Tuesday, December 13, 2011

موفقیت درخشان صنعت برق در امحاء آلاینده های پایدار

در مدیریت و امحاء زیست محیطی روغن آسکارل ( PCBs )

پس از سال ها تلاش و مطالعه در زمینه مدیریت و امحاء زیست محیطی روغن آسکارل ( PCBs ) در حوزه صنعت برق کشور ، جمهوری اسلامی ایران در ردیف کشورهای توانمند در اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی آلاینده های پایدار قرار گرفت.

No comments: