۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

تصاويري نمونه از جراحت هاي ناشي از حوادث برق گرفتگي




اين تصاوير جهت عبرت آن همكاراني است كه ضمن عدم رعايت دستورالعمل هاي كاري ، آداب ايمني را سرلوحه كار خود قرار نمي دهند.

هیچ نظری موجود نیست: