كننده هاي الكتريكي)، آنگاه سوختگيهاي برق زدن قوسي اتفاق مي افتد. قوس مي تواند هوا را تا 35 هزار درجه فارنهايت گرم كند، و فلزات موجود در تجهيزات را تبخير كند. برق زدن قوسي مي تواند سوختگيهاي پوستي شديد با در معرض قرار دادن گرماي مستقيم و يا آتش زدن لباسها ايجاد كند.
3-1- فشار هاي انفجار قوس گرم كردن هوا و تبخير فلزات يك موج فشار توليد كرده كه مي تواند به شنوايي آسيب رسانده و سبب صدمات حافظه ( از تكان مغز) و ديگر صدمات گردد. قسمت هاي فلزي پرتاب شونده نيز خطرناك هستند.
4-1- سقوط برق گرفتگيها و انفجار قوس مي تواند سبب سقوط گردد، مخصوصاً از نردبانها يا داربست هاي بدون حفاظ.
2- اصول ايمني برق
1-2- برنامه هر شغل براي روش كاري خود تصميم گيري نموده و سپس گام به گام عمل نماييد. اصول مهم روش كار ثبت گردد . خطرات و روش ها در يك شغل، در يك جلسه توجيهي با سرپرست و ديگر كارگران قبل از شروع بكار كردن، مطرح گردد. كارفرما بايد قبلاً يك جواز كار براي كساني كه در مدارات برق دار كار مي كنند (اگر يك مدار بايد برق دار كار كند) تدارك ديده باشد.
2-2- شناسايي خطراتخطرات يك شغل را تجزيه و تحليل كنيد . گام هايي كه مي تواند خطرات برق گرفتگي يا برق زدن قوسي را ايجاد كند، شناسايي نماييد.
3-2- كمينه ساختن خطراتبي برق سازي تجهيزات يا عايق سازي يا ايزوله كردن قسمتهاي برق دار بدون پوشش بقدري كه فرد نتواند با آنها تماس بگيريد. در غير اين صورت مي بايست تجهيزات حفاظت شخصي و ابزار مناسب تهيه كنيد.
4-2- پيش بيني مشكلات اگر هر وسيله اي امكان بد كار كردن را داشته باشد كند، در نتيجه مي تواند سبب بروز مشكل شود. هميشه بايد مطمئن بود كه وسايل حفاظت شخصي مناسب و ابزارهاي درست براي بدترين حالت استفاده مي شود.
5-2- آموزش دادنبايد مطمئن بود كه هر فرد يا همكاران وي كه با او كار مي كنند، اشخاص ماهر و صلاحيت داري با آموزشهاي اختصاصي در زمينه شغلي مي باشند.
3- برق دار بودن يا بي برقي
يكي از مهمترين تصميم ها در برنامه ريزي يك كاربرقي اين است كه آيا بي برق سازي ميسر است؟ در صورت وجود اين حالت قسمت هاي برق داري كه ممكن است بدون پوشش باشد و فرد با آن در تماس باشد، بايد داخل يك وضعيت كاري ايمن برقي قرار گيرد، مگر اين كه كارفرماي شما بتواند نشان بدهد به دليل طراحي تجهيزات يا محدوديت هاي عملياتي بي برق كردن ايجاد خطرات بدتر و بيشتري را مي‌كند و يا عملي نمي باشد. فرد ممكن است احتياج به كار كردن برق دار جهت جلوگيري كردن از توقف سيستمهاي پشتيباني زندگي، غير فعال كردن سيستمهاي اضطراري هشدار، يا بسته شدن تجهيزات تهويه براي مكانهاي خطرناك، داشته باشد. و در مدت آزمايش مدارهاي برقي برق دار يا كار در مدارهايي كه قسمتي از يك فرآيند پيوسته كه نمي تواند بطور كامل بسته باشد، بي برق سازي عملي نباشد.
4- بي برق سازي
1-4- يك وضعيت كاري ايمني برقيمهمترين اصول ايمني برق، آن است كه فرض كنيم تمام مدارهاي برقي داراي برق مي باشند مگر اينكه فرد مطمئن شود، اين طور نيست . آزمايش هر مدار و رسانا هر بار كه فرد با آن كار مي كند لازم مي‌باشد . انجمن بين المللي حفاظت در مقابل آتش ، عنوان شش گام را تا حصول اطمينان كامل براي شرايط كار ايمن برقي را بصورت زير بيان مي كند:
1- شناختن همه منابع قدرت (برق ) براي تجهيزات.
2- جدا كردن بار جريان، سپس باز كردن وسايل جدا كردني براي هر منبع قدرت.
3- نظارت بر تيغه هاي وسايل قطع كننده الكتريكي كه كاملاً باز باشند و قطع كننده هاي مدار از نوع بيرون كشيدني كاملاً عقب كشيده شده باشند.
4- اعمال كردن شيوه هاي lockout/tagout1 در مطابقت با يك خط مشي كتبي رسمي.
5- براي معلوم كردن صحت اينكه وسيله برق دار شده است يا نه انجام آزمايش هر فاز رسانا يا قسمت مدار با يك آشكار ساز ولتاژ قرار داده بطور مناسب ضروري مي باشد در ضمن بررسي كردن آشكار ساز ولتاژ قبل و بعد هر آزمايش الزاميست تا از كار كردن آن مطمئن گرديم.
6- قبل از تماس با همه منابع ممكن از ولتاژ ايجاد شده و انرژي الكتريكي ذخيره شده (مانند خازن ها) بايد اين منابع به خوبي زمين گردند. اگر هاديها يا قسمتهاي مدار كه برق دار شده هستند مي توانند با ديگر هاديها يا قسمتهاي مدار در معرض قرار گرفته ،تماس برقرار كنند، مي بايست وسايل متصل كننده زمين براي جريان جابجا شونده موجود قرار داده شود.
2-4- فرآيند بي برق سازياين فرآيند يك كار برق دار بوده و مي تواند منجر به يك برق زدن قوسي گردد. بواسطه نقص وسايل هنگام بي برق سازي، روشهاي توضيح داده شده در زير را در كار كردن در مدارات برق دار يا نزديك به آن دنبال مي كنيم.
3-4- برنامه هاي lockout/tagoutكارفرما بايد يك برنامه lockout/tagout نوشته و به مستخدمين تعليم دهد. اين برناه بايد طراحي براي تعيين كردن و برچسب زدن منابع انرژي، شناسايي كردن كارگران در معرض خطر، بي برق سازي تجهيزات با چه كسي و چگونه، رها كردن انرژي ذخيره شده ، بازبيني كردن مدار بي برق شده و عدم شروع دوباره، تست كردن ولتاژ، شرايط لازم زمين كردن، تغييرات نوبت كار، هماهنگي با شغل‌هاي ديگر در فرآيند كار، يك روش براي موافقت مسير طي شده توسط تمامي پرسنل درگير، بكاربردن و برداشتن lockout/tagout ، بازگشت به كار، و بي برق سازي موقت براي آزمايش و تثبيت موقعيت را زير پوشش قرار دهد.روشهاي lockout/tagout براي هر ماشين يا قطعه اي از تجهيزات كه نياز به سرويس كردن دارند، بايد گسترش يابد.
4-4- كاربرد lockout/tagoutهر شخصي كه مي تواند در معرض انرژي قرار گيرد در فرآيند lockout/tagout در گير شده است.
1- بعد از بي برق سازي ، هر مستخدم در معرض خطر بايد يك lockout/tagout انفرادي به هر منبع از انرژي برق بكار ببرد. كليد ها يا سوئيچ هاي انتخابگر نمي توانند بصورت تنها راهي براي بي برق سازي كردن بكار برده شوند.
2- يك وسيله قفل دستگاه، يك كليد يا قفل حروفي با يك برچسب كه مي توانند به يك وسيله قطع كننده اتصال ضميمه باشند تا از برق دار شدن دوباره تجهيزات موجود كار كرده بدون برداشت قفل جلوگيري كنند. شيوه قفل دستگاه بايد يك راهي از شناسايي كردن اينكه قفل مال چه كسي است داشته باشد. شيوه هاي قفل دستگاه ابتدايي با نام و تصوير فرد بودند. فرد مورد نظر بايد تنها شخصي باشد كه داراي كليد يا حروفي براي قفل دستگاه نصب كردن يا از كار انداختن است و نيز وي بايد تنها فردي باشد تا قفل را بعد از اتمام همه كارها بر دارد.
3- يك وسيله هشدار دهنده، يك برچسب و راهي براي چسباندن است كه حداقل 68/22 پوند نيرو را تحمل كند وسايل هشدار دهنده بايد تنها هنگاميكه ممكن نيست تا يك وسيله قفل دستگاه نصب گردد بكار برده شود.
4- برچسب استفاده شده در اتصال با يك lockout/tagout بايد يك اتيكت منع كننده عمليات بدون اجازه از وسايل قطع كننده اتصال يا برداشت غير مجاز از وسايل را داشته باشد.
5- قبل از شروع كردن كار شما بايد از طريق تست كردن، همه منابع انرژي بدون برق شده را بازبيني كنيد.
6- روشهاي lockout/tagout بايد براي كنترل كردن در معرض انرژي برق يا انواع ديگري از منابع انرژي بودن با همه روشهاي ديگر هماهنگ شده باشند.
5-4- روش كنترل صلاحيت انفرادي مستخدميناگر كليد اتصال نزديك به جايي كه شما در حال كار كردن هستيد مي باشد و از نظر ديد در دسترس است ، كار كردن مي تواند بدون بكار بردن lockout/tagout ، براي سرويس كردن جزئي، نگهداري و مانند اينها در تجهيزات كليد اتصال انجام شود و هر گز نبايد وسايل به تنهايي رها شود.
6-4- مجموعه روشهاي lockout/tagoutروشهاي مخصوصي هستند كه هنگاميكه بيشتر از يك منبع انرژي ، پيشه، موقعيت ، كارفرما، روش قطع كردن اتصال، يا روشهاي lockout/tagout ، يا كاري كه به شيفت بعدي ادامه دارد وجود داشته باشد، بكار برده مي شوند. در هر كدام از اين موارد، يك شخص ماهر بايد عهده دار روش lockout/tagout بوده و مسئوليت اينكه همه منابع انرژي تحت lockout/tagout هستند را دارا مي باشد.
7-4- برداشتن وسايل lockout/tagoutوسايل lockout/tagout بايد فقط توسط شخصي كه آنها را نصب كرده است برداشته شود. اگر كار كامل نشده باشد هنگاميكه شيفت تغيير مي كند، كارگراني كه در شيفت مي آيند بايد قبل از اينكه كارگران در حال رفتن قفل هايشان را بردارند آنها قفل هاي خود را بكارببرند.
8-4- بازگشت به سرويسيك مرتبه كار كامل شده و وسايل lockout/tagout برداشته مي شوند، آزمايش و بازديدهاي ديداري بايد تائيد كنند كه همه ابزار ، محدوديتهاي مكانيكي، اتصالات موقت برقي، اتصال كوتاه كردن ها، و زمين كردن ها بايد برداشته شوند . فقط در آنوقت مي توان مطمئن شد تا دوباره مي توان سيستم را برق دار كرده و به سرويس كردن بازگشت.
9-4- رها كردن موقتاگر شغل نياز به lockout/tagout دارد و براي تست كردن يا تثبيت موقعيت تجهيزات احتياج به lockout/tagout متناوب است، مي بايست مراحل يكساني بطوريكه در بازگشت به سرويس (مورد قبل ) مي باشد متابعت كنيم.5- كار كردن در مدارهاي برق دار يا نزديك به آنكاركردن در مدارهاي برق دار به معني تماس داشتن با قسمتهاي برقدار شده مي باشد. كاركردن در نزديك مدارهاي برق دار يعني كار كردن بقدر كافي نزديك به قسمتهاي برق دار شده تا يك خطر احتمالي و لو اينكه فرد در حال كار كردن در قسمتهاي بدون برق باشد مطرح مي كند. وظيفه هاي مشترك كه افراد نياز دارند تا در مدارهاي برق دار يا نزديك به آن كار كنند شامل موارد زير مي شود.
1- انجام دادن اندازه گيري هاي ولتاژ
2- باز كردن و بستن قطع كننده هاي اتصال
3- تميز كردن مسير روشن و خاموش قطع كننده ها
4- باز كردن درهاي تجهيزات برقي براي بازرسيدر اين جا بايد شيوه هاي نوشته شده استاندارد وجود داشته باشد و براي اين وظايف مشترك (مثلاً هنگام باز كردن و بستن قطع كننده هاي اتصال ، قانون دست چپ هنگاميكه ممكن است بكارببريم . يعني به سمت راست تجهيزات ايستاده و با دست چپ با قطع كننده كار كنيد) آموزش داده شود. براي حالت هاي ديگر كه افراد ممكن است نياز داشته باشند تا در مدارهاي برق دار يا نزديك به آن كار كنند، كارفرما بايد يك مجوز كار برق دار كتبي كه بايد در اختيار يك ناظر ماهر قرار داده شود، تهيه نمايد.
1-5- سيستم مجوز كار برق داريك مجوز كار برق دار در يك حالت مي نيمم ، شامل اطلاعات زير مي باشد.
1- توضيح مدار و تجهيزاتي كه در آن موقعيت بكار برده شده است.
2- تاريخ و زمان اجازه انجام كار.
3- چرا كار برق دار انجام مي شود.
4- نتايج تجزيه و تحليل خطر تماس و تعيين مرز حفاظت در مقابل تماس.
5- نتايج تجزيه و تحليل خطر برق زدن و تعيين مرز حفاظت در مقابل برق زدن.
6- تجهيزات حفاظت شخصي پوشيده شده باشند و شيوه هاي كار ايمن تشريح شده باشند.
7- چه كسي كار خواهد كرد و چگونه افراد فاقد صلاحيت رد خواهند شد.
8- گواهي اتمام توجيه شغلي، شامل توضيح در مورد خطرات ويژه شغلي.
2-5- فواصل نزديك شدن به قسمتهاي برق دار بدون پوششسازمان بين المللي محافظت در مقابل آتس سه فاصله نزديكي براي خطرات تماس و عين آن براي قوس الكتريكي را بيان مي كند.
1-2-5- مرز نزديكي محدودهنزديكترين فاصله اي كه يك شخص غير ماهر مي تواند نزديك شود، مگر همراه يك فرد ماهر باشد.
2-2-5- مرز نزديكي ممنوعهنزديكترين فاصله به قسمتهاي برقدار بدون پوشش كه يك شخص ماهر مي تواند بدون تجهيزات حفاظت شخصي و ابزار الات مناسب نزديك شود. داخل اين محدوده ، حركت تصادفي مي تواند يك قسمتي از بدن شما يا وسايل رسانا در تماس با قسمتهاي برق دار يا داخل محدوده نزديكي ممنوع شده قرار دهد. با عبور كردن از مرز نزديكي ممنوعه، شخص ماهر بايد:
1- يك برنامه مستند كه تائيد شده بوسيله مدير مسئول براي برنامه ايمني است داشته باشد.
2- بكار بردن تجهيزات حفاظت شخصي مناسب براي كار كردن نزديك قسمتهاي برق دار بدون پوشش و مناسب براي سطح ولتاژ و انرژي مورد بحث.
3- مشخص باشد كه هيچ قسمتي از بدن داخل فضاي ممنوعه نشده است.4- با نگهداري مقدار زيادي از بدن بيرون از فضاي محدوده شده مي توان خطرات ناشي از حركات پيش بيني نشده را به حداقل رساند، قسمتهاي بدن در فضاي محدود شده بايد حفاظت شده باشند.مرز نزديك شدن ممنوعه، مينيمم فاصله دسترسي به قسمتهاي برق دار بدون پوشش است تا از تخليه الكتريكي يا جرقه زدن جلوگيري گردد. نزديك شدن هر چه بيشتر ، قابل مقايسه با نحوه مستقيم تماس با يك قسمت برق دار است .
براي عبور كردن از مرز نزديكي ممنوعه، شخص ماهر بايد:
1- آموزش معين براي كار در قسمتهاي برق دار بدون پوشش.
2- يك برنامه مستند شده با شيوه هاي كار نوشته شده مناسب.
3- انجام يك تجزيه و تحليل نوشتاري احتمال خطر.
4- داشتن بندهاي 2 و 3 تائيد شده توسط مدير مسئول براي برنامه ايمني.
5- بكار بردن تجهيزات حفاظت شخصي مناسب براي كار كردن نزديك قسمتهاي برق دار بدون پوشش و متناسب براي ولتاژ و سطح انرژي مورد بحث.
3-2-5- برق زدن قوسي مرز محافظت در مقابل برق زدن فاصله اي است كه در ان تجهيزات حفاظت شخصي مورد نياز مي باشد تا اگر برق زدن قوسي اتفاق بيفتد از سوختگيهاي درمان ناپذير (دومين درجه يا وخيم تر) جلوگيري كند . براي سيستمهاي برق 600 ولت و كمتر، مبني بر يك جريان خطاي رها كرده 50 كيلو آمپري و يك زمان بازدارنده 6 سيكل (1/0 ثانيه) مرز حفاظت برق زدن 22/1 متر مي باشد. براي جريانهاي خطا و زمانهاي بازدارنده ديگر بايد استاندارد NEPA70 E را ملاحظه كرد.
4-2-5- تجهيزات حفاظت شخصي مناسب هنگام كار كردن در مدارات زنده يا نزديك ان مي بايست مطمئن بود كه تجهيزات حفاظت شخصي مناسب است تا در مقابل برق گرفتگي و برق زدن قوسي از فرد محافظت كند. هرگز لباس هاي ساخته شده از مواد مصنوعي استفاده نگردد.
6- نتيجه گيري
با توجه به آمار نسبتاً بالاي حوادث برق گرفتگي نسبت به حوادث ديگر در ايران ، لذا همواره مي‌بايست بر رعايت اصول ايمني برق مرور شده در اين مقاله، نظارت گرديده و اجراي دقيق موارد ايمني را از افراد خواسته و رعايت ايمني را به عنوان فرهنگي در بين آنها قلمداد نموده و آموزش روشهاي نوين كار با برق با رعايت ايمني كامل را در روش كار قرار داد.

Arc Fault Circuit Interrupters (AFCI) Reduce Fire Hazards


Daniel Snyder : Facility Manager at Community Association Underwriters, Inc.
Yardley, PA
An Arc Fault Circuit Interrupter, AFCI for short, is an electrical device that shuts off power to a circuit when arcing conditions are first detected. Normal circuit breakers open in the presence of a short and may not trip before a fire has begun due to arcing. Up to 40,000 home fires can be associated with arcing and sparking. More than 350 people die and over 1,400 are injured each year in these fires. Property losses are well over $500 million dollars a year.
In an effort to reduce fires and save lives, the National Electric Code, NEC, has made the requirements for AFCI use more stringent. In the 2002 NEC version, only bedrooms were required to be protected by these devices. The 2008 NEC now requires the technology in additional areas of the home such as dining rooms, living rooms, and other living areas. AFCIs are not limited to just receptacles, any branch circuit in the areas listed in the code are required to have arc fault protection, including lights, fans, and alarm and smoke detector electrical wiring. Most builders and electricians have endorsed their use in saving lives and property, and the Consumer Product Safety Commission, CPSC, has tested the devices and found that they are effective in detecting arcs and preventing fires from starting.
AFCIs should not be confused with Ground Fault Circuit Interrupters, GFCIs; a GFCI is a device that provides protection against electric shock. AFCIs address fire hazards while GFCIs address shock hazards. In the future, combination units will be able to provide protection from both hazards. Although an AFCI can be found as an outlet or portable device, they are commonly installed as a breaker in the main panelboard of a home.
Existing homes with standard circuit breakers may benefit from the added protection against the arcing faults that can occur in aging wiring systems as the possibility of arcing does increase the age of the wiring. Other causes for arcs are worn electrical insulation, damaged wire, neutral leads pinched or in contact with a grounded box, wet connections, loose electrical connections, damaged appliance cords or equipment. Even a misplaced nail that damages a wire can lead to arcing.

If considering installing AFCIs in your panelboard, have a qualified electrician install the devices. Even though they can be purchased at most home centers, the way in which your home is wired can cause nuisance tripping. Shared neutrals are one common cause.
The benefits of installing Arc Fault Circuit Interrupters well outweigh the costs. It may only require a few hundred dollars to replace all the necessary breakers in your home with this level of protection, compared to the number of deaths and injuries that occur each year. Another incentive to replace standard breakers with Arc Fault breakers would be lower insurance premiums. Insurance companies will require that the work is either completed by a licensed electrician in many cases, or may require that the work be inspected by the local building inspector. Even without the added incentive of saving on insurance, the knowledge that your home’s electrical system is up-to-date is worth the cost of installation.

Arc faults may occur for many reasons such as worn electrical insulation or damaged wire, misapplied or damaged appliance cords and equipment, loose electrical connections, receptacle leakage, neutral leads pinched to grounded metal box, wet connections or conduit, shorted wires, wires or cords in contact with vibrating metal, overheated or stressed electrical cords and wires, or driving a nail into a wall and having it inadvertently hit a wire. The possibility of arcing grows the older the home becomes since age and degradation of materials will contribute to the possibility of these conditions occurring.
Nuisance Tripping of AFCIs
Nuisance tripping refers to a circuit breaker or an AFCI that trips off, turning off electrical power when there was no apparent reason to do so. Some "nuisance tripping" of AFCI’s actually occurs due to wiring practices of some electricians more than for any other reason. Such as the following:
• Reversed hot and neutral wires - reversed polarity - which is an unsafe condition
• Shared neutral wiring on single pole circuit breaker circuits: this is already an existing problem with GFCI’s on multi-wire branch circuits.
• Incorrect or accidental connections between the ground and neutral wire: this is also an unsafe condition which can permit live current to flow on a ground wire that should normally never carry current.
A common source of accidental ground-neutral connections occurs when an electrician over-tightens the clamp connector on BX, armored cable, where it connects to a steel junction box. Over-tightening the connector pinched the edges of the BX cable. If the BX cable edge cuts into the hot wire the breaker would trip immediately when power is restored to the circuit. If the cable edge cuts into the neutral wire, the problem would go unnoticed until a GFCI or an AFCI is installed on the circuit, or until someone touches a supposedly safe armored cable wire exterior and gets a shock.
For more information about AFCIs, contact an electrical supply store, an electrician, or the manufacturer of the circuit breakers already installed in your home. Sometimes these components can be replaced with AFCIs in the existing electrical panel box.
Be sure to have a qualified electrician install AFCIs; do not attempt this work yourself if you are not qualified. The installation involves working within electrical panel boxes that are usually electrically live, even with the main circuit breakers turned off.


Safety Warning:
Do not attempt to work on your electrical wiring, switches, or outlets unless you are properly trained and equipped to do so. Electrical components in a building can easily cause an electrical shock, burn, or even death.

Monday, January 18, 2010

بررسی تاثیر لامپ های کم‌مصرف

برگرفته ازسازمان بهره وری انرژی ایران
بررسی تاثیر لامپهای کم‌مصرف بر بدن انسان
در پی تولید و استفاده فراگیر از لامپهای فلورسنت فشرده (Compact Fluorescent Lamp) که به لامپهای کم‌مصرف معروف هستند، نظرات متعددی در رابطه با خطرات احتمالی استفاده از این لامپها از گوشه و کنار دنیا ابراز گردیده که ضرورت تحقیق و ارائه نتایجی مستدل در رابطه با مضرات احتمالی استفاده از این لامپها بر بدن انسان را ایجاب می‌نماید.
در این رابطه سازمان بهره‌وری انرژی ایران مبادرت به انجام مطالعات مفصلی درخصوص آثار جانبی احتمالی بکارگیری گسترده لامپهای کم‌مصرف نموده است تا هم آثار احتمالی مذکور مورد شناسایی قرار گرفته و هم راههای محدود کردن یا مقابله با آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعات یاد شده حوزه‌های مختلف بهداشتی، زیست‌محیطی، ایمنی و شبکه‌ای را در برمی‌گیرد.
مهمترین حوزه مطالعاتی که ارتباط مستقیم با سلامتی انسان دارد، بررسی تاثیرات تشعشعی این لامپها بر بدن انسان می‌باشد. در این رابطه آخرین ویرایش استاندارد بین‌المللی IEC62471 که در ماه جولای سال 2006 میلادی توسط کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک منتشر گردیده مورد استناد قرار گرفته است. ضمناً این استاندارد هم اکنون توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در دست انتشار در قالب یک استاندارد ملی می‌باشد. شاخصهای استاندارد مذکور از حاصل تحقیقات بیش از یکصد مقاله معتبر پزشکی که طی حدود 80 سال تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته استنتاج شده‌اند و لذا از اطمینان بسیار زیادی برخوردارند.
در این استاندارد لامپها از نظر تشعشعات زیانبار به چهار رده لامپهای بی‌خطر، لامپهای کم‌خطر، لامپهای میان‌خطر و لامپهای پرخطر تقسیم‌بندی گردیده‌اند. طبق تعریف این استاندارد لامپ بی‌خطر لامپی است که حضور انسان در روشنایی با شدت 500 لوکس آن (شدت نوری که در فاصله تقریباً 5/0 متری از یک لامپ کم‌‌مصرف 23 واتی وجود دارد) به مدت 8 ساعت و یا خیره شدن مستقیم به آن به مدت 15 دقیقه هیچ خطری برای سلامتی انسان ایجاد نمی‌کند.
در آزمایشی که سازمان بهره‌وری انرژی ایران بر روی لامپهای کم‌مصرف تولید داخل انجام می‌دهد این لامپها از نظر تشعشعات مضر در رده لامپهای بی‌خطر دسته‌بندی گردیده‌اند و لذا نگرانی‌های مطرح شده از بابت آثار مضر پرتو این لامپها بر چشم و پوست اساس و مبنای علمی ندارد.
بررسی تاثیر لامپهای کم‌مصرف بر محیط زیست
در ساختمان لامپهای فلورسنت فشرده (CFL) موسوم به لامپهای کم‌مصرف از مقداری عنصر جیوه استفاده شده است. وجود جیوه سبب درخشندگی نور لامپ شده و بدون وجود آن عملکرد لامپ کم‌مصرف ممکن نیست. از سوی دیگر همانطور که می‌دانید جیوه عنصری به شدت سمی است و ورود آن به محیط زیست بسیار آلوده‌کننده است. البته هر لامپ کم‌مصرف تنها در حدود 5 میلی‌گرم جیوه دارد که آن هم تا زمانی که حباب لامپ نشکسته باشد آزاد نگردیده و هیچ خطری را متوجه مصرف‌کننده نخواهد کرد.
مصرف‌کننده باید توجه داشته باشد که در پایان عمر لامپ، آن را به مراکز بازیافت تحویل دهد و در صورتی که در محل زندگی او مراکز بازیافت وجود ندارد لامپ را در دو لایه کیسه پلاستیکی قرار داده، درب آن را محکم ببندد و سپس در سطل زباله قرار دهد. همچنین در صورتی که به هر دلیل حباب لامپ کم‌مصرف در محل مصرف شکسته شود تمهیداتی را برای پاکسازی فرش و موکت و فضای محیط به کار ببندد. این تمهیدات به طور مفصل در بخش راهنمای بکارگیری لامپهای کم‌مصرف ذکر گردیده است.
بررسی تاثیر لامپهای کم‌مصرف بر دستگاه‌های کنترل از راه دور لوازم خانگی
لامپهای کم‌مصرف قدیمی یا غیراستاندارد ممکن است موجب بروز تداخل با دستگاههای کنترل از راه دور لوازم خانگی نظیر ویدئو یا تلویزیون شوند. علت وقوع این پدیده آن است که سابقاً فرکانس کار لامپها و دستگاههای کنترل با یکدیگر یکسان بوده است، اما از سال 1995 میلادی طی توافقی مشترکی که بین تولیدکنندگان لامپ کم‌مصرف و انجمن صنایع الکترونیک صورت گرفت مقرر شد که تولیدکنندگان کم‌مصرف از فرکانس کار 40 کیلوهرتز و بالاتر استفاده نمایند. رعایت حد مجاز مذکور در حال حاضر به عنوان‌ یکی از بندهای استاندارد لامپها الزامی بوده و تضمین کننده عدم بروز تداخل با دستگاههای کنترل از راه دور خانگی می‌باشد.
بررسی تاثیر لامپهای کم‌مصرف بر ایمنی مکان مورد استفاده
لامپهای کم‌مصرف غیراستاندارد در انتهای عمر کاری‌شان با ایجاد دود، بو، تغییر رنگ، ترک خوردگی پایه و آشکار شدن قسمتهای برقدار ایمنی مصرف‌کننده را به مخاطره انداخته یا موجبات نگرانی وی از بروز آتش‌سوزی را فراهم می‌آورند. استاندارد ملی شماره 5917 که درخصوص مقررات ایمنی لامپهای فلورسنت فشرده انتشار یافته است ردیفهای متعددی برای آزمونهای استقامتی و ایمنی لامپ در شرایط عادی و شرایط خطا در نظر گرفته است که اطمینان کافی از استحکام مواد به کار رفته در ساخت لامپ حاصل گردیده و موجب رفع نگرانی از بروز خطر برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی خواهد شد.

حادثه برقگرفتگي براي داربست كاران

در اين حادثه تلخ، دو نفر داربستكار روي زمين سقوط نموده كه متأسفانه يكي از آنان فوت مي نمايد.


داربستكاران عزيز، اين قشر زحمت كش بايد هميشه مراقب خطوط هوايي برق باشند .
از جمله اصنافي كه معمولاً در كنار شبكه هاي برق فعاليت مي كنند داربستكاران هستند ، اين عزيزان بايد بدانند كار در كنار شبكه هاي برق بسيار متفاوت است با شرايط عادي ، چرا كه همه خطوط هوايي برق با آرايش هاي مختلف داراي سطح ولتاژ يكساني نيستند و براي برق گرفتگي لزوماً نبايد حتماً تماس برقرار گردد ، بسياري از سطوح ولتاژي ، از 1000 ولت به بالا( فشار متوسط و فشار قوي ) در صورت نزديك شدن افراد و بدون تماس با هادي برقدار دچار برقگرفتگي مي گردند.
لذا هنگام كار كردن اطراف خطوط هوايي برق بايد فاصله هاي قانوني را رعايت كرد. ( براي اطلاع از فاصله هاي قانوني مي توانيد از بخش حريم خطوط هوايي برق اين اطلاعات را دريافت نماييد )
در تصوير بالا همكاران داربستكاران مصدوم ، پس از بروز حادثه ،با حضور بنده و همكارانم و قطع برق محل ونصب اتصال زمين موقت، داربست هاي منصوبه را جمع آوري مي نمايند.

آسانسور Lifts - بخش اول

يك آسانسور دستگاه بالابرنده دايمي است كه طبقات تعريف شده اي را سرويس مي دهد، شامل اتاقكي است كه ابعاد و ساختمان آن اجازه و امكان دسترسي افراد را به آن مي دهد و به صورت عمودي بين هدايت كننده هاي عمودي حركت مي كند. همچنين آسانسور وسيله اي است براي بالابردن و پايين آوردن افراد يا كالاها از طبقه اي كه به آن وارد مي شوند به طبقه مقصد در يك ساختمان كه مي تواند مستقيماً ( با فشار دكمه كنترل تكي ) يا از طريق توقف هاي بين طبقات ( كنترل جمعي ) انجام گيرد. اين تعريف شامل آسانسورهاي نفربر و نيز آسانسورهاي كالاها ، بخصوص آن دسته كه براي بالابردن بار به اتفاق نفر ( شخص ) طراحي گرديده اند و بالابرهاي تختخواب براي جابجايي تختخواب ها و برانكارد ها در بيمارستان ها ، پرورشگاه ها و خانه هاي سالمندان مي گردد.
طبقه دوم آسانسور سرويس مي باشد كه دستگاهي دايمي براي سرويس دهي طبقات تعريف شده اي است كه شامل كابين كوچكي است كه براي افراد به علت ابعاد و ساختمانش قابل دسترسي نمي باشد. اين تعريف شامل آسانسورهايي مي گردد كه ابعاد محدودي داشته و براي جابجايي غذا در هتل ها و بيمارستان ها ، كتاب ها در كتاب خانه ها ، بسته هاي پستي در پست خانه ها و غيره استفاده دارند. در جهت تطبيق شرايط به منظور عدم دسترسي مساحت اتاقك ( كابين ) نبايد بيشتر از يك متر مربع بوده و عمق آن يك متر و ارتفاعش نيز 2/1متر بيشتر نباشد. بايد تأكيد شود كه بالابر تنها براي حمل كالا مي باشد. ولي كابين براي پايين آوردن افراد از نقطه اي منطبق با قواعد ايمني بايد قابليت دسترسي را دارا بوده باشد ، در طبقه بندي ( بالابرها ) و نه در طبقه بندي ( بالابرهاي سرويس ).
آسانسورها توسط موتورهاي الكتريكي هم به صورت مستقيم ( آسانسورهاي برقي ) و هم به صورت غيرمستقيم در اثر جابجايي مايعات تحت فشار كه توسط پمپي كه به وسيله موتور الكتريكي كار مي كند حركت مي كنند ( آسانسورهاي هيدروليكي )
آسانسورهاي برقي تقريباً و منحصراً توسط ماشين هاي كششي كار مي كنند كه ممكن است داراي جعبه دنده و يا بدون آن باشند كه بستگي به سرعت كابين دارد.

آسانسور Lifts- نيازمندي هاي ايمني عمومي - بخش دوم

آسانسورهاي افراد، كالاها و نيز آسانسورهاي سرويس بايد مطابق قواعد ايمني باشند تا افراد و اشياي مورد حمل در مقابل خطرهاي ناشي از عملكرد آن ها ايمن باشند. هر كشور صنعتي كدهاي ايمني را رعايت كرده و توسط كميته ملي استانداردها آن ها را به روز در مي آورد. مي توان اين طور فرض كرد كه از 60 سال پيش كه اين كار شروع شد كدهاي مختلفي با تفاوت هايي رشد كرده اند كه عموماً اصولي نيستند.
در سال 1970 سازمان بين المللي كار ، در يك همكاري نزديك با ( CIRA ) نسبت به چاپ كدهاي عملي براي ساخت و نصب و سرويس آسانسورها اقدام كرد و چند سال بعد براي پله هاي برقي نيز اين مطلب عملي گرديد. اين راهنمايي ها قرار است كه به عنوان راهنمايي در كشورهايي كه كدهاي ايمني ندارند به عنوان قواعد ايمني مورد استفاده قرار گيرد و همچنين براي ساير كشورها وقتي كه قصد تجديد نظرهايي در قواعد موجود دارند.
به عنوان يك پيشرفت جديد، جامعه اروپا ( EC ) به كميته اروپايي استاندارد ( CEH ) خاطر نشان ساخته كه نسبت به تهيه استاندارد اروپاي قواعد ايمني براي آسانسورهاي برقي و هيدروليك و نيز خدماتي ، پله هاي برقي و نوار انتقال دهنده هاي افراد اقدام نمايد، با حذف حصارها و سدهاي فني براي تجارب بين كشورهاي عضو جامعه اروپا.
( CEN ) كميته فني CEN/TCIO را با عنوان (( آسانسورهاي افراد، كالا و خدمات )) تأسيس نمود، دبيرخانه اين كميته به عهده ( AFNOR ) واگذار شد. اولين چاپ ( 1977 ) استاندارد ( EN81-1 )با توجه به پذيرش 9 كشور عضو مورد تأييد قرار گرفت.
براي تهيه قواعد ايمني اتفاقت امكان پذير در رابطه با آسانسورها بايد در نظر گرفته شوند، طبيعت كار آن ها ، بريدن ( قيچي شدن )، له شدن ، سقوط ، ضربه ، در تله افتادن، آتش سوزي ، ضربه الكتريكي ( شوك ) ، خسارت به مواد، حوادث ناشي از فرسودگي و در نهايت حوادث در اثر خوردگي و زنگ زدگي.
افرادي كه بايد محافظت شوند عبارتند از : استفاده كنندگان ، افراد مسئول تعميرات و نگهداري و بازرسي، افراد خارج از چاه آسانسور و اتاق موتورخانه آن. اشيايي كه بايد محافظت شوند عبارتند از : بارهاي داخل كابين ، قطعات مربوط به نصب آسانسور و ساختمان.
كميته هايي كه قوانين ايمني را تنظيم مي كنند بايد بر اين فرض باشند كه همه قطعات صحيح طراحي گرديده اند ، از قطعات مكانيكي و الكتريكي سالم ساخته شده اند ، از مواد با مقاومت كافي و كيفيت مناسب ساخته شده اند، و بي نقص هستند. عملكرد بي احتياطانه استفاده كنندگان بايد مدنظر قرار گيرد ولي دو عمل همزمان در اين خصوص يا استفاده نادرست از آموزش هاي ايمني را نمي توان در نظر گرفت. از برش ( قيچي كردن ) با ايجاد فضاي كافي بين قطعات متحرك و نيز بين قطعات ثابت و متحرك جلوگيري مي شود. از له شدن و خرد شدن با تأمين ارتفاع كافي در بالاي چاه آسانسور ، بين سقف كابين و سقف ساختمان در وقتي كه كابين در بالاترين حد خود مي باشد جلوگيري مي شود، از اين جهت فضاي كافي براي استقرار شخص وقتي كه كابين در پايين ترين حالت خود در چاه آسانسور قرار مي گيرد لازم است اطمينان از اين فضاها با ضربه گيرها و يا متوقف كننده ها قابل تأمين است.
حفاظت از سقوط در چاه آسانسور توسط درهاي بي منفذ پاگرد كه قابل بازشدن خود به خد نيستند به دست مي آيد ، از حركت اتاقك تا زماني كه درها كاملاً بسته نشده و به طور ايمن قفل نگرديده اند به وسيله قطع نيروي محركه اي كه مدار كنترل را تغذيه مي كند جلوگيري مي شود. ترجيحاً ، بهتر است درهاي ورودي پياده شدن در آسانسورهاي مسافربر از نوع موتوري و كشويي باشند.
برخورد و ضربه با جلوگيري انرژي جنبشي كه بستن درهاي موتوري و در تله افتادن مسافران در يك آسانسور از حركت افتاده به وسيله نصب يك بازشوي اضطراري روي درها و وسيله اي براي بلند كردن ترمز و حركت دادن ماشين با دست امكان پذير است.
از اضافه بار كابين با تعيين نسبت دقيق بين مقدار بار مقرر و مساحت مفيد كف كابين جلوگيري مي شود. درها در آسانسورهاي حمل نفر به گونه اي هستند كه از گير كردن افراد در فضاي بين آستانه كابين و چاه و يا در محل درهاي پاگرد جلوگيري مي شود. آستانه كابين بايد توسط محافظ انگشت پا با ارتفاعي كه كمتر از 75/0 متر نباشد جهت جلوگيري از حادثه مجهز شود. كابين بايد با چرخ دنده ايمني مجهز شود تا در مواقع حوادثي نظير سرعت زيادتر از حد نرمال و يا فقدان تعليق بتواند آن را متوقف كرده و يا آن را نگه دارد. اين چرخ دنده توسط يك كنترل كننده ( فرمانده ) وارد عمل مي شود. اين فرمانده توسط طنابي كه به كابين وصل شده فرمان مي گبرد.
وقتي كه مسافران در كابين به حالت عمودي ايستاده و در اين جهت حركت مي كنند تأخير در طول عملكرد بخش ايمني بايد بين g 2/0 تا m/s² 9 بوده باشد تا از مجروح شدن افراد جلوگيري شود. ( g شتاب ثقل استاندارد در سقوط آزاد )
تجربه نشان داده است كه حداكثر شتاب حركت ناگهاني m/s² 1 تا شتاب m/s² 4/1 حد عملي راحتي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند.
بسته به مقررات ملي ، اصولاً بالابرهايي كه براي جابجايي كالاها ، وسايط نقليه و موتورآلات در نظر گرفته شده اند بايد توسط افراد مجاز و آموزش ديده همراهي شوند و ممكن است داراي يك يا دو ورودي مقابل هم بدون در باشند مشروط بر اين كه سرعت به 63/0 متر در ثانيه نرسد. عمق كابين كمتر از 5/1 متر نباشد و ديوار چاه در سمتي كه در تعبيه شده هم سطح و صاف باشد.
در بالابرهاي مخصوص حمل كالاهاي سنگين درهاي پاگرد معمولاً در جهت عمودي دو نيمه است و با موتور حركت مي كنند كه معمولاً چنين شرايطي را شامل نمي شوند، در اين شرايط بالابر نياز به يك در عمودي كشويي كه از توري فلزي ساخته شده باشد دارد. عرض مفيد كابين و درهاي پاگرد يكسان هستند تا خطري در پياده كردن بار در اثر شاخك هاي ليفتراك و يا ساير ماشين آلات ايجاد نشود. طراحي اين بالابرها بايد به گونه اي باشد كه تحمل بار ، وزن تجهيزات و نيروهاي ناشي از حركت، توقف و حركت معكوس را داشته باشند. ريل هاي هدايت كابين بايد بخصوص تقويت شوند. وقتي كه اجازه حمل اشخاص داده مي شود. تعداد آن ها بايد متناسب با حداكثر مساحت كف در دسترس كابين باشد. به عنوان مثال ، مساحت لازم براي يك بالابر براي جابه جايي 2500 كيلوگرم 5 متر مربع است كه متناسب با 33 نفر مي باشد. بارگيري و همراهي بار بايد به دقت انجام گيرد.

Sunday, January 17, 2010

نحوه نگهداري و ميزان مصرف برق در تلويزيون‌هاي ال – سي – دي و پلاسما

مهندس نادر گلستاني دارياني
طول عمر صفحه تصویرپلاسما چقدر است؟
بطور معمول 30000 ساعت است.
مصرف برق تلویزیون پلاسما چقدر است؟
400 وات
مصرف برق تلویزیون ال سی دی چقدر است؟
150 تا 250 وات
طول عمر صفحه تصویر ال سی دی چقدر است؟
60000 ساعت است.
تلویزیون پلاسما در چه دماهایی می تواند کار کند؟
تلویزیون پلاسما می باید اطرافش بادخور داشته باشد و در محیط با دمای کمتر از 35 سانتی گراد کارکند. دریچه تهویه آن را هرگز نبندید و نپوشانید. تلویزیون پلاسما راهرگز روی رادیاتور شوفاژ نصب نکنید.
آیا تلویزیون ال سی دی هم مانند تلویزیون پلاسما به دستگاه تهویه نیاز دارد؟
خیر. به تهویه نیاز ندارد.
آیا میدان های الکترومغناطیسی می تواند تصویر ال سی دی را خراب کند؟
به خاطر وجود نیمه رساناها تا حدودی تصویر خراب می شود.
آیا میدان های الکترومغناطیسی می تواند تصویر پلاسما را خراب کند؟
خیر. تلویزیون پلاسما به میدانهای الکترومغناطیسی حساس نیست.
آیا تلویزیون ال سی دی هم مانند تلویزیون لامپی ممکن است بسوزد؟
چنانچه تصاویر ویدئویی و تلویزیونی برای مدت طولانی مثلا یک ساعت و بیشتر فریز (یا ثابت نگهداشته) شود.ممکن است دیگر تصاویر محو نشود و ماندگار شود. نیز از کارکرد طولانی تلویزیون با یک مد تصویر بپرهیزید.
روش صحیح تمیزکردن تلویزیون ال سی دی و پلاسما چگونه است؟
هر از گاهی قسمت تهویه را گردگیری کنید.صفحه تصویر را هرگز با مواد شوینده یا شیمیایی قوی پاک نکنید. بهتر است از پارچه نخی نرم استفاده کنید.
صفحه تصویر پلاسما چگونه کار می کند ؟
صفحه تصویر پلاسما از چندین سلول حاوی گاز نجیب تشکیل می شود. هر سه سلول جدا از هم یک نقطه تصویر را نمایش می دهد. با اعمال ولتاژ به این سلولها نور ماوراء بنفش تولید شده و به لایه فسفر دیواره سلول تابیده و با تحریک پیکسلها، رنگهای سرخ، سبز و آبی پدید می آید.
صفحه تصویر ال سی دی چگونه کار می کند ؟
صفحه تصویر ال سی دی از دو صفحه شیشه ای به شکل یک محفظه تشکیل شده که در میان آن کریستال مایع وجود دارد. هر پیکسل به یک الکترود پیوند دارد. از طریق نورهای بازگشتی یاد شده در بالا، نور از صفحه شیشه ای پشتی ( بسته به ولتاژ اعمال شده به الکترودها) از طریق کریستال مایع، نور کم یا زیادی را به صفحه شیشه ای جلویی منتقل می کند و بدین ترتیب تصاویر رنگی نمایش داده می شود. هر پیکسل از پیکسلهای کوچکتر موسوم به ساب پیکسل به رنگهای سرخ، سبز و آبی تشکیل شده و به صورت فیلتر عمل می کند. با مدار فرمان دیگری برحسب مقدار ولتاژ اعمال شده می توان فیلتر رنگ مناسبی را فعال کرد.
بهترین سایز تلویزیون ال سی دی برای اتاقهای 12 مترمربع از نظر بهداشت چشم ، صرفه جویی انرژی و قیمت كدام است؟
32 اینچ .
با تشكراز آقاي اروين شرودينگر

اصول و روش هاي نصب كابل هاي زميني - بخش دوم

نصب كابل در داخل كانال خاكي
الف – براي نصب كابل ها در داخل كانال خاكي ابتدا بايد كانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط حفر و كف آن به ضخامت 10 سانتي متر ماسه ريزي و كابل ها بر روي آن خوابانده شود ، آنگاه ، روي كابل ها نيز با 10 سانتيمتر ماسه نرم پوشانيده و يك نوار پلاستيكي خبر دهنده كه بر روي آن عبارت (( توجه مسير كابل )) نوشته شده بر روي آن كشيده شود و سپس به منظور محافظت كابل يك رديف آجر به عرض 22 سانتيمتر ، يا يك رديف بلوك سيماني بر روي نوار مزبور چيده و سپس روي آن خاكريزي و كوبيده شود.
ب- عرض كانال حفر شده به منظور نصب كابل هاي زير زميني بستگي به تعداد كابل هايي خواهد داشت كه در مجاورت هم قرار مي گيرد. همچنين ، عموق كابل از سطح زمين بستگي به تعداد كابل هايي دارد كه روي يكديگر قرار مي گيرد. معذالك فاصله بالاترين كابل فشار ضعيف زير زميني از سطح زمين ، در زير سطح تمام شده پياده رو نبايد از 70 سانتيمتر كمتر و در زير سطح خيابان نبايد از يك متر كمتر باشد.
پ- اگر تعداد كابل هاي مورد لزوم براي نصب در داخل كانال خاكي زياد باشد بهتر است به جاي قرار دادن كابل ها بر روي يكديگر، كابل ها پهلوي هم كشيده شود. حداقل فاصله كابل هاي زير زميني از يكديگر در صورتي كه دو كابل هم ولتاژ باشد بايد برابر 10 سانتيمتر و در صورتي كه يك كابل ، كابل فشار ضعيف و ديگري كابل فشار قوي يا كابل جريان ضعيف ( دو كابل مجاور با ولتاژ متفاوت ) باشد بايد 30 سانتيمتر در نظر گرفته شود ، ( منظور از فاصله دو كابل فاصله هوايي بين آن دو مي باشد. ) در مواردي كه چند كابل به موازات يكديگر در يك سطح افقي كشيده مي شود بايد ضمن رعايت فواصل مجاز ، تمامي سطح كابل ها با آجر پوشيده شده و در مورد كابل هاي جانبي، حداقل نصف طول آجر از مركز كابل به سمت خارج قرار گيرد. ت – جزييات و ابعاد كانال خاكي و فاصله بين كابل ها در شكل زير نشان داده شده است.
ث- در مواردي كه كابل فشار ضعيف و كابل فشار قوي در يك كانال خاكي زير زميني نصب مي شود بايد كانال به شكل پله اي ( دو بستر متفاوت ) حفر و كابل فشار قوي در بستر پاييني و كابل فشار ضعيف در بستر بالايي خوابانده شود. بديهي است كليه اصول و روش هاي مربوط به نصب كابل هاي فشار ضعيف و قوي در مورد هر كدام از كابل هاي مذكور بايد دقيقاً رعايت شود.
ج- در محل هايي كه كابل از زير جاده و يا سطح سخت عبور مي كند بايد لوله محافظ يك يا چند سوراخه از جنس پلاستيك صلب، سيمان ازبست، سيمان يا فولاد ، در عمق حداقل يك متر از سطح جاده و يا سطح سخت قرار گرفته و كابل از داخل آن بگذرد. قطر سوراخ لوله ها بايد حداقل 5/1 برابر قطر خارجي كابل مربوطه باشد. در محل هاي خروج كابل از داخل لوله، بايد براي حفاظت كابل در برابر ساييدگي ناشي از تماس با لبة لوله نوعي بالشتك براي آن در نظر گرفت. چ- در صورتي كه محل خواباندن كابل ، زمين شوره زار بوده، يا امكان وجود حشرات مذي مانند موريانه و غيره باشد استفاده از كابل NYY به هيج وجه مجاز نبوده و بايستي كابل NYCY يا NYCWY به كار برده شود.
ح- كابل هايي كه بدون هيچ نوع حفاظت مكانيكي اضافي مستقيماً در زمين دفن مي شود بايد داراي پوشش يا زره فلزي و غلاف محافظ باشد. كابل هايي كه با استفاده از حفاظت مكانيكي اضافي ( آجر يا دال بتوني ) در زمين دفن مي شود بايد داراي غلاف محافظ باشد. مسير اين گونه كابل ها بايد به نحوي علامت گذاري شود كه در صورت كند وكاو بعدي ، محل آن مشخص باشد.
خ- پيمانكار موظف است كه قبل از شروع به حفر و كندن كانال خاكي كليه نقشه هاي تأسيساتي اجراء شده قبلي در محوطه عمليات خود را از دستگاه هاي اجرايي مربوطه دريافت و با توجه به آن اقدام به حفر كانال كند به طوري كه هيچ گونه لطمه اي به تأسيسات موجود وارد نشود.
د- هنگام حفر كانال خاكي براي نصب كابل ها بايد آسفالت يا سيمان يا پوشش ، كنده شده و در يك سمت گودال در فاصله حداقل يك متري انباشته شود تا هر گونه فعاليت آزاد براي خواباندن كابل امكان داشته باشد. همچنين ، ساير مواد خاكبرداري شده ( يعني خاك و غيره ) در سمت ديگر گودال و در فاصلة حداقل 3/0 متري انباشته گردد نا كارگران از لغزش و افتادن در گودال در امان باشند.
ذ- در مواردي كه به منظور خواباندن كابل ها قسمتي از جاده آسفالته يا پياده رو بايد خاكبرداري شود پيمانكار موظف است پس از تكميل كار كابلكشي جاده آسفالته يا پياده رو را تعمير و به حالت اول برگرداند.

داستان مديريتي :یک روز زندگی

دو روز مانده به پایان جهان ، تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است . تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود . پریشان شد و آشفته و عصبانی . نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری از خدا بگیرد .داد زد و بیراه گفت ، خدا سکوت کرد ، آسمان و زمین به هم ریخت ، خدا سکوت کرد ،جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت خدا سکوت کرد . به پر و پای فرشته و انسان پیچید خدا سکوت کرد . کفر گفت و سجاده دور انداخت ، خدا سکوت کرد ، دلش گرفت و گریست و به سجاده افتاد . خدا سکوتش را شکست و گفت : « عزیزم اما یک روز دیگر هم رفت . تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی ، تنها یک روز دیگر باقی است . بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن »لابه لای هق هقش گفت : اما یک روز ! با یک روز چه کار می توان کرد !خدا گفت : « آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند ، گویی که هزار سال زیسته است و آنکه امروزش را درنمی یابد ، هزار سال هم به کارش نمی آید » و آن گاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت : حالا برو و زندگی کن . او مات و مبهوت ، به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید . اما می ترسید حرکت کند ، می ترسید را ه برود ، می ترسید زندگی از لای انگشتانش بریزد ، قدری ایستاد ... بعد با خودش گفت : وقتی فردایی ندارم ، نگه داشتن این زندگی چه فایده دارد ، بگذار این مشت زندگی را مصرف کنم . آن وقت شروع به دویدن کرد زندگی را به سر و رویش پاشید ، زندگی را نوشید و زندگی را بویید و چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود ، می تواند بال بزند ، می تواند پا روی خورشید بگذارد و می تواند ... او در آن یک روز آسمان خراشی بنا نکرد ، زمینی را مالک نشد ، مقامی را به دست نیاورد اما در همان یک روز دست بر پوست درخت کشید ، روی چمن خوابید ، کفش دوزکی را تماشا کرد .سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آنهایی که نمی شناختندش سلام کرد و برای آنها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد .او در همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد ، لذت برد و سرشار شد و بخشید ، عاشق شد و عبور کرد تمام شد . او همان یک روز زندگی کرد اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند ، امروز او در گذشت ، کسی که هزار سال زیسته بود !

Saturday, January 16, 2010

Megohmmeters, more commonly known as “Megger Meters”

Megger has become the generic description for a high voltage, low current insulation tester. The word is short for megohm-meter.
Although any Ohmmeter or Multimeter may appear capable of similar measurements, only a Megger type instrument can test the quality of the insulation at or above its operating voltage.
Choice of test voltage is normally determined by the operating voltage of the circuit under test; usually twice the operating voltage is sufficient. Two basic insulation tests are possible: Insulation to ground and insulation between conductors.
Megohmmeters, more commonly known as “Megger Meters” are used to measure high insulation resistance. Megger has become the generic description for a high voltage, low current insulation tester. Ohmmeters and multimeters seem to be capable of similar measurements; however, only a Megger type instrument can test the quality of the insulation at or above its operating voltage. Two basic tests are possible; insulation to ground and insulation between conductors.
How Do Megohmmeters Work?
The megger consists of a DC generator and a direct reading ohm meter. The moving element of the ohm meter has two coils (A & B) which are firmly mounted to a pivoted central shaft and free to rotate over a C-shaped core. Flexible leads connect these coils. When current provided by the hand generator flows through Coil B, the coil will set itself at right angles to the field of the permanent magnet. When the test terminals open and an infinite resistance is given, no current flows in Coil A which causes Coil B to govern the motion of the rotating element, causing it to move in the extreme counter-clockwise position, which is marked as infinite resistance. The choice of test voltage is usually determined by the operating voltage of the circuit under test.
What are Safety Precautions When Using a Megohmmeter?
Never touch the test leads when the handle is being cranked
Always deenergize and discharge the circuit completely prior to connecting the meter
Use megohmmeters for high-resistance measurements only
When possible, disconnect what is being checked from other circuitry before using the meter
What Level of Voltage can a Megohmmeter Test?
The megohmmeter will test 100, 250, 500, 1000 or 2,500 Vdc, depending on the model.
What is the Difference between Analog and Digital Megohmmeters?
The difference lies in display and interface technologies. Analog meters display values on a dial, normally using a needle or pointer. Digital meters display results with a numeric readout.
What are Common Features of Megohommeters?
Megohmmeters can have remote controls to permit control by computers or other instruments. Some have built in calibration, allowing operators to calibrate test instruments without having to remove them from the testing location. Most meters have warning indicator lights that work with audible buzzers and alarms to indicate a pass or fail. Megohmmeters are often interfaced with programmable logic controllers. Output frequencies are also commonly available, and rapid cutoff circuitry to protect the device from extremely high levels of voltage or current.
What are Applications for Megohmmeters?
A variety of applications exist for this useful tool. Many meters are used to test the insulation resistance of wires, cables, transformers, and electrical motors. They can also be used to verify devices such as aircraft fuel pumps meet manufacturer IR specifications. Other electrical components can be tested as well, including cable reels, rectifiers and solid-state diodes.

Methods that can be employed to seek protection against arc flash

Arc flash is a common phenomenon that needs to be safeguarded against in some working facilities. This is a kind of electrical explosion that occurs due to a low impedance connection. This connection could be with the ground or another voltage phase from an electric system.
There are various methods that can be employed to seek protection against arc flash. There are professional companies that offer solutions to working facilities that are at risk of suffering from this problem.
When such companies are contacted they send over their representatives for the purpose of site assessment and gathering electrical system data. Certain elements are absolutely essential to analyze. This includes the transformer data, the sizes of the conductors, fuse, circuit breaker data and the available capacity of electric utility. The company will then develop accurate one line diagrams based on its survey.
The second phase is known as engineering analysis. During this stage the data from the previous analysis is used. A short circuit analysis is required for coordination, arc flash and interrupting rating analysis. The total clearing time at given fault currents is determined during this phase. Parallel to this it is determined whether the protective devices have an adequate interrupting capacity for the available short circuit current. After the above mentioned aspects are determined the company will put forward its solutions to the existing problems.
A detailed report along with labeling will be prepared after the completion of phase two. An electrically safe work practices program is initiated during this stage. Policies on developing an electrically safe work condition are also drawn up at this stage. Other aspects that must be initiated at this stage include the establishing of PPE requirements inside shock boundaries, determining the PPE clothing policy and developing an electrically energized work permit.
The most important aspect of safeguarding the workers from Arc Flash is to endow them with procure appropriate PPE. This includes flame resistant clothing that is developed based upon the hazards and risk at the facility. The workers are further endowed with voltage rated gloves and insulated tools.
Appropriate warning labels are also put up in different places around the work place. Certain specified equipment is also labeled. This includes all incident energy, hazard categories and boundaries.
The most important phase of the entire Arc Flash product is the electrical safe work practices training. Experts suggest that the entire process should actually commence with training or at the least it should continue parallel to the other activities. A short refresher course should be conducted towards the end when the labeling has been put in place.
The training is basically designed to enable people to work on or near exposed energized equipment. Amongst the major topics discussed during the training procedure are electrical hazards, proper procedures and practices as well as PPE use and care. At the end of it all you will have a work force well versed in all the associated rules and regulations.

Friday, January 15, 2010

اتصال زمين نادرست ، موجب مرگ يك كارگر شد ؟!

كارگري نگون بخت به منظور شستشوي خودرو (كاميون) مستقر در كارگاه، از يك دستگاه الكتروپمپ سه فاز استفاده نموده كه به دليل اتصالي و ارتباط يك فاز به بدنه الكتروموتوروعدم عملكرد سيستم حفاظتي ( فيوز ) ، به دليل ارتباط نادرست حفاظتي ( استفاده ازدرب فلزي كارگاه به منظور ارت نمودن ) ، بدنه پمپ برقدار شده و كارگر كه شلنگ آب در دست دارد ( به دليل هدايت الكتريكي آب ) دچار برقگرفتگي مي شود و جان خود را از دست مي دهد.

نكته مهم : همانطور كه در تصوير مشاهده مي نماييد ، بدنه الكتروموتور به درب فلزي كارگاه وصل گرديده ، كه اگر در اين فاصله زماني، فردي يا كودكي با درب تماس مي گرفت ، حتماً دچار برقگرفتگي مي گرديد.
از حادثه فوق اين نتيجه را مي توان گرفت ، ارتباط تجهيزات الكتريكي به بدنه فلزي درب هاي فلزي يا لوله آب در ساختمان كه به تصور اينكه با زمين ارتباط دارند و مي توانند اتصال زمين خوبي باشند نادرست است و بايد به منظور ارت كردن تجهيزات برقي حتماً با استفاده از نظر كارشناسان، اتصال زمين مؤثر و درست در ساختمان ايجاد نمود.

داستان مديريتي :«كارمند خلاق»

ساختمان كتابخانه انگلستان قديمي بود و تعمير آن نيز فايده اي نداشت. قرار بر اين شد كتابخانه جديدي ساخته شود. اما وقتي ساخت بنا به پايان رسيد، كارمندان كتابخانه براي انتقال ميليون ها جلد كتاب دچار مشكلات ديگر شدند.يك شركت انتقال اثاثيه از دفتر كتابخانه خواست كه براي اين كار سه ميليون و پانصد هزار پوند بپردازد تا اين كار را انجام دهد. اما به دليل فقدان سرمايه كافي، اين درخواست از سوي كتابخانه رد شد. فصل باراني شدن فرا رسيد. اگر كتابها بزودي منتقل نمي شد خسارات سنگين فرهنگي و مادي متوجه كتابخانه مي گرديد. رييس كتابخانه بيشتر نگران شد و بيمار گرديد. روزي، كارمند جواني از دفتر رييس كتابخانه عبور كرد. با ديدن صورت سفيد و رنگ پريده رييس، بسيار تعجب كرد و از او پرسيد كه چرا اينقدر ناراحت است. رييس كتابخانه مشكل كتابخانه را براي كارمند جوان تشريح كرد، اما برخلاف توقع وي، جوان پاسخ داد: سعي مي كنم مساله را حل كنم. روز ديگر، در همه شبكه هاي تلويزيوني و روزنامه ها آگهي منتشر شد به اين مضمون: همه شهروندان مي توانند به رايگان و بدون محدوديت كتابهاي كتابخانه انگلستان را امانت بگيرند و بعد از بازگرداندن آن را به نشاني زير تحويل دهند.نتيجه اي كه از اين حكايت مي توان گرفت چيست ؟ -هنگام مواجه با مشكلات چه ميزان از نظرات ديگران استفاده مي نماييم؟-چه ميزان از مشكلات ما مي تواند تسلط افكار و پيش فرض هاي ثابت ما باشد ؟