۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

برقگرفتگي حيوانات وحشي و پرندگان در اثر برخورد با شبكه هاي برق


يكي از مشكلاتي كه در تجهيزات برق وجود دارد ، عبور حيوانات و پرندگان از لابه لاي تجهيزات برقدار مي باشد كه منجر به چنين حوادثي شده و در نتيجه باعث خاموشي و آسيب به تجهيزات مي گردند. خوشبختانه همكاران دلسوز من در شركت توزيع نيروي برق مشهد با عايق كاري تجهيزات ، و ژامپرهاي موجود در خطوط هوايي ، اين حوادث را به شكل چشمگيري كاهش داده اند.

تذكر : دوستان و همكاران محترم در مبحث ايمني و بهداشت ؛ توجه داشته باشند اين عايق بندي شبكه و تجهيزات ، انسان را از حيث برقگرفتگي مصون نمي دارد ، بلكه فقط يكسري حوادث و خاموشي ، ناشي از برخورد حيوانات ، پرندگان وهمچنين شاخه هاي درخت با شبكه هاي برق را كاهش مي دهد. ( در مكانهايي كه مسيرشبكه همراه با اشجار باشد )