۱۳۸۸ شهریور ۲۸, شنبه

تبليغات جرثقيل ها در جوار خطوط هوايي برق

بعضاً مشاهده مي شود جرثقيل ها براي تبليغ و جلب مشتري ،تابلو تبليغاتي بنگاه را بر روي دكل مستقر و دكل را بصورت قائم ، با باز كردن تمامي كشوئي در حاشيه معابر متوقف و مشرف به خطوط هوايي برقدار پارك مي كنند. اينكار علاوه بر خطر سقوط تابلو و دكل در اثر پاره شدن سيستم شيلنگ و ساير نقايص فني ، احتمال برخورد با خطوط هوايي برق و تجهيزات و ايجاد برقگرفتگي را در پي خواهد داشت ، لذا از اين كار جداً پرهيز نماييد. تصويربالا نمونه اي ازعملكرد تبليغاتي جرثقيل را نشان مي دهد كه همانطور عرض شد مي تواند تبديل به حادثه پايين شده كه اگر در جوار شبكه هاي برق نيز باشد ، مي تواند پيامدهاي جبران ناپذيري در پي داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: