Sunday, September 28, 2008

نمونه اي از دخالت و دستكاري غيرمجاز شبكه هاي برقآيا مي دانيد برابر ماده يك لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور ، هر كس بصورت غيرمجاز در شبكه هاي برق دستكاري نمايد ضمن جبران خسارت وارده ، مشمول مجازات نيز مي گردد. ولي متأسفانه كارفرمايان و مجريان بخش صنعت ساخت و ساز آگاهانه و ناآگاهانه ، با استفاده از افراد ناآشنا به مخاطرات برق ، اقدام به اين قبيل اعمال كرده و ما تاكنون شاهد چندين حادثه برقگرفتگي و سقوط ناشي از آن براي اين افراد بوديم ، كه در برخي موارد كارفرمايان و مجريان با پنهان كاري اين حوادث ، كار نادرست و غير قانوني خود را پوشش داده و در نهايت براي فرد قرباني و خانواده اش آينده اي نامعلوم رقم مي زنند.

Sunday, September 21, 2008

آموزش در IEEE

IEEE فرصتهای یادگیری را درچارچوب علوم مهندسی ، تحقیق وعمدتا تکنولوژی ایجاد مینماید.هدف از برنامه های آموزشی IEEE فراهم کردن رشد مهارت ودانش در میان حرفه فنی وترویج مسئولیت انفرادی جهت ادامه آموزش درمیان اعضاء IEEE ، جامعه علمی و مهندسی و عامه مردم میباشد.
کارشناس( IEEE Expert Now ) –اخذ گواهی های CEU وPDH
کارشناس IEEE بهترین دوره های آموزشی و برنامه های آموزشی IEEE را از کنفرانسها وکارگاه های سراسردنیا انتخاب میکند.باارائه پی در پی دوره های آموزشی"آنلاین یک ساعته" ،بسیار تعاملی و دلنشین، این دوره ها بوسیله متخصصین شناخته شده در طیف وسیعی از فن آوریهای تحقیق و مهندسی گسترش یافته اند.
آموزش پیوسته
آموزش در بسیاری از سطوح انجام میشود.فعالیتهای آموزشی فرصتهای آموزشی مانند کارشناسی ( IEEE Expert Now) ،برنامه آموزشی شرکا واستانداردهادر آموزش را پیشنهاد میدهد. انجمن های فنی IEEE برنامه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت را در کنفرانسها ارائه میدهد.بخشها و انجمن ها از دوره های کوتاه مدت و گفتگوها در جلسات حمایت میکنند.در سطح موسسه ،وب سایت IEEE دستیابی به طیف وسیعی ازدوره ها وسایر فعالیتهای آموزشی موجود رااز طریق اینترنت فراهم میسازد.
تشکیلات مهندسی TRY ) TryEngineering.org)
IEEE و IBM یک وب سایت جدید ایجاد نموده اند که اطلاعات مربوط به مشاغل مهندسی را توام با فعالیتهای تعاملی تلفیق مینماید.
وب سایت Tryengineering.org بویژه برای دانش آموزان پیش دانشگاهی، والدین، معلمان ، مشاوران مدرسه و عامه مردم به بازدیدکنندگان اجازه میدهد تابرای یک شغل مهندسی آماده شوند و از متخصصین سوالات مربوطه مهندسی و غیره را بنمایند.
اعتبار IEEE
اعتبار ابزاریست که بوسیله آن دانشجویان ، حرفه ایها ، اعضا حکومتی وعامه مردم درمیابند که چگونه یک برنامه یا موسسه، آموزش با کیفیت را فراهم میسازد.
IEEE فرآیند اعتبار برای مهندسی و فن آوری ، برنامه های مهندسی تکنولوژی ومهندسی آمریکا را بوسیله هیئت مدیره انجام میدهد.
IEEE هم چنین در فعالیتهای اعتباری بین المللی شرکت میکند.
آموزش پیش دانشگاهی
اگر شما علاقمند به کشف دنیای هیجان انگیز فن آوری اطلاعات ( IT ) ،علم کامپیوتر ، مهندسی برق و الکترونیک میباشید به جای درستی وارد شده اید. این سایت برای مهندسین ، معلمین ، دانشجویان ، داوطلبین IEEE وعامه مردم، منابع ارزشمند بسیاری را پیشنهاد میدهد.
هیئت فعالیتهای آموزشی
هیئت فعالیتهای آموزشی( IEEE EAB) خط مشی هائی را درخصوص موضوعات آموزشی وایجاد برنامه ها بخصوص با قصدخدمت به پیگیری های آموزشی اعضاء IEEE ،مجامع علمی و مهندسی و عامه مردم توصیه میکند.
منبع : صبا

Saturday, September 20, 2008

بازرسي ايمني ، فوايد و اثرات آن در محيط كار

دفتر روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان
ايمني از نظر متخصصين و دست اندركاران امر حفاظت فني و بهداشت شغلي ، به فرآيندي كه به منظور بررسي ، تعيين و معرفي مواردي كه داراي پتانسيل خطرزايي بالقوه اي هستند ، و نيز ارائه راه حلهاي مؤثر جهت جلوگيري از بروز حوادث اطلاق مي شود. بازرسي ايمني با مو شكافي شرايط حاكم بر محيط كار بر اساس اندوخته هاي قبلي ، يافته هاي فعلي را تجزيه و تحليل نموده و به وجود خطر و احتمال بروز حادثه پي مي برد. در واقع بازرسي ايمني نوعي پيش گويي از حادثه اي است كه در صورت بروز فعل غير ايمن ، بوقوع خواهد پيوست.
به بيان ديگر بازرسي ايمني به عنوان بازوي قدرتمند مديريت سازمان است كه با اهميت لازم و كافي به يافته هاي آن ، مي توان از بروز حوادث در محيط كار پيشگيري نمود.
بازرسي ايمني داراي دو بعد اساسي ذيل است كه در واقع اهداف بازرسي به حساب مي آيند :
1- يافتن كاستي ها و مشكلات سيستم ( Fault ) و نقد كردن و بررسي آنها و ارائه راه حلهاي مؤثر جهت حذف يا كنترل آنها.
2- يافتن واقعيت هائيكه در محيط كار با حقيقت ها منطبق نيستند وارائه روشها و رهنمودها براي ايجاد انطباق بين آنها.
بيان مثالي ، قضيه را روشن تر مي سازد : ابزاري در دست كارگر است كه براي باز كردن مهره ها از آن استفاده مي شود ولي كارگر با عمل غير ايمن خود از آن وسيله بعنوان چكش استفاده مي كند حقيقت اين است كه اين ابزار براي باز كردن مهره ها طراحي و ساخته شده است ولي واقعيت اين است كه كارگر از اين وسيله بطرز غلط استفاده مي كند اين وضعيت در بازرسي ايمني بعنوان يك مشكل خودنمائي مي كند و بيانگر اين است كه واقعيت با حقيقت منطبق نيست و براي ايجاد انطباق بين اين دو ، بايستي كارگر از طريق آموزشهاي مدون به اين آگاهي دست يابد كه در صورت استفاده نادرست از وسيله ، چه عواقب تلخي در انتظار او خواهد بود.
بنابراين يافته هاي حاصل از بازرسي هاي ايمني گره گشا بوده و در پيشگيري از بروز حوادث بسيار مؤثر است.بايد بخاطر بسپاريم كه عدم توجه به يافته هاي حاصل از بازرسي ايمني در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي يك عدم انطباق عمده است.
انواع بازرسي ها :
1) بازرسي مداوم : به بازرسي هايي گفته مي شود كه بطور مداوم و به عنوان بخشي از مسئوليت هاي كاركنان از طريق سرپرستان ، سركارگران و نظاير آن انجام مي شود. مزيت اين بازرسي ، مداوم بودن آن بوده
و از معايب آن مي توان به عادي گشتن نگاه پرسنل به موضوعات غير ايمن به دليل تكراري بودن شرايط اشاره نمود چرا كه تكرار عادت غلط بتدريج به فرهنگ تبديل مي شود.
2) بازرسي هاي دوره اي طبق برنامه زمان بندي شده : اين نوع بازرسي ها مي توانند بصورت دوره اي يا مقطعي صورت گيرند.
در بازرسي هاي دوره اي ، واحد بازرسي شونده از فرآيند بازرسي مطلع بوده و آمادگي لازم را جهت بازرسي ايجاد خواهد نمود.
آماده شدن واحد بازرسي شونده و رفع مشكلات و موارد غير ايمن ، از نقاط قوت و در پوش گذاشتن و مخفي نمودن شرايط غير ايمن ، از نقاط ضعف بازرسي هاي دوره اي مي باشد ولي در بازرسي هاي مقطعي به جهت اينكه بازديد بدون اطلاع قبلي صورت مي گيرد شناسايي و معرفي نمودن موارد غير ايمن ، راحت تر بوده ولي حسن آماده شدن واحد براي بازرسي را به همراه نخواهد داشت.
براي انجام بازرسي هاي مؤثر نياز به يك برنامه بازرسي بوده و براي مؤثر بودن بازرسي ايمني موارد زير از اهميت زيادي برخوردار هستند :
1- داشتن اطلاعات كافي و جامع بازرس ايمني در مورد سايت.
2- داشتن اطلاعات كافي بازرس ايمني از استانداردها ، آيين نامه ها ، ضوابط و مقررات ايمني
3- آشنايي با اصول بازرسي و جلب همكاري كاركنان و مسئول واحد ذيربط از طريق نمود دادن فوايد و اثرات و تبعات بازرسي در بهبود وضعيت ايمني محيط كار آنها.
4- آشنايي با ارزيابي يافته ها ، گزارش موارد نا منطبق با توجه به شرايط بالقوه و امكانات موجود.
براي انجام بازرسي همانطوريكه قبلاً گفته شد به برنامه ريزي مدوني نياز است . بنابراين قبل از برنامه ريزي براي بازرسي ايمني بايد به موارد زير توجه نمود :
1- چه تجهيزات و سايتي لازم است مورد بازرسي قرار گيرند ؟
2- چه نكاتي و جنبه هايي از تجهيزات و يا سايت بايد بازرسي شود ؟
3- چه شرايطي بايد مورد بازرسي قرار گيرند ؟
4- پريودهاي زماني لازم براي مؤثر بودن بازرسي ها چگونه بايد باشد؟
5- چه كساني بايستي اين بازرسي ها را انجام دهند ؟
6- برنامه ريزي براي بازرسي چه هدفي را دنبال مي كند؟

Wednesday, September 17, 2008

محاسن و معایب لامپهای کم مصرف

با تشكر از مهندس فرهاد فرهادي براي ارسال اين مطالب
برگرفته از کتاب مدیریت مصرف برق - تالیف مهندس نادر گلستانی داریانی
معایب
گران بودن
روشن شدن با تاخیر
تولید میدانهای مغناطیسی با فرکانس زیاد
تابش نور لامپهای فلورسنت بیش از ۸ ساعت بر انسان سبب خستگی و خمودگی مفرط و از دست دادن تمرکز می شود
تاثیر زیاد بر اعصاب کارمندان پشت میز نشین و زودرنج شدن کارمندان
جریان راه اندازی زیاد
نداشتن قابلیت کار با دیمر یا نورکاه
دارای ۵ میلی گرم جیوه
کاربرد آن حتما می باید با حباب باشد
هرگز نباید برای چراغ مطالعه استفاده شود چون باعث سردردهای شدید و چشم زدگی می شود
زباله ویژه و آلاینده محیط زیست در صورت شکسته شدن
نیاز به رعایت فاصله ی ایمنی بویژه از سر و صورت به خاطر اشعه فرابنفش
%17 افت نور لامپ بعد از 2000 ساعت کار
کاهش شدید عمر لامپ بر اثر قطع و وصل زیاد
آلودگی محیط زیست بر اثر شکستگی لامپ و پراکنده شدن جیوه در فضای خانه
تاثیر بر روی پوست و اعصاب
رنگ پریدگی بر اثر تابش بی وقفه لامپهای فلورسنت در ادارات
عدم نصب در دستشویی و حمام به سبب کثرت قطع و وصل لامپ کم مصرف
محاسن
مصرف اندک
کاهش هزینه برق مصرفی
تولید 20 تا 40 درصد گرما ، لامپهای فلورسنت قدیمی تا %80 و لامپهای رشته ای بیش از %95 گرما تولید می کند.
سبک بودن
طول عمر زیاد بشرط قطع و وصل یکبار در روز
مناسب برای تمام اتاقها، راه پله و پارکینگ

تعاريف برخي از اصطلاحات برق ( قسمت اول )

با تشكر از آقاي مهندس فرهاد فرهادي براي ارسال اين مطالب
متقاضي : شخص حقيقي يا حقوقي که برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولي هنوز درخواست وي انجام نگرفته باشد.
مشترک : مشترك عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي که انشعاب يا انشعابهاي مورد تقاضاي وي، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.
شرکت : شرکت يا سازماني که به موجب مقررات قانوني به کار توليد، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشي از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضي را تأمين مي‌نمايد و متقاضي پس از برقراري انشعاب، مشترک آن شرکت (شرکتهاي برق منطقه اي) مي‌شود.
شبکه‌هاي فشار ضعيف عمومي : عبارت است از کليه خطوط هوايي يا زميني و ساير تأسيسات فشار ضعيف که براي توزيع نيرو از پستهاي عمومي توزيع در معابر و گذرگاههاي عمومي داير و معمولا" از طريق جعبه انشعاب يا جعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط مي‌شود و کلا" متعلق به شرکت است.
ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه : در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژ ثانويه مي‌نامند.
شبکه هاي فشار قوي عمومي : عبارت است از کليه خطوط هوايي يا زميني و پستهاي فشار قوي با ولتاژهاي 11 کيلوولت يا بيشتر که برحسب مورد براي انتقال يا توزيع نيروي برق داير و کلا‌" متعلق به شرکت است.
خطوط و پستهاي هوايي يا زميني با ولتاژهاي 11 ، 20 و 33 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هاي فشار متوسط ناميده مي‌شود.
خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي 63 ، 66 و 132 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هاي فوق توزيع ناميده مي‌شود.
خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي 230 و 400 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هاي انتقال ناميده مي‌شود.
فيدر: فيدر عبارت است ازمجموعه اي از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمي معين که براي دريافت برق از بالادست سيستم برق رساني و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه مي‌گردد. فيدرها به لحاظ شمول مفاد اين آيين‌نامه به شرح زیر دسته بندي مي‌شود:فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اتاقک ولتاژ متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي‌شود.
فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از سکسيونر هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق تغذيه مي‌شود.
فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست توزيع زميني عبارت است از تابلوي سکسيونر قابل قطع زير بار و يا تابلوي کليد (دیژنکتور) که خط خروجي مذکور را تغذيه مي کند.
فيدر فشار قوي ترانسفورماتور در پست زميني عبارت است از تابلوي کليد (دیژنکتور) و يا تابلو سکسيونر فيوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوي متصل مي‌کند.
فيدر در مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايي عبارت است از مجموع قطع‌کننده‌ها و برقگيرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب مي‌شود.
فيدر در مورد خطهاي خروجي فشار ضعيف عبارت است از کليد يا کليد فيوز نصب شده در تابلوي فشارضعيف پست ترانسفورماتور که از طريق آن برق فشارضعيف براي مصرف‌کننده (يا مصرف کنندگان) ارسال مي‌گردد. چنانچه تابلوي فشار ضعيف داراي بيش از يک خط خروجي باشد، هر کليد فيوز منصوب در ابتداي هر خط خروجي يک فيدر محسوب خواهد شد. در اين صورت بهاي کليد کل اتوماتيک (کليد خروجي ترانسفورماتور) و قيمت تابلو را بايد به نسبت بين کليد فيوزهاي خروجي موجود تقسيم کرد.
خطوط نيرورساني : خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع که شبکه عمومي موجود را با ظرفيت کافي به نقطه تحويل متصل مي‌کند خطوط نيرورساني ناميده مي‌شود.
خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف) : خط سرويس عبارت است از بخشي از خطوط نيرورساني که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب يا انشعابات متقاضي در نظر گرفته شده و شبکه فشار ضعيف عمومي يا پست عمومي توزيع را به نقطه تحويل متصل مي‌کند. خطوط سرويس کلا" متعلق به شرکت و در اختيار شرکت است.
وسايل اندازه گيري و کنترل : اين وسايل عبارت است ازکنتور ، فيوز، ساعت فرمان و ساير ملحقات و کليه وسايل و دستگاههايی که به منظور محدود کردن يا سنجش مقدار توان و انرژي برق (اکتيو و راکتيو) طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي‌شود و در اختيار شرکت است. محل نصب اين وسايل در تمام موارد توسط شرکت تعيين مي‌گردد.
نقطه تحويل : نقطه تحويل عبارت است از نقطه‌اي که تأسيسات شرکت به تأسيسات مشترک اتصال داده مي‌شود و در آن محل وسايل اندازه‌گيري نصب مي‌گردد.
خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي مشترک : عبارت است ازکليه خطوط انتقال و فوق توزيع و توزيع و تمام سيم کشي ها، وسايل و دستگاههاي برقي که بعد از نقطه تحويل واقع شده‌است. نگهداري و تعمير و کنترل کليه خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي برقي مشترک به عهده اوست.
قرارداد برقراري انشعاب برق: عبارت است از قرارداد بين شرکت و متقاضي، که طبق مفاد آن انشعاب برق داير مي‌گردد. انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژي الکتريکي که از طريق داير کردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم طبق مقررات محقق مي‌شود.
انشعاب برق فشار ضعيف: عبارت است از انشعاب برق تکفاز با ولتاژ 230 ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت، با تغييرات مثبت و منفي 5 درصد.

تعاريف برخي از اصطلاحات برق ( قسمت دوم )

انشعاب برق فشار قوي: عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهاي 11 کيلوولت و بيشتر. تأمين برق عبارت است از عرضه توان و انرژي مورد تعهد شرکت در قرارداد منعقده در نقطه تحويل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتس ، اعم از اينکه مشترک از توان و انرژي استفاده کند یا خیر.
انواع انشعاب برق بر اساس نوع فعاليت و کاربري به شرح زير است:
انشعاب برق مصارف خانگي: انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي‌شود که صرفا" به منظور به کار انداختن و استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسکوني داير مي‌گردد. واحد مسکوني در مناطق شهري عبارت است از مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اتاق و يک آشپزخانه و يک سرويس بوده و ورودي آن مستقل و يا مرتبط به راهروي اشتراکي و سيم کشي آن مجزا باشد. تشخيص واحد مسکوني در روستاها به عهده شرکت است.
انشعاب برق مصارف اشتراکي: اين انشعاب براي به کار انداختن تأسيسات اشتراکي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌هاي ساختماني مسکوني و شهرکهاي مسکوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي‌گردد. به هر بلوک و يا مجموعه ساختماني که همه واحدهاي آن داراي کاربري يکسان باشد ، تنها يک انشعاب براي مصارف اشتراکي واگذار مي‌گردد. در صورتي که تأسيسات اشتراکي بلوک ها و يا مجموعه هايي که چند نوع فعاليت (مسکوني، تجاري، عمومي و غيره) در آنها انجام مي‌شود مجزا باشد، مي‌توان بيش از يک انشعاب اشتراکي واگذار نمود.
انشعاب برق مصارف عمومي: انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطلاق مي‌شود که براي خدمات عمومي به کار رود.
انشعاب برق توليد (کشاورزي) : انشعاب برق توليد کشاورزي به انشعابي اطلاق مي‌شود که از نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي و زيرزميني و يا پمپاژ مجدد آب براي توليد محصولات کشاورزي استفاده مي‌کند و داراي پروانه معتبر بهره‌برداري از سازمانهاي آب منطقه‌اي نيز هست.
انشعاب برق چاههاي آب غير کشاورزي: کليه چاههاي آب غير کشاورزي با توجه به کاربردشان برحسب مورد بهاي برق را با تعرفه‌هاي مربوطه پرداخت خواهند نمود.
انشعاب برق توليد (صنعت و معدن) : انشعاب برق توليد (صنعت و معدن) به انشعابي اطلاق مي‌شود که از برق براي به کار انداختن و بهره‌برداري از صنايع، کارخانه‌ها، استخراج معادن، صنايع کشاورزي براي توليد فرآورده‌هاي کشاورزي و دامي در کارگاهها (مشخص شده در تعرفه توليد) و صنايع کوچک و صنوف توليدي که داراي پروانه معتبر بهره‌برداري از سازمانهاي ذيربط هستند استفاده مي‌شود. و)
انشعاب برق تجاري و ساير مصارف: انشعابي که براي محل کسب داير مي‌گردد مشمول اين تعرفه است. ضمنا" مصارف ساير انشعاب هايي که با هيچيک از موارد ديگــر بنــد 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف است.
انشعاب برق مصارف آزاد: اين انشعاب ويژه متقاضياني است که تمايل به پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق را ندارند. بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر يک از موارد "الف" تا "و" بند 1- 16-4 با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه و دريافت خواهد شد. برقهاي غيردائم، چراغانيها و تابلوهاي تبليغاتي نيز از جمله اينگونه انشعابات محسوب مي‌گردد.
انشعاب برق براي فروش مجدد: اين انشعاب ويژه مشترکينی است، که نيروي برق را به صورت يکجا از شرکتها دريافت و از طريق شبکه تحت مديريت خود مجددا" به مشترکين نهايي به فروش مي‌رساند. انواع انشعاب برق با توجه به نحوه مديريت مصرف به شرح زیر بوده و بر اساس تعرفه‌هاي ابلاغي برق مشمول نرخهاي مختلف مي‌گردد. انشعابات نوع الف : مشترکيني که در اوقات اوج بار با اعلام قبلي شرکت با اعمال مديريت مصرف بار خود را کاهش مي‌دهند. انشعابات نوع ب : مشترکيني که حتي در حالاتي که بنا بر پيش بيني مرکز کنترل شبکه (جهت جلوگيري از افت فرکانس، افت ولتاژ يا پرباري خطوط و پستها خارج از ميزان مجاز) شرکت ناچار به اعمال خاموشي از پيش تعيين شده است، قطع برق نخواهند داشت. انشعابات نوع ج : مشترکيني که تنها در 20 ساعت شبانه روز غير از اوج بار از انشعاب خود استفاده مي‌کنند و در ساعات اوج بار (4 ساعت به تشخيص شرکت) از برق استفاده نخواهند کرد. انرژي تحويلي مقدار انرژي برقي تحويل شده که توسط وسايل اندازه گيري قرائت مي‌شود، انرژي الکتريکي تحويل شده است. واحد انرژي الکتريکي، کيلووات ساعت است. دوره مصرف فاصله زماني دو قرائت متوالي وسايل اندازه گيري، دوره مصرف است. ماهانه دوره‌اي است که شامل 30 روز مستمر است. بهاي انرژي مبلغي که بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژي مصرفي مي‌بايد توسط مشترک پرداخت گردد. رقم ثابت (آبونمان) مبلغي ثابت که ماهانه بدون در نظر گرفتن ميزان برق مصرفي مي‌بايد توسط مشترک پرداخت شود. حداقل بهاي برق مبلغي است که اگر بهاي برق ويا بهاي انرژي و رقم ثابت ( آبونمان) مشترکين با قدرت کمتر از 30 کيلووات بر حسب مورد کمتر از آن باشد ، مبلغ مزبور دريافت خواهد شد. قدرت متوسط و لحظه‌اي نسبت مقدار انرژي مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفي متوسط در طي آن مدت مي‌خوانند. قدرت لحظه اي عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان کوتاهي که بتوان در طي آن مصرف انرژي را ثابت دانست. واحد قدرت کيلووات است. قدرت قراردادي (مجاز) قدرتي که در قرارداد تعيين شده و مشترک حق استفاده بيش از آن را ندارد. حداکثر بار حداکثر قدرت مصرفي وسايل برقي مشترک که به طور همزمان در نقطه تحويل به کار مي‌افتند يا انتظار مي‌رود به کار بيفتند. واحد سنجش حداکثر بار، کيلووات است. ضريب توان یا کسینوس فینمايانگر کيفيت به کارگيري ظرفيت تأسيسات الکتريکي و برابر است با نسبت توان حقيقي به ظاهري. ضريب توان مجاز مشترک حداقل 9/0است و چنانچه کمتر از 9/0 باشد، مشترک مي‌بايد نسبت به نصب تجهيزات لازم اقدام نمايد. ضريب بار (نسبت بارمتوسط به بار حداکثز) نسبت بار متوسط به بار حداکثر است. ضريب بار به درصد بيان مي‌شود. ضریب بار هرچه به 1 نزدیکتر باشد، بهتر است.در این صورت می توان گفت، که تاسیسات شبکه برق به بهترین نحو در حال فعالیت است. ضریب بار ، در واقع بازده یا راندمان یا کارایی شبکه برق است. بهاي قدرت مبلغي که بر اساس تعرفه بابت هر کيلووات (قدرت مصرفي يا قراردادي) مي‌بايد در هر دوره ماهانه پرداخت گردد.
روشنايي معابر عمومي : روشنايي معابر عمومي شامل روشنايي پياده‌روها، خيابانها، کوچه‌ها، بزرگراه‌ها، شاهراه‌ها، پلها و اماکن مشابه است. محل نصب وسايل اندازه گيري وسايل اندازه‌گيري و ساير تجهيزات مربوطه در مکان مناسبي با نظر شرکت و بر اساس استاندارد به طريقي نصب مي‌شود که فضاي کار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد. نصب وسايل اندازه‌گيري در داخل ساختمان در صورت تأييد شرکت مجاز خواهد بود. قرائت وسايل اندازه گيري قرائت وسايل اندازه‌‌گيري به منظور تنظيم صورتحساب در فواصل تعيين شده، توسط شرکت انجام خواهد شد. بازفروش برق عبارت است از فروش برق توسط مشترک (مشترکين) به اشخاص ثالث، در محدوده انشعاب واگذار شده.
تعرفه : عبارت است از تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آن. بر حسب مقطع زماني موضوعات، تعرفه‌هاي همان مقطع زماني معتبر بوده ومورد استناد قرار مي‌گيرد.

Monday, September 15, 2008

استانداردهاي صنعت آب و برق

استانداردهاي صنعت آب و برق ايران توسط شركت برق منطقه اي خراسان ارائه گرديده كه علاقمندان مي توانند جهت درياقت اين استانداردها در سايت اين شركت به آدرس زير مراجعه فرمايند :
http://www.krec.ir/standardtozi.aspx

نگهداري و نظافت تجهيزات حفاظت فردي

برگرفته از ترجمه سركار خانم مهندس ليلا حسني
تمامي تجهيزات حفاظت فردي بايد تميز بوده و به شيوه مناسب نگهداري گردند؛ مخصوصاً تميزكردن محافظهاي چشم و صورت بسيار حائز اهميت مي باشد ، در غير اينصورت آسيبهاي جدي به بينايي افراد وارد مي گردد.
PPE ها بايد در فواصل زماني منظم وارسي شده و تميز گردند؛ تعداد آنها نيز بايد بصورتي باشد كه هر فرد بتواند بطور جداگانه از آنها استفاده نمايد. با اين حال تميز كردن و ضد عفوني كامل آنها، در زماني كه قرار است اين تجهيزات به فرد ديگري واگذار گردند، ضروري مي باشد .
همچنين هنگامي كه PPE ها مورد مصرف قرار نمي گيرند،‌ بايستي در مكاني خشك و در جعبه‌ها و كانتينرهاي مخصوص و تميز نگهداري شوند. در اين زمينه توجه و بكارگيري پيشنهادات ارائه شده توسط كارخانه توليد كننده آنها در زمينه برنامه نگهداري و تعمير ،‌بسيار حائز اهميت است .
مراقبت ساده از اين نوع تجهيزات را مي توان به كليه مصرف كنندگان آنها آموخت ،‌ اما اموري همچون ريزه كاريها و تعميرات پيچيده و اساسي را تنها بايد به پرسنل متخصص ويژه اين كار واگذار نمود.
براي جلوگيري از صرف وقت و از دست رفتن زمان مفيد كاري پيشنهاد مي شود همواره تعدادي مازاد بر تجهيزات فردي مورد نياز جهت جايگزيني موقت در اينگونه موارد ،‌ تهيه و در محل كار نگهداري شود.
آموزش كاركنان
ارائه آموزش مناسب درباره روش استفاده و نگهداري از PPE به كارگراني كه مجبور به استفاده از اين تجهيزات هستند، بسيار مهم است كه اين كلاسهاي آموزشي بايد در مواقع نياز، بصورت دوره اي توسط اداره OHS براي كارگران و ناظران برگزار گردد.
اين دوره آموزشي بهتر است شامل مطالب زير باشد :
الف – زماني كه PPE بايد پوشيده شده و مورد استفاده قرار گيرد.
ب – دلايل لزوم استفاده از PPE در زمان نياز
ج- روش پوشيدن و درآوردن صحيح آنها
د- بكارگيري روش مناسب جهت وفق دادن بدن با آنها
هـ- محدوديتهاي استفاده از PPE و زمان مورد نياز جهت تعويض و تعمير آنها
و- نگهداري ،‌ مراقبت و مصرف صحيح PPE و ميزان عمر مفيد آنها
لازم است پس از پايان دوره آموزشي ،‌ از صحت يادگيري افراد اطمينان حاصل نمود كه در اين مورد مي‌توان از آنها در مورد برنامه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و روش استفاده از آنها سئوالاتي را به عمل آورد كه در صورت عدم يادگيري افراد ،‌ اين دوره هاي آموزشي بايد مجدداً تمديد گردد.
بدليل اينكه PPE ها ،‌ آخرين حربه در برابر خطرات موجود در محيط كار مي‌ باشند،‌ استفاده از آنها در كليه زمانها و مكانهايي كه افراد در معرض اين خطرات قرار مي‌گيرند،‌ حتي در مواقعي كه آن كار بيش از چندين دقيقه به طول نمي انجامد ، از ضرورت بسياري برخوردار است .

محتويات جعبه هاي كمك هاي اوليه

براي جراحات ناشي از حوادث محيط كار كه بيشتر زخم ها جزئي هستند ، بايد تجهيزات كافي داخل جعبه كمك هاي اوليه براي درمان كامل اين گونه جراحات مانند بريدگي ها ، خراشيدگي ها ، سوراخ شدگي ها ، سوختگي ها ، تاول ها ، كبودي ها و پيچ خوردگي ها مهيا باشد. همچنين داشتن نوارهاي زخم بندي بزرگتر براي جراحات شديد و خونريزي كه نياز به مراقبت سريع دارند ، يا زخم هاي باز بزرگ ، شكستگي هاي همراه با عارضه يا سوختگي هاي گسترده ضروري است.
بنابر اين ، بايد مقادير كافي از گاز ، نوارهاي ضد عفوني شده و غيره براي استفاده فوري پيچيده و آماده شده باشد. علاوه بر اين ها ، داروهاي ساده براي ناراحتي هاي جزئي و نوارهاي كش دار براي نگهداري پيچ خوردگيها و در رفتگي ها بايد موجود باشند.
همچنين وسايل شستشوي فوري چشم ها و خارج نمودن ذرات كوچك گردوغبار كه به قرنيه چشم نچسبيده باشد ، بايد مهيا باشد. بنابراين ، جعبه هاي كمك هاي اوليه بايد حداقل حاوي لوازم زير باشند (محتويات ، بسته به نوع فعاليت سازمان وكارگاه مي تواند شامل لوازم بيشتري شود ) :
1) نوارهاي فشار ضدعفوني شده و آماده مصرف در اندازه هاي كوچك ، متوسط وبزرگ
2) بسته هاي پارچه ضدعفوني شده
3) وسايل زخم بندي كوچك انفرادي پيچيده شده درون كيسه هاي پلاستيكي نفوذ ناپذير در مقابل گرد وغبار . اين وسايل زخم بندي يا بايد در اندازه هاي مختلف موجود باشند ، يا جايگزيني براي آنها وجود داشته باشد كه بتوان به اندازه زخم آنها را بريد و به كار برد. در بعضي محل ها وسايل زخم بندي ضد آب يا مقاوم در مقابل روغن ضروري مي باشند.
4) مقدار كافي نوارهاي داراي پهناي متفاوت
5) نوار چسب براي نگهداري نوارها و وسايل زخم بندي
6) تنظيف هاي زخم بندي ضدعفوني شده عريض براي محل هاي كاري كه داراي اتاق كمك هاي اوليه مناسب نبوده و از درمانگاه مركزي دور هستند
7) سنجاقك و قيچي هاي ايمني
8) يك داروي ضدعفوني مناسب ، ترجيحاً محلول و آماده استفاده فوري
9) پنبه براي تميز كردن زخم
10) يك ظرف پلاستيكي مناسب براي نگهداري ماده ضد عفوني كننده ، ابزار و غيره
11) وسايل زخم بندي مناسب و ضدعفوني شده براي سوختگيهاي كوچك مانند تنظيف هاي چرب
12) مرهم براي نيش حشرات ، مانند كالامين يا كرم هاي اختصاصي
13) داروهاي ساده مناسب ، مانند داروهاي مسكن درد ( بي خطر ترين داروهايي كه مردم مي توانند آنها را خريداري نمايند ) و احتمالاً داروهاي ضدترش كردن براي سوء هاضمه
14) انبرك براي خارج كردن تراشه ها
15) پنبه پيچ براي خارج كردن ذرات بي زيان گردوغبار از درون چشم ( فقط امدادگران آموزش ديده بايد اين عمل را انجام دهند ) ، وسيله شستشوي چشم ، براي خارج كردن ذرات بي زيان گرد وغبار ، شيشه حاوي محلول شستشوي چشم كه ممكن است براي شتشوي ترشحات شيميايي پاشيده شده به داخل چشم يا گرد وغبار آلوده به مواد شيميايي مورد استفاده قرار گيرد.

وسایل حفاظت فردی در برابر سقوط (قسمت اول )

نوشته آقاي دكتر ايرج محمد فام
يكي از انواع حوادث شغلي كه از شدت پيامد بالايي برخوردار است سقوط افراد از ارتفاع در حين انجام يك عمليات شغلي مي‌باشد. بر اساس آمار منتشره توسطBLS در سال 1994 حدود 4/10 ‌% مرگهاي ناشي از كار در صنايع غير دولتي در اثر سقوط بوده است. بر همين اساس صنايع ساختماني يكي از خطرناكترين محيط‌هاي كاري محسوب مي‌گردند زيرا در همان سال 1/32 % از كل حوادث سقوط منجر به مرگ در آن بخش رخ داده است. داده‌هاي منتشره توسط NIOSH نشان مي‌دهند كه از سال 1980 تا 1989 بالاترين نرخ متوسط ساليانه مرگهاي ناشي از سقوط با 56/6 مورد به ازاي هر 100000 به صنايع ساختماني تعلق داشته است. همچنين تقريباً 5/28 درصد از كل حوادث سقوط منجر به مرگ در صنايع ساختماني در اثر سقوط از سقف، نردبانها و سكوها مي‌باشد(BLS). همچنين در مطالعه‌اي در سال 1998 در اردن كه به منظور بررسي جراحات شغلي در طول سالها 1980 تا 1993 صورت گرفت مشخص شد كه سقوط افراد و سقوط از ساختمانها دومين عامل اصلي جراحات شغلي كشنده بوده است (5/14%). نتايج مطالعه ديگري كه در تايوان بر روي جراحات شغلي كشنده انجام شد نشان داد كه علت اصلي اينگونه حوادث سقوط از ارتفاع بوده است(397%). هر چند كه براي حذف و كنترل خطرات سقوط بهترين روش طراحي و نگهداري ايمن محيط كار مي‌باشد اما در بسياري از موارد بدليل بالا بودن شدت پيامد حوادث سقوط و به منظور افرايش ضريب ايمني در برابر اين نوع خطرات, استفاده از تجهيزات حفاظت فردي الزامي مي‌شود. علاوه بر اين در پاره‌اي از مشاغل نيز كاربرد اينگونه تجهيزات در شرايط موجود تنها راه محافظت شاغلين در برابر حطر سقوط محسوب مي‌شود. ناگفته پيداست كه براي بالا بردن اثر بخشي اين تاكتيك حفاظتي, علاوه بر اينكه انتخاب نوع مناسب وسيله حفاظتي حائز اهميت است آموزش و كارورزي دقيق كاربران، تكرار مداوم و دوره‌اي اينگونه آموزشها به همراه نظارت كافي و مناسب در استفاده بجا و صحيح از وسايل مورد نظر الزامي خواهد بود.
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از طيف متنوعي برخوردار بوده و انواع و خصوصيات آنها با توجه به ماهيت كار، نوع خطر، خصوصيات كاربران و همچنين استانداردهاي مورد استفاده بسيار متغير مي‌باشد ولي آنچه كه آشكار است اين است كه اينگونه تجهيرات كه معمولاً از تركيبات اجزاء مختلف شكل مي‌گيرند براي تا‌مين يك و هر دو هدف زير طراحي و مورد استفاده قرار مي‌گيرند:
الف) حذف و يا بحداقل رساندن امكان سقوط كاربران
ب) محدود كردن ميزان و شدت سقوط
مهمترين انواع تجهيزات فردي در برابر سقوط عبارتند از:
الف) كمربندهاي ايمني Safety Belts
وسايلي هستند كه براي محافظت افراد در برابر سقوط مورد استفاده قرار مي‌گيرند. كمربندهاي ايمني كه در انواع مختلف ديده مي‌شوند براي محافظت افراد از سقوط از ارتفاع‌هاي كوتاه مفيد مي‌باشند زيرا هرچه ارتفاع سقوط فرد بيشتر باشد فرد در انتهاي مسير, فشار زيادتري بر كمربند وارد كرده و به همان نسبت نيز احتمال ايجاد جراحات شديد در اثر توقف ناگهاني فرد در پايان مسير سقوط بيشتر مي‌شود. كمربندهاي افراد شيشه‌شو طوري طراحي و ساخته مي‌شوند كه امكان وصل‌كردن آنها به چهارچوپ پنجره وجود داشته باشد. براساس استاندارد ANSI, ALO,14 نيروي مقاومت كمربندهاي ايمني بايستي حداقل 10 برابر وزن بدن كاربران باشد
يراقهاي ايمني Safety Harness
يراقهاي ايمني نوع ديگري از تجهيزات حفاظتي در برابر سقوط مي‌باشند كه نحوه طراحي آنها بگونه‌ايست كه نيروهاي ناشي از سقوط افراد علاوه بر ناحيه كمر بر روي قسمتهاي ديگر بدن نيز توزيع شده و در نتيجه از شدت جراحات احتمالي كاسته مي شوبد. يراقهاي ايمني انواع مختلفي دارند براي مثال نوعي از آنها علاوه بر داشتن كمربند براي حمايت از ناحيه كمر داراي يراق ويژه براي حمايت از ناحيه سينه و شانه‌ها نيز مي‌باشد. نوع ديگري از يراقهاي ايمني علاوه بر قسمتهاي ذكر شده داراي تسمه‌هاي اضافي براي حمايت از ناحيه رانها نيز مي‌باشند. نوع ديگر يراقهاي ايمني همانند يك نشيمنگاه طراحي شده است بطوريكه فرد بحالت نشسته در درون آن قرار گرفته و نيروي ناشي از وزن فرد در قسمت زيادي از بدن توزيع مي‌گردد. بطور كلي در مقايسه با كمربندهاي ايمني، يراقهاي ايمني نيروهاي ناشي از سقوط فرد را در بخش وسيعتري از بدن توزيع كرده و بنابراين امكان جراحات وارده را كاهش مي‌دهند. مطابق با استاندارد ANSI, ALO.14 نيروي مقاومت يراقهاي ايمني تمام بدن برابر 35 برابر وزن بدن كاربران تعيين شده است.
سيستمهاي در هنگام صعود Climbing safety system
تجهيزات حفاظتي فردي هستند كه در هنگام صعود بطور موقت يا دائم به نقاط ثابت نظير نردبانها، برجها، پلها، آنتنها و مواد مشابه وصل شده از طرف ديگر با اتصال به كمربند يا يراق ايمني كاربر از سقوط فرد در هنگام بالا رفتن و صعود از ارتفاعات پيشگيري مي‌كند.

وسایل حفاظت فردی در برابر سقوط (قسمت دوم )

شبكه‌هاي (تورهاي) ايمنيSafety Nets
شامل شبكه‌هاي توري قابل ارتجاع مي‌باشند كه در زير پاي كارگران در هنگام كار در ارتفاعات نظير ساختمانهاي بلند گسترده شده و در صورت سقوط احتمالي افراد از وارد شدن جراحات شديد جلوگيري مي‌كند. بنابراين مشخص است كه اينگونه تجهيزات از احتمال سقوط افراد نكاسته و تنها از شدت جراحات احتمالي ناشي از سقوط مي‌كاهند. لازم بذكر است كه استفاده از تورهاي ايمني جايگزيني براي طنابهاي نجات و وسايل مشابه محسوب نمي‌شود. در پاره‌اي از منابع تورهاي ايمني بدليل اينكه توسط كارگر پوشيده نمي‌شوند جزء وسايل حفاظت فردي محسوب نمي‌شوند.
طناب نجات Life Line
طنابي است كه از طريق آن كمربند و يا يراق ايمني به يك نقطه ثابت متصل مي‌شود. براساس استاندارهاي ANSI طناب نجات و همچنين اتصال آن به تجهيزات ايمني بايستي حداقل توانايي تحمل 5400 پوند بار ثابت را داشته باشند.
لنيارد Lanyard
لنيارد يك طناب يا تسمه كوتاه و قابل انعطاف است كه از طريق آن كمربند يا يراق ايمني به طناب نجات متصل مي‌شود. اتصال لنيارد به كمربند ايمني از طريق يك حلقه D شكل و به طناب نجات از لنگر يا گيره ويژه صورت مي‌گيرد. براساس استانداردهاي ANSI , لنيارد بايستي از نوع طناب نايلوني اينچي يا طناب معادل آن بوده و تونايي تحمل بار ثابتي معادل 5400 پوند را داشته باشد علاوه بر اين در حالت اخير لازم است كه ارتفاع سقوط از 6 متر تجاوز نكند. بعضي از انواع لنياردها قادرند كه انرژي ناشي از سقوط را در انتهاي مسير سقوط جذب كرده و در نتيجه ضربه وارده به فرد را كمتر كند.
قسمتهاي فلزي Hard ware
كليه قسمتهاي فلزي تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط لازم است فاقد هر گونه لبه و تيزي بوده و علاوه بر آن توانايي تحمل حداقل 4000 پوند را داشته باشند. قسمتهاي اصلي فلزي تجهيزات حفاظتي در برابر سقوط شامل سگگهاي D شكل روي كمربندها و يراقهاي ايمني و همچنين قلابهاي فنري لنياردها مي‌باشد.
گيره‌ها Grabbing Device
بخشي از تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط محسوب مي‌شوند كه وظيفه آنها اتصال كمربند ايمني يا لنيارد به طناب نجات مي‌باشد. بسياري از گيره‌هاي مورد استفاده در اينگونه تجهيزات در حالت عادي آزاد بوده و اجازه حركت را به طناب نجات مي‌دهد ولي در موقع سقوط فرد و يا در اثر حركت ناگهاني كاربر بسرعت قفل شده و اجازه حركت را از طناب ايمني سلب مي‌كنند.
همانگونه در مورد ساير تجهيزات حفاظت فردي نيز ذكر شد مشاركت كاركنان در برنامه حفاظت در برابر سقوط عنصري حياتي بوده و هرگونه غفلت از جلب همكاري افراد ياد شده مي‌تواند به شكست برنامه بيانجامد، با بكارگيري موارد قيد شده در چك‌ليست شماره1-11 مي‌توان با دخيل كردن كارگران در برنامه استفاده از وسايل حفاظت فردي، بر اثربخشي برنامه افزوده و نكات ضعف و احتمالي آن را پوشش داد.
چك‌ليست شماره1: استفاده و نگهداري از تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط

به كارگران آموزش دهيد كه بدانند:
· چرا استفاده از وسايل حفاظت فردي در برابر سقوط ضروري است؟
· اينگونه حفاظها، محافظت لازم را چگونه تأمين مي‌كنند؟
· محدوديتها حفاظهاي فوق‌الذكر كدام است؟
· در چه مواردي لازم است كه تجهيزات ياد شده مورد استفاده قرار گيرند؟
· طرز استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي در برابر سقوط چگونه است؟
· نحوه تنظيم صحيح و درست قسمتهاي مختلف حفاظهاي ياد شده چگونه است؟
· نحوه تشخيص علائم كهنگي اينگونه وسايل حفاظتي شامل مواردي نظير پارگي، شكستگي، سائيدگي و موارد مشابه چگونه است؟
· چگونه بايد وسايل حفاظتي ياد شده را تميز، ضدعفوني و نگهداري كرد؟

Sunday, September 14, 2008

اندازه گيری مقاومت الکتريکی زمين

برای اندازه گيری مقاومت الکتريکی زمين بايد با استفاده از يک منبع جريان ٫ جريانی را به زمين تزريق کنيم و اين جريان در مسيرهای مختلفی در لايه های زمين به صورت شعاعیپخش ميشود و گراديان ولتاژی در زمين ايجاد ميکند با اندازه گيری ولتاز و تقسيم آن بر جريان تزريق شده در واقع مقاومت را ميتوانيم داشته باشيم و برای اين کار از روشهای مختلفی استفاده ميشود که يکی از اين روشها 61.8% می باشد
روش 61.8% برای اندازه گيری گراند (The 61,8% rule )
در اين روش که معمولا بهترين و مطمئن ترين روش است با استفاده از دستگاه ارت سنج سه سيمه به اين نحو عمل ميکنيم که محل اتصال وسيم کوتاه و با اسم (E(X يا (Electrod under test ) به عنوان نقطه ارسال جريان و اندازه گيری ولتاژ به صورت مشترک ميباشد و اتصال(S(Y يا ( Potential spike )که با طول متوسط است جهت اندازی گيری ولتاژ در ميانه مسير می باشد و محل اتصال آخر که به عنوان مسير بسته شدن جريان می باشد و با علامت ( H(Z يا ( Current spike ) و بيشترين طول می باشد اتصال E را به گراند اجرا شده وصل ميکنيم معمولا طول سيم Current spike يا H ، كه 20 متر يا ۴۰ متر است و سيم Potential spike را در فاصله 61.8% اين فاصله قرارميگيرد يعنی ۵/۱۲ متری يا ۲۵ متری قرار ميگيرد اين روش جرء بهترين روشها می باشد و برای بررسی درستی اندازه گيری پيشنهاد ميگردد که ميله وسط را به اندازه ۱۰٪ متراژ کل به دو طرف در امتداد خط مستقيم جابجا کنيم يعنی اگر فاصله کلی را ۲۰ متر در نظر گرفته ايم و فاصله ميله وسط ۵/۱۲ متر است در فاصله ۱۰ متر و ۱۵ متر از ميله اصلی نيز اندازه گيری کنيم اگر متوسط اندازه گيريها با اندازه اوليه حدود هم باشد يعنی تقريبا اين اندازه گيری درست است و اندازه گيری متاثر از ميدانهای ديگر نبوده است و قابل اطمينان می باشد .لازم به ذکر است که اندازه گيريها به شرطی درست است که ميله ها در يک امتداد ويک سطح باشد و اختلاف ارتفاع باعث بيشتر نشان دادن اندازه نشان داده شده (اندازی گيری شده ) از مقدار واقعی است و بسته به اختلاف ارتفاع موجود با اندازه به دست آمده در ضريب ۶/۰ الی ۹۵/۰ ضرب گردد تا مقدار صحيح به دست آيد.

Saturday, September 13, 2008

گذري بر لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور در جلسه مورخ 3/4/59 ، به تصويب شوراي انقلاب رسيده است ، از جمله قوانين مهم و كارآمد در مبحث حريم و دستكاري هاي غيرمجاز تأسيسات برقي مي باشد ، كه برخي از مواد مهم آنرا جهت آگاهي آورده ام :
ماده 1 - هر كس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب وبرق دخالت غيرقانوني كند به جزاي نقدي و اعاده وضع به سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد ، چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم مي شود.
ماده 8 - هر كس نسبت به عمليات اجرايي كه به منظور احداث تأسيسات آب و برق انجام مي شود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند.
ماده 9 - چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي ذيربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند.
ماده 10 - اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.

Wednesday, September 10, 2008

كتابچه اي مفيد در رابطه emergency preparedness

جهت دريافت كتابچة Risk and emergency preparedness analysis به آدرس زير مراجعه بفرماييد :

http://www.4shared.com/file/62427179/4bd3f740/emergency_preparedness.html

انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق

گروه انتقال و توزیع زیمنس، تکنولوژی جدیدی را برای انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق اجرا کرده است. در این روش، با استفاده از سیستم ارتباطی خطوط توزیع ( 3000 DCS)، اطلاعات از طریق شبکه ولتاژ متوسط و ضعیف انتقال می یابد. استفاده از این سیستم، امکان کنترل دقیق بار، اتوماسیون شبکه توزیع و قرائت از راه دور با نرخ انتقال در حدود دهها کیلو بایت در ثانیه را فراهم می آورد.
عملکرد این سیستم بر پایه یک پردازش ویژه چند فرکانسی است. بدین ترتیب، حتی برای خطوطی که در معرض تداخل الکترومغناطیسی قرار دارند، انتقال مطمئن اطلاعات امکان پذیر می گردد. در سیستم 3000 DCS می توان از کوپلاژ سلفی یا خازنی استفاده نمود. این سیستم در محدوده فرکانسی مورد تایید ( 9 تا 95 کیلو هرتز) کار می کند.
منبع : مجله Power Engineering International (PEI )، pp:132 ,June 2000
آدرس : http://www.power-eng-intl.com

Monday, September 8, 2008

تاثير نظام اداري، روابط انساني و نقش مديران و سرپرستان در كاهش حوادث برق

مجيد كبروي- شركت برق منطقه‌اي خراسان
چكيده:
اگر صنعت عظيم برق زير بنا و امنيت بخش اقتصاد و حياتبخش چرخهاي گردان جامعه باشد، كه اين چنين است، اهميت ايجاد ايمني در صحنه‌هاي گسترده توليد، انتقال و توزيع آن ضرورتي است كه ارزش هرگونه سرمايه گذاري را دارد.
در اين مقاله ضمن فصل‌بندي مواردي كه هر مديريت فني، در امن سازي محيط و كاهش حوادث بايد اجراي مسئوليت مربوطه را بعمل در آورد، تكيه بر مواردي شده است كه معمولاً در چهار چوب مدون مقررات ايمني به غفلت مي‌گذرد و عبارتست از اثرات مثبت يا منفي شكل كلي يا ذاتي مديريت دستگاه كه با روال نظام خاص اداري در روان افراد و كارگران ايجاد احساس امنيت يا عدم امنيت مي‌نمايد.
امنيت درون يا امنيت خاطر كاركنان سبب اعتماد به نفس شده و خود كاهنده كامل حوادث و عامل رعايت مقررات ايمني از طرف كاركنان و نتيجتاً بازدارنده تلفات جاني و مالي و خسارات مربوطه است.
بطور خلاصه با نصب كاملترين و گويا‌ترين تابلوهاي ايمني، رعايت آن از طرف مخلوق پيچيده‌اي كه انسان نام دارد، بدون داشتن دروني آرام و خاطري آسوده و بي‌دغدغه ممكن نيست حوادث بيشماري ناشي از تحريكات و تهييجان دروني انسانها در مقابله با نارضايي از سيستم حاكم اداري يا مديريت كارگاه‌هاست كه زنجيره‌وار حادثه بعد از حادثه خلق مي‌كند. اينكه چگونه مديريت دستگاه بايد اين تنشهاي حادثه زا را نقصان دهد، خود قسمتي از مقاله است.

شرح مقاله:
انجمن ملي ايمني در صنعتي‌ترين كشور جهان با آرام صليب سبز "Green Cross" با تجزيه و تحليل نتايج انبوه در شيوه‌هاي جلوگيري از حوادث و امن سازي محيط كار، فصول ايمني را به ترتيب زير ارائه مي‌نمايد.
ـ فصل ارتباط سرپرست با ايمني Safety and the Suporvisor
ـ فصل شناخت مسائل ناشي از حوادث Knowing accident problems
ـ فصل روابط انساني Human Relation
ـ فصل حفظ مداوم علاقه به رعايت و توجه به ايمني Maintaining Interest In Safety
ـ فصل آموزشهاي مختلف ايمني Instructions For Safety
ـ فصل بهداشت صنعتي Industrial Hygiene
ـ فصل ابزار و وسائل حفاظت شخصي Personal Protective Equipment
ـ فصل حفظ محيط داخلي كاري و صنعتي Industrial Housekeeping
ـ فصل شيوه‌هاي امن در جابجائي و انبارداري كالاهاي مختلف Materials Handling And Storage
ـ فصل محافظ سازي ماشينها و مكانيزمهاي مربوطه يا Guarding Machines & Mechanisms
ـ فصل ابزار آلات دستي و برقي قابل حمل يا بزرگ و خطرات ناشي از آنها يا Hand & Protable Power Tools
ـ فصل آتش نشاني و عوامل حريق يا Fire Protection

Sunday, September 7, 2008

تجهيزات و وسايل حفاظت وكنترل ار مبحث سيزدهم ساختمان (قسمت اول )

13-5-2 تجهيزات و وسايل حفاظت وكنترل
13-5-2-1 فيوزها
13-5-2-1-1 از فيوزها مي توان به عنوان وسيله حفاظتي ، در موارد زير ، استفاده كرد :
- مدارها : در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار ؛
- دستگاهها : در برابر اتصال كوتاه ؛
- تأمين ايمني : در صورت اتصال كوتاه بين فاز و خنثي
13-5-2-1- 2 فيوزهاي پيچي بايد مجهز به قطعه محدود كننده فشنگ پذيري ( ته فشتگ ) باشند تا جايگزيني با فشنگي كه جريان نامي آن بيشتر از فشنگ مورد نظر است امكانپذير نباشد.
13-5-2-1- 3 خارج و داخل كردن فيوزهاي تيغه اي يا چاقويي بايد فقط با استفاده از فيوزكش عايق امكانپذير باشد.
13-5-2-1- 4 هنگامي كه فيوز سوار و كامل شده است هيچ يك از قسمت هاي برقدار فيوز ، از جمله ترمينالهاي آنها ، نبايد در دسترس يا قابل لمس باشد. قطب ته پايه فيوزهاي پيچي بايد به طرف تغذيه مدار ( فاز ) وصل شده باشد.
13-5-2-1- 5 استفاده از فيوزهاي غيراستاندارد يا فيوزهايي كه المان ذوب شونده آن فايل تعويض باشد ( فيوز كتابي و نظاير آن ) ممنوع است.
13-5-2-1- 6 تعمير و تعويض و ترميم المان فشنگ فيوزهاي استاندارد به هر نحو و شكلي ممنوع است.
13-5-2-1- 7 استفاده از فيوز در تأسيسات انشعاب برق ( كنتور ) بايد طبق ضوابط شركت هاي برق انجام شود.
13-5-2-2- 2 كليدهاي خودكار مينياتوري
13-5-2-2-2- 1 موارد استفاده كليدهاي خودكاري مينياتوري مانند فيوزهاست ( رديف 13-5-2-1 )
13-5-2-2-2- 2 هيچ يك از قسمتهاي برقدار كليدها ، از جمله ترمينالهاي آنها نبايد در دسترس يا قابل لمس باشد. كليد نوع تابلويي كه ترمينالهاي آنها در دسترس است بايد داراي پوشش كلي محافظ باشد.
13-5-2-2-2- 3 در تأسيسات الكتريكي جديد استفاده از كليدهاي مينياتوري نوع پيچي كه در پايه فيوز نصب مي شود ممنوع است.
13-5-2-2-2- 4 صرف نظر از جريان اتصال كوتاه احتمالي در محل نصب كليدها ، بايد طبق آنچه كه در بند زير گفته شده عمل شود :
اگر در يك تابلو از كليدهاي مينياتوري استفاده شود بايد يك سري فيوز بالادست آنها يا در تابلوي مورد بحث و يا در تابلوي اصلي آن وجود داشته باشد. جريان نامي فيوز بالادست نبايد از مقادير زير بزرگتر باشد :
1- اگر توان نامي قطع يك يا چند كليد مينياتوري تا 5/1 كيلوآمپر باشد ، 63 آمپر
2- اگر توان نامي قطع كليد مينياتوري 3 كيلوآمپر يا بيشتر باشد ، 100 آمپر.
13-5-2-3 كليدهاي خودكار ( اتوماتيك )
13-5-2- 3 – 1 از كليدهاي خودكار مي توان به عنوان وسيله حفاظتي ، در موارد زير ، استفاده كرد :
- مدارها و دستگاهها : در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار ؛
- تأمين ايمني : در صورت اتصال كوتاه بين فاز و خنثي
13-5-2- 3 – 2 هيچ يك از قسمتهاي برقدار كليد نبايد در دسترس يا قابل لمس باشند.
13-5-2- 3 – 3 چنانچه به هر دليل ( براي مثال قدرت قطع بيش از ظرفيت كليد ) فيوزهايي به صورت سري با كليد خودكار نصب شوند ، لازم است مراتب زير مراعات شود :
الف ) بين كليد و فيوزها هماهنگي لازم وجود داشته باشد ؛
ب ) چنانچه فيوزها و كليد در يك نقطه از مدار نصب شده باشند ، فيوز در طرف ورودي كليد قرار گيرد.

تجهيزات و وسايل حفاظت وكنترل ار مبحث سيزدهم ساختمان (قسمت دوم )

13-5-2- 4 كليدهاي مغناطيسي ( كنتاكتورها )
13-5-2- 4 –1 از كليدهاي مغناطيسي مجهز به رله مي توان به عنوان وسيله حفاظتي در برابر اضافه جريان ( اضافه بار ) و كنترل مدار استفاده كرد. براي حفاظت در برابر اتصال كوتاه ، همراه اين كليدها بايد از فيوزها يا كليدهاي خودكار و يا هر دو استفاده شود و اين وسايل بايد در طرف ورودي كنتاكتورها نصب شوند. ( به رديف 13-5-2- 3-3 نيز مراجعه شود ).
13-5-2- 5 كليدهاي مجزا كننده زير بار
13-5-2- 5 -1 به منظور كنترل و سرويس مدار يا دستگاهي كه آن را تغذيه مي كند ، بايد كليه مدارهاي خروجي از تابلو ، مجهز به نوعي كليد مجزا كننده زير بار باشند.
13-5-2- 5 -2 كليد مجزا كننده بايد بتواند جريان نامي خود را ، كه از جريان نامي مدار كمتر نخواهد بود ، قطع و وصل كند و قادر به ايستادگي در برابر جريانهاي اتصال كوتاه احتمالي در محل نصب آن باشد.
13-5-2- 5 -3 كليد مجزا كننده بايد در طرف تغذيه از فيوزها يا كليدهاي خودكار محافظ مدار نصب شود.
13-5-2- 5 –4 چنانچه كليد مجزا كننده از محل فيزيكي وسيله يا دستگاه تغذيه شونده قابل رؤيت نباشد بايد يك كليد مجزا كننده ديگر را ، كه داراي مشخصات كليد مجزا كننده ذكر شده در بالا باشد به صورت تكي و مجزا در نزديكترين محل مناسب از دستگاه نصب كرد.
13-5-2- 5 -5 از بعضي از انواع كليدهاي خودكار مي توان به عنوان كليد مجزا كننده نيز استفاده كرد ، در اين صورت هر دو شرط زير بايد برقرار باشد :
الف ) استانداردي كه كليد طبق آن ساخته شده است قابل قبول باشد و اجازه اين كار را صريحاً داده باشد ؛
ب ) در مدار مورد نظر ، از فيوز استفاده نشده باشد.
يادآوري 1 – از كليدهاي خودكار مينياتوري مي توان به عنوان كليد مجزا كننده استفاده كرد.
يادآوري 2 – از كليدهاي خودكار مينياتوري نبايد به عنوان كليد كنترل مدار ( قطع و وصل چراغ ها ) استفاده كرد.
يادآوري 3 – كليد فيوزها ( كليدهايي كه فيوزها در آن نقش تيغه هاي كليد را دارند ) بايد از نوع قابل قطع زير بار باشند ، مگر در مواردي كه مدار مجهز به كليد قطع بار نيز باشد.
يادآوري 4 – مدارهاي مجهز به كليدهاي مغناطيسي ( كنتاكتورها ) بايد داراي كليد مجزا كننده در طرف ورودي كنتاكتورها باشند.
13-5-2- 6 كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده ( RCD يا RCPD )
13-5-2- 6 -1 از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده مي توان براي قطع مدار تغذيه در صورت تماس يكي از هاديهاي برقدار مدار با يكي از موارد زير استفاده نمود :
- بدنه هاي هادي لوازم و تجهيزات برقي يا
- هادي بيگانه كه در تماس با زمين مي باشند يا
- هر گونه نشت جريان از مدار به زمين
يادآوري 1- شدت جريان باقيمانده عامل اين نوع وسايل حفاظتي برحسب مورد استفاده مي تواند از حد چند ميلي آمپر تا چند آمپر باشد.
13-5-2- 6- 2 از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده به شرطي كه جريان باقيمانده عامل آنها بيش از 30 ميلي آمپر نباشد ، در شرايط عادي ( منازل – ادارات – كارگاهها و نظاير آنها ) ، مي توان به عنوان وسيله حفاظتي در برابر برق گرفتگي در صورت تماس غيرمستقيم استفاده نمود.
يادآوري 2- از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي گفته شده در بند 13– 5–2– 6– 2 ، مي توان در شرايط عادي براي حفاظت در برابر برق گرفتگي در تماس مستقيم ( تماس بدن با يك هادي برقدار ) فقط به عنوان يك حفاظت اضافي استفاده نمود. يعني به صرف استفاده از اين وسايل ، نمي توان از ديگر خواسته هاي مقررات صرف نظر كرد.
در برخي موارد مانند تماس همزمان با دو هادي فاز يا يك هادي فاز و هادي خنثي ، اين كليدها ممكن است كارآيي نداشته باشند.
13-5-2- 6-3 از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده تنها در سيستمهاي IT ، TT ، TN-S و TN-C-S مي توان استفاده نمود. بنابراين استفاده از اين وسايل در سيكشي هاي سنتي بدون هادي حفاظتي (PE) به طور كلي ممنوع است. در سيستم TN-S استفاده از كليدها و وسايل جريان باقيمانده فقط با اضافه كردن هادي حفاظتي به قسمتي از سيم كه تحت پوشش كليد يا وسيله مي باشد و تبديل آن قسمت به TN-S ممكن خواهد بود.
13-5-2- 6-4 استفاده از كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده ، نصب لوازم حفاظتي در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه ( كليد خودكار – مينياتوري – فيوز ) را منتفي نمي نمايد.
يادآوري 3- بعضي از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده ، ممكن است با كليدهاي خودكار به صورت اشتراكي يك واحد تشكيل دهند.
13-5-2- 6-5 كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده بايد آخرين وسيله اي باشد كه در طرف مصرف مدار يعني بعد از كليد مجزا كننده ، فيوز و كليد خودكار – هر كدام كه وجود داشته باشند – نصب مي شود.
يادآوري 4- اگر كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده ، با كليد خودكار به صورت اشتراكي يك واحد تشكيل داده باشد ، بايد مانند بالا ، آخرين وسيله حفاظتي نصب شده در طرف مصرف مدار باشد.

كتابچه هاي مفيد در رابطه با ايمني در برق


همبندي اصلي براي هم ولتاژ كردن

در هر ساختمان ، در نقطه ورودي سرويس برق بايد اجزاي هادي زير به يكديگر اتصال داده شوند و همبندي اصلي براي همولتاژ كردن بوجود آيد :
- هادي اصلي حفاظتي MPE ؛
- ترمينال اصلي زمين ( شينه اصلي زمين ) MEB ؛
- كليه لوله كشيهاي فلزي در داخل ساختمان ( آب ، گاز ، حرارت مركزي و تهويه ، غيره ) C ؛

- اجزاي فلزي ساختمان ( اسكلت فلزي ، ميلگردهاي بتن مسلح ) C ؛
- هادي حفاظتي PE ؛
- هادي اصلي زمين يا ترمينال اصلي زمين E .
مهمترين روشي است كه براي پيشگيري از برقگرفتگي در يك ساختمان وجود دارد. اگر اسكلت هادي ساختمان ( اسكلت فلزي يا ميلگردهاي بتني ) و بدنه هاي هادي بيگانه ( انواع لوله كشيها و نظاير آن ) و بدنه هاي هادي تجهيزات الكتريكي ساختمانها ( هادي حفاظتي PE و هادي اصلي زمين E ) با يك هادي كه داراي سطح مقطعي بزرگ است ( كم مقاومت ) به همديگر وصل شوند ، بين اجزاي ذكر شده در بالا حتي اگر جريانهاي زياد برقرار شده باشند ، اختلاف پتانسيل قابل ملاحظه اي وجود نخواهد داشت تا باعث برقگرفتگي شود. همبندي حوزه همولتاژ در حجم ساختمان بوجود مي آورد كه بزرگي آن بستگي به وسعت ساختمان دارد.
به عبارت ديگر ، هدف از ايجاد همبندي اصلي براي همولتاژ كردن جلوگيري از تشكيل ولتاژهاي خطرناك است بين اجزاي مختلفي كه ممكن است به وسيله يك نفر به طور همزمان لمس شوند. در اينجا هم نبايد نقش زمين فراموش شود. بنابر اين براي اينكه همبندي مؤثر باشد ، بايد پتانسيل اجزاي همبندي شده خيلي نزديك به پتانسيل زمين باشد. نتيجه وارد كردن هاديهاي بيگانه و اجزاي فلزي ساختمان در همبندي ، همين است.
ممكن است كه در بعضي از شرايط اتصالي ، ولتاژ نقطه اصلي همبندي براي هم ولتاژ كردن نسبت به جرم كلي زمين از حد مجاز بالاتر رود ( مانند حالتي كه يكي از فازها از طريق يك قسمت هادي بيگانه كه در همبندي منبع اصلي شركت ندارد با زمين اتصال كوتاه شود ) . اما چون در داخل حوزه همبندي شده همه ولتاژها به علت وجود همبندي با هم برابر يا نسبت به هم خيلي كم تفاوت دارند. فردي كه در داخل حوزه قرار دارد دچار برقگرفتگي نخواهد شد. برقزدگي در اثر تماس همزمان بدن با دو نقطه اي كه داراي پتانسيل هاي مختلف اند بروز مي كند و يك پتانسيل هيچگاه سبب برق زدگي نمي شود. نكته اي ابتدايي كه اغلب به فراموشي سپرده مي شود.

Wednesday, September 3, 2008

لزوم رعايت حريم خطوط برق ( قابل توجه مهندسين محترم عمران )

نقل از مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )
12-2-2-8- خطوط انتقال نيروي برق
الف : قبل از شروع عمليات ساختماني مجري بايد حريم خطوط برق عبوري از مجاور ملك را مورد بررسي قرار داده و پس از پيش بيني هاي لازم جهت اجراي عمليات ساختماني و با كسب نظر مهندس ناظر ، عمليات ساختماني را شروع نمايد.
ب : كليه هادي ها ، خطوط و تأسيسات برقي در محوطه و حريم عمليات ساختماني بايد برقدار فرض شوند ، مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد.
ج : براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش آثار زيان آور ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي ، بايد مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيين محل احداث بناها و تأسيسات ، رعايت گردد.
د: كليه سيم كشي هاي موقت و دائم و نصب تجهيزات برقي بايد با رعايت ضوابط و مقررات مبحث طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان ها ( مبحث سيزدهم از مقررات ملي ساختماني ايران ) صورت گيرد.
ه: قبل از هر گونه گود برداري و حفاري ، بايد در مورد وجود كابل هاي زيرزميني انتقال و توزيع نيروي برق در منطقه عمليات بررسي لازم به عمل آمده و ضمن استعلام از مراجع ذي ربط ، حريم هاي قانوني رعايت و در صورت لزوم اقدامات احتياطي از قبيل قطع جريان ، تغيير مسير موقت يا دائم مسير ، حفاظت و ايزوله كردن اين خطوط توسط مراجع مذكور انجام شود.
و : قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف ، بايد مراتب به مسئولين و مراجع ذيربط اطلاع داده شود تا اقدامات احتياطي لازم از قبيل قطع جريان ، تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با لوله هاي پلي اتيلن با شيلنگ هاي لاستيكي و نظاير آن انجام شود.

Monday, September 1, 2008

نمونه نقشه هاي برقي ارائه شده ( به عنوان الگو ) توسط سازمان نظام مهندسي خراسان

گروه تخصصي برق سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي ( آقاي مهندس رزاقيان ) سري نقشه هايي جهت الگو، با رعايت الزامات مباحث مقررات ملي ساختمان در بخش برق تهيه نموده ، كه جهت استفاده مهندسين تأسيسات برق ، تقديم مي گردد.
چك ليست نظارت ساختمان :
كليه نقشه ها بصورت PDF :