Saturday, August 28, 2010

آيا هر نوع اتصال الكتريكي، ايمني شما را تأمين مي كند ؟

هنوز يادمان نرفته كه هر موقع وسيله برقي جديدي مي خريديم و مي خواستيم از آن استفاده نماييم ، مي ديديم دوشاخه اين وسيله با دوشاخه هاي ما فرق مي كند و اصلاً اونها دوشاخه نبوده بلكه سه شاخه هستند و اين نوع سه شاخه ها به پريزهاي برق ما جور نيستند، پس بهتره سه شاخه را قطع كنيم و يك دوشاخه متناسب پريز خونه روي اون نصب كنيم .
اصلاً هيچوقت از خودمان سوال كرديم كه چرا اين وسايل برقي داراي چنين سه شاخه هايي هستند؟
ما كه يك فاز و يك نول داريم ، سيم سومي در كار نيست ؟!! پس چنين سه شاخه اي چه كاربردي دارد ؟
واقعيت امر اين است ، براي حفاظت از كاربران تجهيزات برقي در مقابل برقگرفتگي ، روش هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها استفاده از سيم سوم بعنوان سيم ارت است و سيم سوم در اين سه شاخه در اصل به سيم ارت ساختمان وصل مي شود. يعني پريزهاي ساختمان مجهز به سيم ارت هستند.
بايد تلاش كنيم در ساختمان هاي سنتي خود اين سيستم را به منظور ايمني و حفاظت از خود و خانواده خود راه اندازي كنيم و از طرف ديگر دوشاخه ها و سه راهي هايي كه استفاده مي كنيم داراي اين اتصال (محل ارتباط سيم سوم ) باشند.
متأسفانه به دليل نداشتن سيم سوم در اغلب خانه هاي ويلايي و بعضاً آپارتمان هاي قديمي ، كاربران بدون اطلاع از خطري كه آنها را تهديد مي كند از اين تجهيزات غير ايمن استفاده مي كنند.

لزوم اتصال سيم ارت (زمين ) در كولرهاي آبي به منظور پيشگيري از برق گرفتگي

در خبرها داشتيم كه بخشي از آمار برقگرفتگي ها مربوط به كولرهاي آبي است.
قبلاً هم گفتيم كه آب هادي خوبي براي الكتريسيته است و تجهيزات الكتريكي كه با آب سروكار دارند بايد شرايط ايمني ويژه اي داشته باشند تا برقكاران ، تعميركاران و حتي شهرونداني كه خود اقدام به تعمير كولر مي كنند از خطر برقگرفتگي مصون باشند.
در كولرهاي آبي دو وسيله الكتريكي وجود دارد : يكي الكتروموتور تكفاز و ديگري پمپ آب كولر است كه بايد هر دوي آنها به منظور اطمينان از نشتي جريان اتصال زمين شوند.
معمولاً بالاي پمپ آب كولر محل اتصال ارت وجود دارد كه اتصال سيم ارت با اين نقطه، بايد به درستي انجام شود.
در مقررات ملي ساختمان، كابل تغذيه كننده كولرهاي آبي ( از جعبه كليد كولر به سمت پشت بام ) بايد 5 رشته با سايز 5/1 باشد، كه از 5 رشته مزبور يك رشته آن مربوط به سيم ارت (زمين) است كه بايد در كولر به محل هاي مشخص شده، متصل شود.
البته سيم تغذيه جعبه كليد نيز بايد 3 در 5/2 باشد كه يك رشته آن سيم ارت است.


Thursday, August 19, 2010

خطرات نشستن طولاني مدت جلوي لپ تاپ

با افزايش روند استفاده از لپ تاپ به جاي رايانه، بايد به خطراتي که اين فناوري براي سلامتي ايجاد مي کند نيز توجه داشت. محققان مي گويند نشستن طولاني مدت جلوي لپ تاپ مي تواند باعث درد در ناحيه پشت، بازوها و گردن شود.به گزارش تايم او اينديا؛ "کوين کارنيرو" از دانشکده پزشکي چپل هيل دانشگاه کاروليناي شمالي مي گويد: با توجه به شيوه طراحي رايانه ها، استفاده از لپ تاپ اغلب موجب مي شود کاربر به شيوه نامناسبي جلوي آن بنشيند.تايپ کردن موجب آسيب ديدگي عصبي که از مچ عبور مي کند مي شود. اين بيماري سندرم تونل مچ دست نام دارد.اين پژوهشگران مي گويند: فرد زماني که جلوي رايانه مي نشيند بايد آرنج ، لگن و زانو او زاويه 90 درجه داشته باشد. چشم نيز بايد بطور مستقيم به يک سوم بالاي صفحه نمايش دوخته شود. اما از آنجا که صفحه کليد و نمايشگر در لپ تاپ ترکيب شده و فاصله بسيار اندکي با هم دارند، نمي توان آنها را بطور مستقل از هم براي تايپ کردن و نگاه کردن قرار داد.اين به آن معناست که بايد چاره اي براي اين مشکل انديشيد.
يک راه حل استفاده از نوعي اتصال است بطوري که لپ تاپ را به نمايشگر و صفحه کليد ديگري متصل کرده و يا از پايه اي بهره مند شد که صفحه نمايشگر را بالا نگه دارد.
همچنين مي توان از واير فاير و يا کابل USB براي اتصال لپ تاپ به نمايشگر و يا صفحه کليد ديگري که قابليت تنظيم در ارتفاع مناسب را دارد استفاده کرد.
لپ تاپ خود را به گونه اي قرار دهيد که مجبور نباشيد گردن خود را براي ديدن صفحه نمايش خم کنيد.
موش واره را نيز را به گونه اي تنظيم کنيد که مچ دست در حالت افقي قرار گيرد.
هر 20 دقيقه يک بار از جلوي لپ تاپ بلند شويد و اندکي ورزش کنيد. مقدار زيادي آب بنوشيد اين کار به حفظ سلامت ديسک هاي کمر شما کمک مي کند.
آنچه که اهميت دارد جدي گرفتن نشانه هاست. درد در گردن و شانه، درد در قسمت بالاي سر ، درد مچ و يا گزگز انگشتان به ويژه در انگشت شست هشدار دهنده است.
با تشكر ازآقاي مهندس آرش تفرشي عزيز

تصويب آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار از سوي وزير كار و امور اجتماعي

آئين نامه حفاظتي دستي بار كه از سوي شوراي عالي حفاظت فني در 18 ماده و 7 تبصره تدوين شده است به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد .مهندس ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كارو رييس شوراي عالي حفاظت فني با اعلام اين خبر گفت : اين آئين نامه داراي چهار فصل و ضمائم مربوطه بوده كه در فصل اول به تعار يف اختصاص دارد . و فصل دوم تحت عنوان مقررات عمومي شامل ممنوعيت حمل دستي بار با شرايط و ضوابط خاص ، لزوم معاينات استخدامي دوره اي كارگران مربوطه و تناسب سلامت جسمي ، روحي و رواني مناسب با نوع كار ، لزوم ارزيابي مخاطرات محيط كار و استفاده از راهكارهاي فني و مهندسي و اصلاح وضعيت حمل دستي بار از نظر ارگو نومي و ايمني و نيز استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب از موارد مندرج در فصل دوم آيين نامه است .وي افزود : در فصل سوم نيز مقررات اختصاصي مانند لزوم ارائه آموزش هاي ايمني مربوط به كارگران ، اعمال تمهيدات مناسب نظير چرخش كار ، زمان استراحت ، طراحي دستگاههاي كار و بسته بندي مناسب و رعايت اصول انبارداري در خصوص انجام فعاليت هاي خارج از حد توان كارگران، ارائه فرمول و روش محاسبات ميزان بار مجاز براي كارگران مرد در گروههاي سني 50-19 سال و نيز مقادير آن بيشتر يا كمتر از آن براي كارگران زن و مرد ، و نيز حداكثر وزن بار در كار هاي نشسته براي كارگران مرد و زن لحاظ شده است .مهندس نظري جلالي افزود : در فصل چهارم مقررات متفرقه شامل : تعيين حداكثر وزن مجاز جهت حمل و جابجايي بار بصورت دستي براي گروههاي سني و جنسي ، ارائه زمان ممنوعيت حمل و جابجايي بار براي زنان باردار ، پيش بيني ظروف مقاوم و حاوي مشخصات مواد شيميايي و سمي براي حمل و جابجايي مواد مذكور و نيز مسئوليت كارفرما از ديگر موارد آيين نامه است ، كه با رعايت موارد فوق ايمني سازي محيط كار و صيانت از نيروي انساني و ار تقاء سطح بهره وري در كليه كارگاههاي مربوطه ميسر مي گردد .لازم به ذكر است كه آئين نامه مذكور 15 روز پس از درج در روزنامه رسمي اجرايي خواهد شد .

A Short Guide To Safety Harness Training

Anybody who works in the construction industry will have at some point spent time working on a site that requires a great length of time at a disorientating and intimidating height. The words 'don't look down' is quite clearly an understatement for people working in these circumstances, however this does not come with a strict and regulated safety precaution protecting the staff, and avoiding any potential fatalities or injuries.Many workers are now required to wear safety harnesses, however there some workers who have not completed adequate safety harness training. Wearing one is not as simple as using one and in the event of an accident one must know what to do to help the victim or themselves. The idea of this kind of training is to have the workers ready before they begin working on projects that require them to wear a safety harness.The training composes of different elements with the main part of it focussing on the use of the safety harness and the work at height safety regulation. The most important element of the training is the health and safety rules and regulations that needs to be adhered to which is an all important legal requirement for all companies to follow. There are also basic exercises and information given to workers on selecting good safety harnesses and avoiding poorly selected harnesses.Most of the safety harness training courses are classroom based and with an experienced trainer conducting the course. The students will have their own fall arrest equipment and are given a thorough lesson and understanding of the need for ensuring safety when working at a great height. The course should also cover for regulatory requirements, how to fit and adjust a harness properly, anchor points, intermediate adjustments and user inspection.Prior knowledge in health and safety issues is always a bonus, ensuring a smoother learning process and you will better understand some of the terms used during the course. This is not essential as many courses will go through this at the start of the training, however this will only be brief which is why it is a good idea to research this yourself.As well as learning how to use the harnesses it is always important to know how to fully maintain the equipment and keep them in good condition. This includes the proper method of storing them and proper inspection of the harnesses. Each one must also be recorded and deemed safe to use before use, which is completed every day.Above knowledge on rescue procedures and dealing with unpredictable situations is good so as to avoid fatalities and alleviate the risks of serious injuries.

One person electrocuted; three injured

Aug 9, 2010
A pastor from the Corozal District tragically lost her life last Friday evening in an unfortunate incident. The victim, forty one year old Leticia Vidal is from the village of Estrella and also ministered in neighboring Libertad Village. Vidal and two minors holidaying at her home were trying to adjust a television antenna to get better reception on Cable when it made contact with a high tension electricity line which runs in front of Vidal’s house. She was killed instantly, the two others suffered burns while a minor was flung a few feet away. News Five’s Marion Ali went to Estrella and Libertad Villages today and files this report.
Marion Ali, Reporting
The house in Estrella Village where the tragedy occurred after five last Friday evening still painted a picture of what happened when we visited today. There were visible scorch marks at the entrance of the house and a few feet away, the television antennae was still under the high tension wire where it made contact. The victim’s slippers were still where they collapsed fighting to survive. Village Chairman, Isiah Budna, lives near the deceased, Leticia Vidal.
Sergeant Fitzroy Yearwood, Police Press Officer
“Their television wasn’t showing too clearly and they went to adjust the antennae. Upon doing this, apparently the antennae made contact with the high tension wire and Rosaura Mai, a thirty-six year old female that was also there, apparently held on to Ms. Vidal as to try to move her from the pole. Upon seeing this a fourteen year old minor that was with them held on to her and they tried to remove Ms. Vidal. But all three of them ended up being electrocuted. The final person, an eleven year old minor, she came out and she also tried to remove them and it is believed that it was at that point that they managed to get away from the antennae but it was too late for Ms. Vidal.”
There was nothing that could be done to save the life of Pastor Leticia Vidal. Her death will not only be felt in Estrella but also in neighbouring Libertad Village where Natividad Aldana lives and attends services at the Full Gospel Church of God where Pastor Vidal preached for the past ten years. Aldana told News Five that the loss is a personal one because Vidal had always been much more than a pastor to her.

Wednesday, August 18, 2010

اجراي نخستين طرح كابل فاصله دار 20 كيلوولت در توزيع برق آذربايجان شرقي

به گزارش روابط عمومي توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي، اين خط 20 كيلوولت قادر است بيش از 36 مگاوات توان را انتقال دهد و در مقايسه با خطوط كابل زير زميني بيش از دو ميليارد ريال در هزينه هاي احداث صرفه جويي به دنبال خواهد داشت.براساس اين گزارش، اجراي طرح مزبور در قالب همكاري پژوهشي به عنوان يك پروژه تحقيقاتي توسط شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي و دانشگاه تبريز از مرداد سال گذشته آغاز شد و طي 12 ماه مراحل طراحي، ساخت و تامين تجهيزات توسط مجري به پايان رسيد.اين طرح به عنوان پايلوت در شهرك سرمايه گذاري خارجي واقع در تبريز به طول 650 متر با سطح مقطع هادي آلومينيومي 150 ميلي متر مربع با روكش ضخيم و بر روي يك پايه به صورت چهار مداره اجرا شده و فاز نخست آن در تير سال جاري با موفقيت به پايان رسيده است. اين خط 20 كيلوولت كه قادر است بيش از 36 مگاوات توان را انتقال دهد و در مقايسه با خطوط كابل زير زميني بيش از دو ميليارد ريال در هزينه هاي احداث صرفه جويي به دنبال خواهد داشت، با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد به نظر مي رسد در آينده نزديك ضمن برطرف كردن بسياري از مشكلات و معضلات موجود از جمله حريم و ... جايگزين شبكه هاي زمين و هوايي شود.اين پـروژه پايلوت با ماموريت انتـقال دانش فنـي از خارج از كشور و همچنين طراحي و ساخت داخلي قطعات بـرنامه ريزي و روش هاي بنيادين طراحي الكتريكي و مكانيكي خط مذكور به توسط مجري پروژه انجام گرديده هم اكنون تكنولوژي توليد هادي روكش دار سه لايه ،و سيم مسنجر فراهم و قالبهاي لازم جهت توليد داخلي براكت ها ، يرآق آلات و فاصله نگهدارهاي مذكور تهيه شده است.
سايت خبري توانير- دو شنبه ، ١٤ تیر ١٣٨٩

Suspected PHCN Cable Vandal Escapes Electrocution

Jul 28th, 2010
Officials of Power Holding Company of Nigeria, PHCN, and the Police Area Command in Calabar, Cross River State, South-South Nigeria, are at a loss over the fate Akan Victor Okon, a suspected PHCN cable vandal with severe burns.
The man who claims to be a casual staff of PHCN, is now nursing severe burns burns on the head, face and arms at the University of Calabar Teaching Hospital after he was almost electrocuted while allegedly trying to cut the high tension cable.
Akan was alleged to have attempted to vandalise PHCN cable along the Adiabo Road which leads to Tinapa but was almost electrocuted in the process.
He claimed that the manager of PHCN at the Okot Omin office, Mr Obot sent him to connect electricity for a customer residing at the Tinapa Road Junction, 8 Miles, Calabar.
“He gave me his ladder and I climbed the high tension pole. There was cable covered with some leaves of a tree close to the pole, and my head touched the leaves and I was almost electrocuted,” he said.
He said it was one of the persons who went with him that discovered that “something had happened that cut the cable with a knife and I fell down.”
Akan said he was taken to the Bakor Clinic along Murtala Mohammed High Way unconscious and only regained consciousness on Sunday since Friday last week when the incident happened.
“I was sleeping when I heard some people fondling with my legs. I thought it was the nurse, but when I woke up I saw that my leg has a chain on it,” he said.
At the 144 Mutala Highway office of PHCN, Mr Obot said the man was not a staff of PHCN.This was confirmed by Mr. Fredrick Obi, the PHCN, Calabr district PRO.
“That man has been a thorn in our flesh. He was arrested by EFCC last year when we petitioned them against the activities of the vandal. He esdcaped from there and the EFCC had to shoot him in the leg when he was traced to Calabar. The court released him on the grounds that EFCC had no powers to prosecute vandals.”
He said the man “knows all of us here and what he does is to implicate anyone when he is caught. I don’t know why God should save such persons when electricity would have finished him.”
The man, the police PPRO says, is in detention.A police sour ce said: “It does not matter what degree of burns, the man is a hardened vandal.”—Emma Una/Calabar

? Is 100% cotton flame resistant

No. In most cases, 100% cotton is flammable. It can ignite and continue to burn after being exposed to an ignition source. Many people understand the burning and melting hazards of nylon and polyester fabrics, but fail to recognize the danger of wearing 100% cotton when exposed to an ignition source. However, cotton can be a good fabric to wear underneath proper FR clothing.
One recommended combination is wearing a 100% cotton T-shirt and underwear underneath FR clothing. Layering garments in this manner can increase the thermal protection of the clothing system by adding “air gaps” that provide excellent thermal insulation.

تصاوير تكان دهنده از برقگرفتگي - در پي سرقت كابل فشار قوي

WARNING
These are not for the weak of stomach or even heart, for that matter.

NEVER EVER TRY TO STEAL COPPER FROM OR NEAR LIVE POWER LINES .
هرگز سعي نكنيد به كابل ها و خطوط فشار قوي برق نزديك شويد ، توجه داشته باشيد در اين شبكه ها بدون اينكه تماس مستقيم داشته باشيد ، دچار برقگرفتگي خواهيد شد.اين دو مرد در حاليكه مشغول سرقت كابل فشار قوي ( 13200ولت ) بودند ، دچار برقگرفتگي شده و به اين روز افتادند. در تصوير بالا سركابل هاي باز شده از تير برق را مشاهده مي نماييد.

Tuesday, August 17, 2010

? Fall Restraint Or Fall Arrest

There are two types of fall protection equipment: fall restraint and fall arrest.
Fall restraint equipment, such as safety belts, full-body harnesses and guardrails are used to prevent you from falling.
Fall arrest equipment on the other hand, such as full-body harnesses connected to secure anchors by lanyards or lifelines, and safety nets, protect you after you have fallen.
Whenever you are at risk of falling, you should use a full-body harness fall arrest system. Talk to your supervisor to make sure you are using the correct equipment.
A full-body harness has straps that pass over the shoulders, around the legs and across the chest. At the back is a D-ring located between the shoulders which is used to hook the harness to a lanyard. This way, when a worker’s fall is arrested or stopped, the shock of fall arrest is distributed throughout the upper body, lessening the possibility of serious injury.

?What Do You Want Me to Do, Exactly

The oxygen of any BBS program lies in "Positive Reinforcement," or R+, of the right behavior
By Doug Hamilton
It is generally accepted that around 80 to 85 percent of workplace "accidents" are traceable to some specific human behavior, either at the time of the accident or preceding it. Therefore, to achieve improvement, it is necessary to understand the root cause(s) of the unsafe behavior taking place and how that behavior can be replaced by new, safe behavior. Many organizations recognize behavior as the strategic route to improvement. They have spent time and effort on improving systems and processes — rightly so — and then see their safety performance plateauing. Addressing behavioral issues at this point forms the next crucial step toward continuous improvement.
Several models are available on the market. However, any valid behavioral approach has to be based on the proven ABC (Antecedent — Behavior — Consequence) model. Other models that have the "behavioral" label should be tested against this standard. The ABC model indicates that, to change behavior, one has to change the consequences experienced after the behavior takes place. It is often the case that existing unsafe behavior either goes unnoticed or, in many cases, a personal "reward" exists for the person when it does takes place.
So how do we change behavior? In order to implement a sustainable program, several principles must be present. Typically, these involve the following elements:
Environment: Management and workforce come to terms with their existing safety culture and what they need to do to improve it.
Awareness: Training is delivered to all levels of the workforce to raise awareness of the correct approach.
Preparation: Baselining of existing safety performance in the organization and identifying the Key Safe Behaviors that go into improvement happen here.
Measurement: This involves a cycle of observation, feedback, goal setting, and continued improvement.
Ownership: All levels of the organization recognize that the success of the program rests with them and change their own behavior to deliver ongoing improvement.
All of that sounds great, so why is it that feedback from the front line of some behavioral programs reads like this (posted recently on our Web site from a person who contacted us to seek our help in rejuvenating safety performance at his workplace):
"I am a believer in behavior based safety. I have, however, never been a believer in the way it has ever been put forth by the so called professionals. Why? Well the few reasons below come from much thought and 30+ years of experience.
- The so-called "observations" by rank and file employees are basically viewed as a means of "ratting-out" each other, and this undermines employee harmony.
- It tends to encourage employees to look for things to write up.
- It encourages "pencil whipping" as you alluded to.
- Often safety programs are little more than a bunch of rules.
- The sad thing is that this behavior-based safety involvement is "coerced" employee involvement which I am thoroughly opposed to. But, at least in the short term, it works.
And since most companies think in the short-term and really don't care about their employees beyond what they can get out of them in the short-term, it's what they push."
Ouch! The saddest part about this feedback is that the person says he believes in the principle of BBS — but, obviously, not the practice. Where did it go wrong?
Using Positive Reinforcement
The oxygen of any BBS program lies in "Positive Reinforcement" of the right behavior. (The term "Positive Reinforcement" is normally shortened to "R+.") Any program that does not have this element is relying on "Negative Reinforcement," where the people being expected to behave safely are doing so because they feel they are under threat of punishment if they don't. And any behavioral scientist will tell you that Negative Reinforcement will never deliver a high performance on the behavior you want.
So, if you want more safe behavior, start delivering some R+ when it takes place. And the sooner the R+ is delivered after the behavior, the better; this has the greatest impact. Sadly, some so-called "behavioral" programs fail to address this need for R+ at all. Some suppliers of behavioral programs will smile benignly at this point and say their program delivers R+. How, exactly? They will list things such as:
- Employees will feel safer.
- They get verbal feedback on their safe behavior.
- They get some constructive feedback on how to behave more safely.
- They feel that someone is looking out for them.
- They feel they can start looking out for others.
These are worthy, and noble, forms of R+. In the long run, they may well form part of the organizational norms. But did our person providing feedback in the example above experience these forms of R+ or indicate that any of his colleagues did? Believing that this will work from day one is akin to believing that drivers will welcome a new speed limit enforced by multiple police patrols. The drivers will be safer, won't they? And if they do transgress, they have that policeman to give them some feedback on how to drive slower — as well as threaten them with a loss of their license. The trouble is that if you want the safe behavior, it's a lot easier to negatively reinforce it by sending out the policemen than think about delivering R+ for the safe behavior of driving within the speed limit.Now, think about your workplace. What positive reinforcement can you deliver for safe behavior? Even the so-called "positive reinforcement" of verbal feedback on safe behaviors is often received as patronizing, condescending, and demeaning, especially where it exists outside of a meaningful business relationship between worker and manager/ supervisor.
What Kind of R+ Works Best?
If you were to ask your staff what they want, they would probably respond "cash." Apart from the moral argument against this, we would argue that your money is better spent delivering tangible reinforcement (rewards in the form of gifts selected by your staff). There are studies that demonstrate a tangible reward has up to six times more impact than cash in affecting performance.
Of course, you will still need to use negative reinforcement from time to time. In fact, studies have shown the best-performing environments are where the ratio of positive to negative reinforcement is about 4:1. But don't expect high performance on a particular behavior if all you use is negative reinforcement in an attempt to get it.
Use a recognition and reward system that equips all levels of staff in the organization with the ability to spot and reinforce the correct behaviors for safety. An experienced and fl exible behavioral consulting approach gives you a complete behavioral change solution with the following features:
Environment: Workplace assessment is performed to understand existing issues and develop a program.
Awareness: All levels of staff are trained on how to deliver positive and negative reinforcement and use the recognition and reward system.
Preparation: Key Safe Behaviors are developed from the company's safety data to form the basis for improvement.
Measurement: The recognition and reward system is allied to observation, group feedback, and continued improvement.
Ownership: The program enables reinforcement of management and supervisory behaviors, as well as at the workforce level.

نور چيست ؟

نور دارای تعریف دقیقی نیست، جسم شناخته شده یا مدل مشخص که شبیه آن باشد وجود ندارد. ولی لازم نیست فهم هر چیز بر شباهت مبتنی باشد. نظریه الکترومغناطیسی و نظریه کوانتومی با هم ایجاد یک نظریه نامتناقض و بدون ابهام می‌کنند که تمام پدیده‌های نوری را توجیه می‌کنند. نظریه ماکسول درباره انتشار نور بحث می‌کند در حالیکه نظریه کوانتومی بر هم کنش نور و ماده یا جذب و نشر آن را شرح می‌دهد ازآمیختن این دو نظریه ،نظریه جامعی که الکترودینامیک کوانتومی نام دارد،شکل می‌گیرد. چون نظریه‌های الکترو مغناطیسی و کوانتومی علاوه بر پدیده‌های مربوط به تابش بسیاری از پدیده‌های دیگر را نیز تشریح می‌کنند منصفانه می‌توان فرض کرد که مشاهدات تجربی امروز را لااقل در قالب ریاضی جوابگو است. سرشت نور کاملاً شناخته شده‌است اما باز هم این پرسش هست که واقعیت نور چیست.
گستره طول موجی نور
نور گستره طول موجی وسیعی دارد . ناحیه نور مرئی از حدود ۴۰۰ نانومتر (آبی) تا ۷۰۰ نانومتر (قرمز) است که در وسط آن طول موج ۵۵۵ نانومتر (نور زرد) که چشم انسان بیشترین حساسیت را نسبت به آن دارد یک ناحیه پیوسته که ناحیه مرئی را در بر می‌گیرد و تا فروسرخ دور گسترش می‌یابد. خواص نور و نحوه تولید سرعت نور در محیط‌های مختلف متفاوت است که بیشترین آن در خلاء و یا بطور تقریبی در هوا است در داخل ماده به پارامترهای متفاوتی بر حسب حالت و خواص الکترومغناطیسی ماده وابسته‌است. به‌وسیله کاواک جسم سیاه می‌توان تمام ناحیه طول موجی نور را تولید نمود. در طبیعت در طول موج‌های مختلف مشاهده شده امّا مشهورترین آن نور سفید است که یک نور مرکبی از سایر طول موج هاست. تک طول موج‌ها آن را به‌وسیله لامپ‌های تخلیه الکتریکی که معرف طیف‌های اتمی موادی هستند که داخلشان تعبیه شده می‌توان تولید کرد. ماهیت‌های متفاوت نور
ماهیت ذره‌ای
ایزاک نیوتن در کتاب خود در رساله‌ای درباره نور نوشت: پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می‌شوند. احتمالاً نیوتن نور را به این دلیل بصورت ذره در نظر گرفت که در محیط‌های همگن به نظر می‌رسد در امتداد خط مستقیم منتشر می‌شوند که این امر را قانون می‌نامند و یکی از مثالهای خوب برای توضیح آن بوجود آمدن سایه است.
ماهیت موجی هم‌زمان با نیوتن، کریستیان هویگنس (Christiaan Huygens) (۱۶۹۵-۱۶۲۹)طرفدار توضیح دیگری بود که در آن حرکت نور به صورت موجی است و از چشمه‌های نوری به تمام جهات پخش می‌شود به خاطر داشته باشید که هویگنس با به کاربردن امواج اصلی و موجک‌های ثانوی قوانین بازتاب و شکست را تشریح کرد. حقایق دیگری که با تصور موجی بودن نور توجیه می‌شوند پدیده‌های تداخلی اند مانند به وجود آمدن فریزهای روشن و تاریک در اثر بازتاب نور از لایه‌های نازک و یا پراش نور در اطراف مانع.
ماهیت الکترومغناطیس بیشتر به خاطر نبوغ جیمز کلارک ماکسول (James Clerk Maxwell) (۱۸۷۹-۱۸۳۱) است که ما امروزه می‌دانیم نور نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که معمولاً به عنوان امواج الکترومغناطیسی توصیف می‌شود. گسترده کامل امواج الکتروو مغناطیسی شامل: موج رادیویی، تابش فروسرخ نور مرئی از قرمز تا بنفش، تابش فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما می‌باشد.
ماهیت کوانتومی نور طبق نظریه مکانیک کوانتومی نور، که در دو دهه اول سده بیستم به وسیله پلانک و آلبرت انیشتین و بور برای اولین بار پیشنهاد شد، انرژی الکترو مغناطیسی کوانتیده است، یعنی جذب یا نشر انرژی میدان الکترو مغناطیسی به مقدارهای گسسته‌ای به نام «فوتون» انجام می‌گیرد. E=hν که در آن ν بسامد وEانرژی است
نظریه مکملی نظریه جدید نور شامل اصولی از تعاریف نیوتون و هویگنس است. بنابرین گفته می‌شود که نور خاصیت دو گانه‌ای دارد بر خی از پدیده‌ها مثل تداخل و پراش خاصیت موجی آن را نشان می‌دهد و برخی دیکر مانند پدیده فتوالکتریک، پدیده کامپتون و ... با خاصیت ذره‌ای نور قابل توضیح هستند.
پرتوهای دیگر
فروسرخ:پرتو فروسرخ یا مادون قرمز تابشی است الکترومغناطیسی با طول موجی طولانی تر از نور مرئی اما کوتاهتر از تابش ریزموج. از آنجا که سرخ، رنگ نور مرئی با درازترین طول موج را تشکیل می‌دهد به این پرتو، فروسرخ یعنی پایین تر از سرخ می‌گویند.تابش فروسرخ طول موجی میان ۷۰۰ nm و ۱ mm دارد. گاما:با توجه به اینکه اشعه گاما دارای تشعشع الکترومغناطیسی است، آن فاقد بار و جرم سکون است. اشعه گاما موجب برهمکنشهای کولنی نمی‌گردد و لذا آنها برخلاف ذرات باردار بطور پیوسته انرژی از دست نمی‌دهند. معمولاً اشعه گاما تنها یک یا چند برهمکنش اتفاقی با الکترونها یا هسته‌های اتم‌های ماده جذب کننده احساس می‌کند. در این برهمکنش‌ها اشعه گاما یا بطور کامل ناپدید می‌گردد یا انرژی آن بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌یابد. اشعه گاما دارای بردهای مجزا نیست، به جای آن، شدت یک باری که اشعه گاما بطور پیوسته با عبور آن از میان ماده مطابق قانون نمایی جذب کاهش می‌یابد.فروپاشی گاما در فروپاشی گاما، هنگامی که یک هسته تحت گذارهایی از حالات برانگیخته بالاتر به حالات برانگیخته پایین‌تر یا حالت پایه آن می‌رود، تشعشع الکترومغناطیسی منتشر می‌گردد.
معادله عمومی فروپاشی گاما بصورت زیر است:
AZX*-------->AZX + γ
که در آنX و X* به ترتیب نشان دهنده حالت پایه (غیر برانگیخته) و حالت با انرژی بالاتر است.
قابل ذکر است که این فروپاشی با هیچ گونه تغییر در عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) همراه نیست. حالت برانگیخته هسته و حالت با انرژی پایین حاصل شده در اثر نشر پرتو گاما، فقط زمانی به عنوان ایزومر هسته‌ای در نظر گرفته می‌شود که نیمه عمر حالت برانگیخته به اندازه‌ای طولانی باشد که بتوان آن را به سادگی اندازه گیری نمود. زمانی که این حالت وجود داشته باشد، فروپاشی گاما به عنوان یک گذار ایزومری توصیف می‌گردد. اصطلاحات حالت نیمه پایدار یا حالت برانگیخته برای توصیف گونه‌ها در حالات انرژی بالاتر از حالت پایه نیز به کار می‌رود. حالتهای فروپاشی گاما نشر اشعه گامای خالص: در این حالت فروپاشی گاما، اشعه گامای منتشر شده به‌وسیله یک هسته از یک فرآیند فروپاشی گاما برای کلیه گذارها بین ترازهای انرژی که محدوده انرژی آن معمولاً از ۲ کیلو الکترون ولت تا ۷ میلیون الکترون ولت است، تک انرژی است. این انرژیهای گذارها بین حالت کوانتومی هسته بسیار نزدیک هستند. مقدار کمی از انرژی پس زنی هسته با هسته دختر (هسته نهایی) همراه است، ولی این انرژی معمولاً نسبت به انرژی اشعه گاما بسیار کوچک بوده و می‌توان از آن صرفنظر کرد. حالت فروپاشی بصورت تبدیل داخلی: در این حالت فروپاشی، هسته برانگیخته با انتقال انرژی خود به یک الکترون اربیتال برانگیخته می‌گردد، که سپس آن الکترون از اتم دفع می‌شود. اشعه گاما منتشر نمی‌شود. بلکه محصولات این فروپاشی هسته در حالت انرژی پایین یا پایه، الکترونهای اوژه، اشعه ایکس و الکترونهای تبدیل داخلی است. الکترونهای تبدیل داخلی تک انرژی هستند.انرژی آنها معادل انرژی گذار ترازهای هسته‌ای درگیر منهای انرژی پیوندی الکترون اتمی است. با توجه به اینکه فروپاشی تبدیل داخلی منجر به ایجاد یک محل خالی در اربیتال اتمی می‌شود، در نتیجه فرآیندهای نشر اشعه ایکس و نشر الکترون اوژه نیز رخ خواهد داد. حالت فروپاشی بصورت جفت: برای گذارهای هسته‌ای با انرژی‌های بزرگ‌تر از ۱٫۰۲ میلیون الکترون ولت تولید جفت اگر چه غیر معمول است اما یک حالت فروپاشی محسوب می‌شود. در این فرآیند، انرژی گذرا ابتدا برای بوجود آمدن یک جفت الکترون – پوزیترون و سپس برای دفع آنها از هسته بکار می‌رود. انرژی جنبشی کل داده شده به جفت معادل اختلاف بین انرژی گذار و ۱٫۰۲ میلیون الکترون ولت مورد نیاز برای تولید جفت است. پوزیترون تولید شده در این فرآیند نابود خواهد شد.
منبع :
http://fa.wikipedia.org/wiki/نور

Monday, August 16, 2010

? What are the electrical safety requirements for the workplace

The NFPA® 70E Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces addresses the electrical safety requirements that are necessary to safeguard employees while performing their required duties. It's an expansive standard that covers electric conductors and equipment installed within or on buildings, conductors that connect electrical supply installations, and other outside conductors that may be on an employer's premises. On February 11, 2000, the NFPA® issued a revision to 70E that addresses electrical safety-related work practices, worker qualifications and training procedures for employees who work on or near exposed energized electrical conductors or circuit parts. NFPA® 70E guidelines have become even more defined in the standard's most recent revisions in 2004 and 2009.

تصاويري از عمليات تعويض تير بصورت خط گرم از راه نزديك
Saturday, August 14, 2010

Meter Isolation Links

The Electrical Safety Office has been made aware of a number of instances where Meter Isolation Links have been incorrectly mounted on switchboard panels resulting in exposed live parts. This has occurred when electrical workers have mounted the Meter Isolation Link/s with metal screws through and in contact with the brass terminal blocks which form part of the Meter Isolation Link. This practice creates a very dangerous situation with exposed live metal fixing screws protruding through the switchboard panel which could result in a person receiving an electric shock.This inappropriate work practice is defined as a "Dangerous Electrical Event" under the Electrical Safety Act 2002 and is reportable to the Electrical Safety Office. Meter Isolation Links are manufactured with a mounting hole in the base for safe and secure mounting on a switchboard panel.

Wednesday, August 11, 2010

برق گرفتگي در اثر استفاده از دوش حمام

در تصوير بالا دوش حمامي مشاهده مي گردد كه موجب برق گرفتگي يك نفر گرديده است. ( اين حادثه در كشور كوبا روي داده است.)
شرايط محل با وجود تجهيزات الكتريكي ناايمن ، گوياي مطلب مي باشد.

قفل نمودن درب تأسيسات الكتريكي

از جمله موضوعات مهم در تأسيسات الكتريكي ، دور نگهداشتن اين تأسيسات از دسترسي عموم مردم است.
بعضاً كنجكاوي كودكان و از طرفي باز بودن درب اين تأسيسات مي تواند مخاطرات جدي را در پي داشته باشد.
لذا همكاران من در شركت هاي توزيع برق و نيز متصديان امور برق فضاهاي سبز و نيز صنايع، بايد به اين نكته توجه خاص داشته باشند و قبل از ترك محل كار خود از قفل بودن درب تأسيسات اطمينان حاصل نمايند.
شهروندان محترم نيز ،
چنانچه در معابر مشاهده نموديد درب تابلوهاي برق باز است ، به منظور پيشگيري از وقوع هرگونه حادثه اي ، لطفاً مراتب را سريعاً با شماره تلفن 121 اطلاع داده تا همكاران بنده ، نسبت به بستن و قفل نمودن درب اين تأسيسات اقدام نمايند.

قبل از تعمير وسايل برقي ، حتماً برق تغذيه آن را قطع نماييد.

اگر در زمينه برق تخصص نداريد ، حتماً تعمير ادوات برقي منزل خود را به افراد متخصص واگذار نماييد.
اگر قرار است شما وسيله برقي منزل خود را تعمير نماييد ، حتماً قبل از شروع بكار كابل برق تغذيه دستگاه يا وسيله برقي را از پريز برق جدا نماييد.
پس از اطمينان از بي برقي وسيله معيوب ، آنگاه اقدام به تعمير آن نماييد.
در تصوير بالا فرد نگون بخت هنگام تعمير آبگرمكن برقي منزل خود، به توصيه ياد شده توجه ننموده و بصورت برقدار اقدام بكار نموده كه دچار برقگرفتگي شده است.

برق گرفتگي ناشي از پايه روشنايي معابر، در هند

Article from Sikkim Express Dated: 02 July 2010
كابل هاي خارج شده از دريچه بازديد پايه روشنايي معابر در پاني هوز در گانگ توك Pani House in Gangtok هند موجب برقگرفتگي يك عابر پياده گرديد.
منبع خبر اعلام نمود اين سومين حادثه سريالي در دو ماهه گذشته مي باشد. هر چند ممكن است اين آمار بيش از اين باشد ، چرا كه بسياري از حوادث روي داده ، به دلايل مختلف اعلام نمي شوند.

استفاده مرموز از دو شاخه برق

معلوم نيست اين دو شاخه برق مربوط به چه وسيله برقي است ؟ به هر حال ابتكار جالبيه نه ؟..........

توربين هاي بادي هم دچار حادثه مي شوند !؟


Tuesday, August 10, 2010

second and third degree burn to right hand

This is my son, Jonathan's, hand one week after he received the 4% burn to his body. He was in a fire at his home, where his cooking stove caught on fire. It was an electrical fire. The stove was not in use at the time. He received this burn while trying to put the fire out with a fire extinguisher. He had to go to the Vanderbilt Burn Center, where he still receives outpatient care. The first two weeks, he was required to change his dressings twice daily using Silvadene Cream and and occlusive dressing. The third week, he was required to dress his hand once a day with Xeroform, Bacitracin Ointment, and an occlusive dressing. By the fourth week, he was ready for his compression glove in which he has to wear 23 hours of the day, everyday. He is to go back to Vanderbilt to receive his true fitting compression glove and get a scar check. During his visits at Vanderbilt, he received occupational therapy to prevent contractures and to regain the mobility in his hand.

ايمني در برق آشپزخانه

وجود تجهيزات برقي متعدد در آشپزخانه ها و استفاده همزمان از آنها بعضاً مشكلاتي را ايجاد مي نمايد.
نبود پريز كافي در آشپزخانه موجب مي گردد كه خانم هاي خانه دار، بدون توجه به ظرفيت سيم تغذيه كننده پريز، از سه راهي هاي برق ( كه معمولاً غير استاندارد بوده ) استفاده كنند كه اين مي تواند مشكلاتي را براي مصرف كننده ايجاد نمايد. ( حريق ناشي از گرم شدن پريز و اتصالات آن )
لذا براي حل اين مشكل بهتر است با مشاوره و استفاده از برقكاران مجرب با بازنگري سيستم برق آشپزخانه ، تعداد پريزها را بصورت استاندارد بيشتر نماييم، تا براي استفاده همزمان از چند وسيله برقي ، پريز مجزا وجود داشته باشد.

نحوه ارجاع پرونده حوادث ناشي از كار به هيئت كارشناسي از منظر حقوقي

با تشكر از آقاي مهندس صلاحي
مقدمه
در محاكم قضايي بعد از تنظيم دادخواست در دادگاه ، قاضي براي رسيدگي به اصل موضوع نياز به ادله دارد تا با عنايت به آن قاضي به يقين رسيده و حكم قطعي را صادر نمايد. يكي از طرق متعارف براي يافتن ادله كافي كسب نظر از كارشناسان و افراد خبره مي باشد و اصولاً اخذ نظر كارشناس وقتي است كه يك امر تخصصي در بين باشد و در دادگاه نتواند رسماً به نظر علمي كه در خصوص مورد لازم است برسد و ناچار به كارشناس مربوطه متوسل مي شود.
پرونده حوادث ناشي از كار يكي از مباحث مطروحه روز در مراجع قضايي مي باشد كه منتج از عدم رعايت موازين ايمنيو حفاظت فني در كارگاه ها مي باشد كه مي تواند باعث بروز آسيب و خسارت هاي جاني و مالي گردد و در نهايت متضرران با تشكيل پرونده قضايي تقاضاي رسيدگي را خواهند داشت.
ادامه مطلب از لينك ذيل دانلود نماييد :

Monday, August 9, 2010

فرا خوان مقاله به انجمن مهندسین برق و الکترونیک کشور

دبیرانجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران گفت این همایش هفتم مهر درشهرکرد برگزار می شود .
مرتضی محمدیان دستیابی به راهکارهای نوین صنعت برق و کامپیوتر و بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در ایران و پیاده‌سازی آن راهکارها در صنعت و مصارف عمومی برای تبدیل شدن به قدرت برتر علمی، اقتصادی، سیاسی و نظامی منطقه را از اهداف برگزاری همایش انجمن مهندسین برق و الکترونیک کشور بیان کرد . وی با بیان اینکه همایش در محورهای شبکه‌های نوین مخابراتی، راهکارهای نوین کاهش تلفات ، زیرساخت‌های تجارت الکترونیک ، توسعه صنعت برق با دیدگاه معماری شهری ، کاربرد الکترونیک و مخابرات در ترافیک شهری و نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت اکوتوریسم برگزار می شود گفت علاقمندان به شرکت درهمایش انجمن مهندسین برق والکترونیک کشور تا بیست و پنجم مرداد مهلت دارند مقالات خود را به صورت الکترونیکی به پایگاه اینترنتی دبیرخانه همایش به نشانی ' www.seminar.iaeee-chb.org'ارسال کنند.

به زودی امکان پذیر می‌شود: کنترل لوازم برقی خانه با قدرت فکر!

دانشمند‌ان می‌گویند: به زودی می توانید فقط با فکر خود چراغ‌ها را روشن کنید.
به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محققان معتقدند که این قابلیت یکی از رویاهای علمی تخیلی انسان در زمینه‌ استفاده از امواج مغزی برای کنترل محیط اطراف است که به زودی محقق می‌شود.
در همین رابطه یک شرکت الکترونیکی در تورنتو سیستمی را ابداع کرده که محاسبه کنترل ــ ذهنی نامیده می‌شود و می‌تواند کاربردهای تجاری گسترده ای از جمله در صفحات نمایشی روی هواپیماها و بازی‌های ویدیویی داشته باشد.
طراحان این سیستم‌ معتقدند که کاربردهای آن بی نهایت است.
روزنامه‌ گلوب اند میل به نقل از آریل گارتن، طراح سیستم‌ جدید در شرکت اینتراکسون نوشت: اساسا این سیستم‌ در نهایت به روشی برای کاربردهای زندگی روزانه در سراسر جهان تبدیل خواهد شد.
گارتن خاطرنشان کرد: با این تکنیک می توانیم چراغ‌ها و لامپ‌های منزل و سایر ابزار و وسایل برقی در خانه را با ذهن خود کنترل کرده و یا حتی با فکرمان برای تماس تلفنی شماره بگیریم.
این فن‌آوری‌ شامل یک گوشی معمولی است که با الکترودهای پوشیده شده که امواج مغزی را می خوانند.
گورتن می‌گوید: مغز شما در هنگام تمرکز، امواج بتا و در هنگام استراحت، امواج آلفا تولید می‌کند.
وقتی فردی کنترل این امواج را یاد بگیرد، می‌تواند از سیگنال کنترل برای برنامه دادن به وسایل مثل لامپ‌ها ابزار موسیقی و یا حتی موتورها استفاده کرد.
ایسنا

نجات معجزه آسا از برق 12 هزار ولتی

مرد برق گرفته استرالیایی که ولتاژ 12700 ولتی از بدنش عبور کرد بطرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
به گزارش اسوشیتدپرس حادثه در جنوب غرب کوئینزلند رخ داد که مرد 35 ساله نقشه برداری را برق گرفت. بر این اساس با افتادن سیم برق فشار قوی کنار اتومبیل قربانی، وی از اتومبیل پیاده شده تا سیم را جابجا کند اما برق وی را چند متر دورتر پرتاب می کند.
امداد هوایی بلافاصله وی را به بیمارستان رویال بریسبان منتقل می کند و پزشکان با انجام چند عمل جراحی وی را زنده نگه می دارند. یکی از پزشکان در این باره می گوید مرد برق گرفته با 20 درصد سوختگی توانسته از این حادثه جان سالم بدر ببرد. تاکنون سه عمل جراحی روی وی صورت گرفته و ممکن است دوباره تحت عمل جراحی قرار گیرد.
اسوشیتدپرس

روش تدوين دستورالعمل كاري به كمك استاندارد ايزو 10013

1- ساختار
دستورالعمل هاي كاري بايستي براي تشريح نحوه انجام تمامي كارهايي كه نبودن دستورالعمل مي تواند بر انجام آن ها تاثير نامطلوب بگذارد، تهيه و برقرار نگه داشته شوند.
راه هاي زيادي براي تهيه و ارايه دستورالعمل هاي كاري وجود دارد. دستورالعمل هاي كاري بايستي داراي عنوان و شماره منحصر به فرد باشند.
ساختار و ميزان جزييات دستورالعمل هاي كاري بايستي متناسب با نيازهاي كاركنان سازمان باشد و به پيچيدگي كار، روش هاي مورد استفاده، آموزش هاي ارايه شده، مهارت ها و شرايط احراز كاركنان بستگي دارد.
ساختار دستورالعمل هاي كاري مي تواند با ساختار روش هاي اجرايي مدون متفاوت باشد.
دستورالعمل هاي كاري مي تواند در روش هاي اجرايي مدون درج گردد يا به آنها ارجاع داده شود.
2- مندرجات
دستورالعمل هاي كاري بايستي فعاليت هاي مهم را شرح دهند.
از درج جزيياتي كه منجر به كنترل بيشتر بر فعاليت نمي گردد بايستي اجتناب كرد.
ارايه آموزش مي تواند منجر به كاهش نياز به دستورالعمل كاري با جزييات زياد بشود، مشروط بر آن كه اشخاص اطلاعات لازم براي انجام درست كارهاي خود را كسب كرده باشند.
3- انواع دستورالعمل هاي كاري
اگرچه براي دستورالعمل هاي كاري ساختار خاصي الزام نشده است ولي معمولا بايستي دامنه كار و اهداف را بيان نمايد و به روش هاي اجرايي مدون مرتبط نيز ارجاع دهند.
جدا از اينكه هر شكل يا تركيبي انتخاب شود، دستورالعمل كاري بايستي مطابق با ترتيبات يا توالي عمليات باشد و الزامات و فعاليت هاي مرتبط را به دقت منعكس نمايد. به منظور كاهش سردرگمي و عدم اطمينان بهتر است ساختار و شكل ثابتي براي دستورالعمل هاي كاري تعيين شده و حفظ گردد.
يادآوري 1: دستورالعمل هاي كاري مي توانند مدون باشند يا نباشند.
يادآوري 2: دستورالعمل هاي كاري مي توانند مثلا به صورت شرح مكتوب تفصيلي، نمودارهاي گردش كار، قالب ها، الگوها، يادداشت هاي فني درج شده در نقشه ها، مشخصه هاي كتابچه راهنماي تجهيزات، تصاوير، نوارهاي ويديو، چك ليست ها يا تركيبي از آان ها باشند. دستورالعمل كاري بايستي تمامي مواد، تجهيزات و مستندات مورد استفاده را شرح دهد. در موارد كاربردي، دستورالعمل هاي كاري شامل معيارهاي پذيرش هستند.
يادآوري 3: هر گاه عملي باشد ماهيت تغييرات بايستي در دستورالعمل هاي كاري يا ضمايم مناسب مشخص گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
با استفاده از تجارب مشاور مديريت كه در پروژه هاي طراحي و پياده سازي استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بدست آمده است توصيه مي گردد هنگام تدوين دستورالعمل كاري به نكات مطرح در الگوي زير توجه شده و الزامات مطرح در آن رعايت گردد.
الگوي تدوين دستورالعمل كاري
1- هدف ودامنه كاربرد:
بيان مختصر و مفيد منظور انجام كار و گستره كاربرد آن
2- تعاريف:
شرح عبارات، كلمات و تركيباتي كه امكان برداشت هاي مختلف از آن وجود دارد. چنانچه نيازي بـه تعريف وجود نداشت،‏‏‏‏‏‏‏‌ عين جمله‏‏‏‏‏‏ “ كليه عبارت هاي ‌بكاررفته دراين سند كاملا‏ً گويا بوده و نيازي به تعريف ‏ندارند“ ‏‏‏درج گردد.
3- مهارت مسوول:
شــرح مختصر و مفيدي از ميزان تحصيلات، آموزش، تجربه، مهارت ها و توانايي هاي مـورد نيـاز انجام دهنده كار
4- منابع و مراجع (مستندات و سوابق) موردنياز:
فهرست مواد، تجهيزات، مدارك، داده ها و اطلاعاتي كه براي انجام كار به وجود آنها نياز است.
5- دستورالعمل:
شرح دقيق و اثربخش كار با رعايت موارد زير:
5-1- ترتيب عمليات معين باشد.
5-2- هيچ گونه ابهامي براي مجري دستورالعمل پيش نيايد.
5-3- اجــراي دستورالعمل بستگي به مجري نداشته باشد (برداشت ها متفاوت نباشد و مراحل آن بـــه طــور متفاوت تعبير و اجرا نشود.)
5-4- عمليات خاتمه پذيرباشد.
5-5- حالت افعال به كاربرده شده امري (دوم شخص جمع) باشد.
با تشكر از آقاي مهندس حسین صادق فر

نردبان موفقيت

Sunday, August 8, 2010

Electrical worker dies in Broomfield accident

By Kieran Nicholson
The Denver Post
A worker died this morning when he was "thrown" from a bucket while working on an overhead electrical line.
The fatal accident happened at about 10:15 a.m. at the intersection of Sheridan Boulevard and W. 120th Ave., according to a media release from North Metro Fire Rescue.
The victim was identified tonight by the Adams County Coroner's Office as 53-year-old Ross K. Thompson of Lakewood.
The fire department said two men, who work for Sturgeon Electric Company, Inc., were "putting up a line, which was not live," when an overhead bucket gave way.
"One man was thrown from the bucket and struck the truck," the fire rescue said.
The victim died at the scene.
The surviving worker was taken to St. Anthony Central Hospital with "traumatic injuries," the release said. Further details on the surviving worker's injuries were not available.
The U.S. Occupational Safety and Health Administration is investigating the work-related accident.

Two electrical workers involved in fatal construction accident

Legal news for Colorado construction accident attorneys. A bucket collapsed, resulting in one fatality and one serious injury.
Colorado construction accident lawyer alerts- OSHA investigating a bucket truck accident that left an electrical worker dead.
Denver, CO—An electrical worker was killed and another was seriously injured when they were thrown from their bucket, after their bucket truck failed. The fatal workplace accident occurred on Friday morning, January 15, 2010 around 10:19 a.m., at the Broomfield Plaza shopping center at the northeast corner of 120th Avenue and Sheridan Boulevard, as reported by the Broomfield Enterprise.
One of the workers was killed when he was thrown from the bucket and hit a truck, which caused fatal injuries. The Lakewood resident was pronounced dead at the scene. The other worker was taken to St. Anthony Central Hospital in Denver for treatment of his serious and traumatic injuries. The workers were reportedly putting up an electrical line, which was not live, when the bucket truck collapsed. It is not known if the accident was caused by mechanical failure or human error. The victim is apparently the second construction worker to plummet to his death in Broomfield over the past month, and the third worker killed since October. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) http://www.osha.gov are investigating the construction accident. The Adams County Coroner’s Office was also called to the scene. The identities of the victims have not been released.
Legal News Reporter: Nicole Howley-Legal news for Colorado construction accident lawyers.

Wednesday, August 4, 2010

How to Design a Good Multi-Hazard Transformer Label

استفاده از کاغذهای الکترونیک برای نجات جان انسان‌ها

محققان موفق به ساخت نوعی کاغذ الکترونیکی شده‌اند که استفاده از آنها در خیابان می‌تواند اطلاعات حیاتی و ضروری را با سرعت زیادی منتشر کرده و جان هزاران نفر را هنگام وقوع اتفاقاتی مانند زمین‌لرزه نجات دهد.
به نقل از الکترونیستا، توکیو از نظر وقوع زلزله یکی از خطرناک‌ترین شهرهای جهان محسوب می‌شود و دانشمندان زیادی برای کاهش خطر زندگی در این شهر مشغول به کار هستند. در این میان، محققان شرکت Toppan Printing دریافته‌اند که با استفاده از کاغذهای الکترونیکی نصب شده در خیابان‌ می‌توان اطلاعات حیاتی و ضروری را با سرعت زیادی منتشر کرد و در اختیار مردم گذاشت. این کاغذها هم‌اکنون در خیابان‌های اطراف شرکت Toshima Ward Office که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت Toppan محسوب می‌شود، نصب شده است. این طرح هم‌اکنون مورد موافقت دولت ژاپن قرار گرفته است و بر این اساس، مراکز موجود می‌توانند به صورت بی‌سیم و ظرف مدت کوتاهی اطلاعات مورد نظر خود را روی کاغذهای الکترونیکی منتشر کنند. اندازه این کاغذها که هم‌اکنون در خیابان نصب شده یک در 3.2 متر است و تصاویر در آن با کیفیت 240 در 768 پیسکل به نمایش درمی‌آید. پیکسل‌ها در این نمایشگر کاغذی 4 میلیمتر بوده و توان مصرفی آن 24 وات است.
الکترونیستا

لامپ هوشمند با قابلیت تشخیص میزان نور فضا

شرکت پاناسونیک از ساخت لامپ فلورسنت جدیدی برای خانه‌ها خبر داده که می‌تواند شدت روشنایی در فضا را به صورت خودکار تشخیص دهد و بر اساس آن، نور خود را کم و زیاد کند.
به نقل از الکترونیستا، این لامپ هوشمند که می‌تواند میزان مصرف انرژی را به صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد، در آینده نزدیک وارد بازار نخواهد شد و کارشناسان همچنان در حال انجام بررسی‌های بیشتر روی آن هستند. در این لامپ فلورسنت حسگرهای ویژه روشنایی کار گذاشته‌ شده‌اند که این حسگر‌ها می‌توانند میزان نور موجود در فضا را تا شعاع 3 متری از لامپ بررسی کنند و براساس آن ، نور لازم را منتشر کنند. این چراغ فلورسنت Auto-eco Light-control Twin Pa نام گرفته است و نخستین نمونه‌ها از آن اواخر سال جاری میلادی در دو مدل HHFZ4320 یا (89 وات) و HHFZ4220 یا (74 وات) با قیمت‌های 389 و 357 دلار وارد بازار عرضه خواهند شد.
الکترونیستا

خوش خلقی در محیط كار

مطالعه روی كسانی كه مدت های طولانی در كنار هم كار می كنند و یا زوج هایی كه از زندگی خود احساس رضایت می كنند و بهترین ارتباط را با یكدیگر دارند نشان داده كه آنها از احساس شوخ طبعی كه یكی از باارزش ترین خصوصیات افراد است برخوردارند.
كسانی كه در محیط كار خوش مشرب و شوخ طبع هستند همیشه در بین همكاران طرفداران زیادی دارند و همه دوست دارند كه لحظات بیكاری خود را با چنین افرادی سپری كنند. اگر در محل كار خود خوش مشرب و مهربان باشید و در موقعیت های دشوار خوش خلقی خود را حفظ كنید ارزش بسیار زیادی به حضور خود می بخشید و لازم نیست كه گفته شود این خصلت چه تأثیر شگرفی بر ثبات درونی خود شما خواهد داشت.آیا در طول روز، چه در خانه و چه در محل كار، به اندازه كافی می خندید؟ آیا دوست دارید بیشتر بخندید؟ آیا دیگران را می خندانید؟ اگر موقعیت های دشوار، فرصت خوبی برای یادگیری است، وقتی این ایده (خوش خلقی در محیط كار) را یك گام پیشتر برانید و مشكلات را به مثابه فرصت هایی برای خندیدن تصور كنید، چه اتفاقی رخ می دهد؟ از میان توصیه هایی كه برای كاهش استرس و فشار روانی در محیط كار شده هیچ كدام طبیعی تر و آسان تر از شوخ طبعی و خنده قابل درك و دست یافتنی نیست. وقتی همه چیز بد پیش می رود، وقتی دچار مصیبت شده اید، وقتی خانه و محیط كار برایتان مثل زندان شده، خنده همیشه می تواند حال شما را به جا بیاورد. خنده می تواند احساس ثبات و كمال را در شما افزایش دهد و باعث كیفیت انجام كارهای شما در محیط كارتان شود. اگر گاهی اوقات ناگهان به فكرتان خطور می كند كه كار خنده آوری بكنید، چرا نباید آن را انجام دهید؟ خنده تأثیرات نامریی بسیار روی درك تجارب زندگی شما خواهد داشت. به خاطر داشته باشید خداوند برای غلبه بر دشواری های زندگی سه روش را در اختیار انسان قرار داده كه عبارتند از: خنده و امید و خواب. خوب دقت كنید. خنده اولین پیشنهاد خدا برای غلبه بر دشواری های زندگی است. فراموش نكنید كه فقط با خنده است كه همه پیروز میدان زندگی می شوند.
با تشكر از سركار خانم ابراهيمي

سیستم هوشمند برق اضطراری خورشیدی در کشور ساخته شد

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع موفق به طراحی و ساخت سیستم برق اضطراری شد که به صورت مداوم به برق شهری متصل است و در صورت قطع برق به صورت هوشمند در مدت زمان کمتر از هزارم ثانیه به سیستم برق خورشیدی سوئیچ می‌شود.
به گزارش سرویس علم و فن آوری پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از دانشگاه امیرکبیر، دکتر داوود فدایی مخترع این سیستم در بیان جزئیات آن گفت: این سیستم برق مورد نیاز خود را از طریق خورشید تامین می‌کند و این سیستم که جوابگوی توان مصرفی معادل 2200 وات ساعت است جایگزین مناسبی برای سیستم‌های UPS بوده و قابلیت ذخیره و تولید برق از طریق خورشید برای مدتدو روز در صورت عدم تابش مناسب خورشید را داراست. وی افزود: سیستم در ظرفیت‌های بالاتری نیز قابل ساخت است و در ساختمان‌های اداری مورد استفاده بسیاری دارد و قادر است بسیاری از مشکلات این بخش را در زمینه روشنایی، تامین برق کامپیوترها، تلفن و سایر تجهیزات اداری ضروری را به صورت اضطراری برطرف کند.
دانشگاه امیرکبیر

SANS 724 and SANS 984: Towards better arc flash protection

Chris Meyer
One of the most dangerous accidents in the electrical power industry is that of an arc flash incident, also known as arc blasts at higher fault levels. Caused by the failure of electrical insulation or electrical equipment, the result is a massive electrical flashover (at 16 000 to 50 000 A at 600 V, for example), similar to lightning, that can generate a temperature exceeding 20 000°C and a shockwave that can throw a nearby worker several metres through the air.
The major hazard from an arc electrical flash is the terrible burns they can cause to any worker within the arc flash boundary, as fatal burns can occur at up to 3 m away, and the resulting fierce heat will burn or melt most non arc-rated protective clothing and helmets.
However, workers can survive these terrible incidents practically unscathed if they are wearing the correct personal protective clothing and equipment. This why the recent publication of SANS 724, Personal protective equipment and protective clothing against the thermal hazards of an electric arc will help reduce the number of arc flash injuries and fatalities. Currently, South Africa averages at least one arc flash incident per month, with at least one fatality every two months.
Another standard that goes with SANS 724 is SANS 984, IEEE Guide for performing arc-flash hazard calculations. This standard, which has already been published, provides techniques for designers and facility operators to apply in determining the arc-flash hazard distance, and the energy to which employees could be exposed during their work on or near electrical equipment.
Zarheer Jooma, the technical specialist actively involved with both standards, comments on them as follows:
What other standards are linked to/associated with SANS 724? “When an arc flash hazard exists, the employer needs to take action. This action is broadly categorised into three aspects, namely:
Safe working procedures (i.e. lockout, testing, demarcation, use of correct tools etc.)
Providing personal protective equipment and clothing, and
Engineering interventions (e.g. internally arc rated electrical apparatus, reduce tripping times, remote operating of breakers etc.)
“SANS 724 focuses on point (2), providing personal protective equipment and clothing. Point (1) is of vital importance and is addressed in the NFPA 70E. Point (3) is left to the employer’s discretion, however some engineering interventions are mentioned in NFPA 70E.
“To determine the correct rating of protective clothing and equipment, the user should use IEEE 1584a. IEEE 1584 has been adopted and published as
SANS 984. It should be noted that, while other engineering calculation guidelines are available, none of these are internationally recognised or available as published standards.
“All other relevant standards are referenced in SANS 724, which is aimed at being a front end standard referencing other standards. IEC 61482-2:2009 and ASTM F1506 are two specification standards which use IEC 61482-1-1/ IEC 61482-1-2 and ASTM F1959 test methods respectively.
“The next step is to formulate a ‘NFPA 70E’ for South Africa. My intention is to amalgamate legislation, industrial best practice and the NFPA 70E into an electrical arc flash safe working standard. I have obtained approval from the national committee to work on such a standard and had been delaying such work until after SANS 724 is published.
What is the next logical step? Should SANS 724 be made compulsory? “I have begun discussions with DoL and DMR who in principle support making SANS 724 compulsory. However, I will need to think about this very carefully and investigate it thoroughly with the help of specialists at the SABS, as I do not want to push up the cost of manufacturing protective clothing and equipment via regulatory costs and bureaucracy.
“I believe that if the end user is educated and can spot a non-compliant product, SANS 724 does not necessarily have to become a compulsory specification.”
“PPE manufacturers can take the lead by acquiring knowledge, understanding
SANS 724 and implementing it. For too long, manufacturers did not have to spend money on testing and certification. Now with SANS 724, they will need to invest in testing.
“Presently a successful test on a 90 cal/cm2 fabric could cost about $4750 excluding test materials and freight” Jooma concluded.

اولین نمایشگاه بین المللی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شرکت یوروپارس HSEQ ای. بی با بررسی و تحقیقات خود در سطح خاورمیانه و نیاز این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژی، خصوصآ در صنایع خاص ( نفت، گاز و پتروشیمی) به HSE و استقرار چنین نظام مدیریتی، با وجود استقبال دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس با عنایت به فعالیت تخصصی این مجموعه در آن کشورها، جزیره کیش را به عنوان مکانی برای برگزاری این نمایشگاه تخصصی با اهداف متعالی آن انتخاب نموده است . مزیت برگزاری نمایشگاه در منطقه آزاد کیش، دارا بودن وجهه بین المللی این منطقه، برخورداری از محیطی مناسب و فضایی آرام به همراه دیگر امتیازات خاص برای بازدید کنندگان کشورهای منطقه است . رشد روز افزون علوم و صنایع، سیر تکامل فن آوری و به کارگیری تجهیزات جدید، بسیاری از نیازهای جوامع بشری را در ابعاد مختلف تامین کرده اند، اما تبعات و آثار سوء ناشی از عدم بکارگیری مقررات و اصول ایمنی همگام با رشد فن آوری، منجر به تخریب صنایع اقتصادی و زیست محیطی شده است. پس همگام با روند گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع در خارومیانه خصوصاً کشور ایران به عنوان کشور در حال توسعه و با داشتن پروژه های عظیم صنعتی و خصوصاً نفتی از جمله پارس جنوبی، لزوم توجه به ارتقاء و استقرار استانداردهای ایمنی نقشی مهم و چشم گیر را به خود اختصاص داده است. نیروی کار نیز در مسیر توسعه به عنوان سرمایه ای گرانبها در معرض مخاطرات و آسیبهای جدی قرار دارد و حفظ و صیانت از این توان بالقوه علاوه بر تکلیف انسانی ابتدایی ترین گام به سوی پیشرفت و توسعه پایدار است. از این رو شرکت یوروپارس HSEQ ای.بی ، اولین نمایشگاه بین المللی HSE در خاورمیانه را با حضور بسیاری از کالجهای تخصصی خارجی و شرکتهای تولید کننده تجهیزات مرتبط فعال خارجی و ایرانی همراه با سمینارهای علمی و کارگاه های تخصصی به صورت جانبی، با هدف اصلی انتقال دانش و فن آوری روز دنیا به منطقه، دیدار تولیدکنندگان داخلی و خارجی بدون واسطه با مشتریان و فراهم آوردن زمینه های علمی- کاربردی و گسترش و توسعه تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی، معرفی مباحث و نگرشهای جدید در زمینه های ایمنی( ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجات و مدیریت بحران ) ، بهداشت کار و محیط زیست در تمامی صنایع و همچنین تعامل و همفکری بین محققین و صاحبنظران در راستای ارتقاء استانداردهای ایمنی برگزار می نماید.
مکان برگزاری این نمایشگاه در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش و تاریخ برگزاری آن از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه سال ۱۳۸۹ می باشد و یقیناً این نمایشگاه مکانی ایده ال برای پاسخگوئی به سوالات شما در این صنعت تخصصی می باشدجهت اطلاعات بیشتر از لینک زير بوشور نمايشگاه را دانلود كنيد :
نقشه نمايشگاه :

Tuesday, August 3, 2010

استفاده از لوستر و چراغ هاي روشنايي استاندارد

امروزه در منازل ما ، تجهيزات برقي متعددي ديده مي شود كه اگر بررسي نماييم ، كمتر به استاندارد بودن آنها توجه شده يا اگر هم شده بيشتر به زيبايي ، برند و مارك آن توجه گرديده است.مثلاً در خصوص خريد چراغ ها و لوسترهاي روشنايي ، آيا تاكنون به استاندارد بودن آنها توجه نموده ايم ؟،
يا اينكه اصلاً در هنگام خريد اين تجهيزات به موضوع ايمني و محل نصب اتصال زمين توجه شده است ؟
اگر چه براي اينكار بايد ابتدا بستر كار آماده باشد ، يعني خود ساختمان در ابتدا بايد داراي سيستم ارتينگ ( اتصال زمين ) باشد تا بتوان از آن براي تجهيزات نيز استفاده نمود،ولي به هر حال اين موضوع هنگام بهره برداري از تجهيزات برقي به منظور پيشگيري از برق گرفتگي داراي اهميت ويژه اي مي باشد. آيا تاكنون فكر كرده ايد كه ممكن است بر اثر فشارها و تنش هاي فيزيكي ،عايق سيم فاز آسيب ديده و در اثر تماس ، بدنه چراغ برقدار شود؟!
و شما نيز ممكن است به هنگام تعويض لامپ با بدنه چراغ يا لوستر تماس پيدا نماييد؟!
فكر مي كنيد چه اتفاقي براي شما مي افتد؟ ......... برق گرفتگي و نيز سقوط از ارتفاع
پس بياييد نصب و استقرار سيستم ارتينگ در ساختمان را با نظر كارشناسان ذي صلاح جدي بگيريم تا از حوادث برقگرفتگي و پيامدهاي ناگوار آن جلوگيري نماييم.

Monday, August 2, 2010

اطلاع رساني به اصناف جرثقيل و بالابري ، به منظور پيشگيري از وقوع حوادث، هنگام كار در كنار شبكه هاي برق
دفتر ايمني شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد به منظور آگاه سازي و پيشگيري از وقوع حوادث براي اصناف جرثقيل و بالابري ، هنگام كار و يا حفاري در جوار شبكه هاي هوايي و زميني برق در سطح شهرمقدس مشهد ، اقدام به توزيع بروشور و دي وي دي بين اين قشر زحمتكش جامعه نموده ، تا ضمن اطلاع آنان از مخاطرات برق براي خودروهاي سنگين بالابري ، هنگام كار در كنار شبكه هاي برق، رعايت فاصله هاي قانوني ( حريم شبكه ) را نموده و از بروز حوادث ناخواسته و بعضاً جبران ناپذير جلوگيري نمايند.