Friday, June 29, 2012

اجرای نادرست سیستم ارتینگ و ایجاد برقگرفتگی

البته این حادثه تلخ مربوط به روزهای اول عید دو سه سال پیش هست ، ولی به دلیل اهمیت موضوع مجدد تصاویر آن را آوردم که شهروندان و عزیزانی که با برق و تجهیزات الکتریکی سر و کار دارند، متوجه باشند که انرژی برق با تمام مزایایی که دارد، با کوچک ترین اشتباه ، می تواند به کاربران خود لطمه جدی وارد کرده ، که بعضاً غیرقابل بهبود و درمان هستند.
از طرفی تشریح این حادثه ، ممکن است برای عبرت آموزی برخی از همکارانی که احساس می کنند با برق دوست هستند و به اصطلاح برق روی آن ها کارگر نیست و ضد برق هستند ، موثر واقع شده تا در تفکر خود تجدید نظر نمایند.


فکر کنم روز اول یا دوم عید بود که وقوع حادثه مذکور را اطلاع دادند ، طبق گفته صاحب کارگاه ، به دلیل ایجاد نقص فنی سیستم الکتریکی الکتروپمپ ، کار تعمیر آن را به یک برقکار می سپارد ، برقکار پس از بررسی و تعمیر سیستم الکتریکی و انجام سیم کشی هایی که در تصویر می بینید الکتروپمپ را راه اندازی می کند.
از این موضوع مدت زیادی نمی گذرد ، یک روز یکی از کارگران کارگاه، مامور می گردد خودرو داخل گاراژ را نظافت نماید و به همین منظور ایشان برای شستشوی خودرو ، الکتروپمپ مذکور را روشن نموده و با شلنگ مشغول شستشوی خودرو می گردد که ناگهان دچار برق گرفتگی شده و متاسفانه در دم جان می دهد.


پس از بررسی و معاینه محل حادثه، مشخص می گردد که یک فاز از سه فاز الکتروپمپ بدنه کرده و دستگاه با همین شرایط کار می کرده است.
به دلیل اینکه جریان نشتی بیشتر از جریان نامی فیوز حفاظتی نبوده است ، لذا فیوز این جریان خطا را ندیده و تحریک نشده و عمل نکرده است. 
اما ببینیم این به ظاهر اتصال به زمینی!! که در محل ایجاد شده چه شرایطی دارد ؟!
همانطور که در تصویر بالا می بینید ، سیم هایی به بدنه الکتروموتور ؛ سرشلنگی و بدنه در فلزی متصل هستند.
کسی که اینکار را انجام داده  ( مثل خیلی از عزیزان، که در منزل برای لوازم برقی خود اینکار را انجام می دهند و با سیم رابط محل اتصال ارت وسیله برقی را به لوله فلزی آب وصل می کنند ) تصور کرده با اتصال سر سیم رابط به بدنه در فلزی که به زمین ارتباط دارد، بدنه الکتروموتور را به اصطلاح اتصال به زمین نموده و شرایط ایمن شده است.
اما این تصور کاملاً نادرست بوده و همانطور که بیان گردید این سیستم نه تنها موجب قطع فیوز حفاظتی نشد بلکه این عمل می توانست پیامدهای دیگری غیر از فوت این جوان ناکام داشته باشد که در ادامه عرض خواهم کرد.
باید متذکر شد که هر شی فلزی که قسمتی از آن داخل زمین و خاک است را نمی تواند بعنوان الکترود زمین در نظر گرفت ، پس استفاده از لوله های آب بعنوان الکترود زمین ، اقدام نادرستی است که باید شهروندان عزیز به آن توجه داشته باشند.
در این بررسی مشخص شد که این در فلزی ( در تصویر بالا )  کاملاً برق دار است ، که اگر در این بین، عابر یا کودک کنجکاوی، در فلزی را لمس می کرد ، حتماً دچار برق گرفتگی می شد.
به دلیل همین تصویر نادرست بارها شاهد بودیم ، در یک منزل، به دلیل ارتباط سیم رابط بدنه وسیله برقی با لوله آب و برقدار شدن ناخواسته آن ، موجب برق دار شدن کلیه لوله های فلزی آب یک منطقه شده ، که حتی منجر به بروز جادثه نیز شده است.

به کلیه کارفرمایان ،تجار و کسبه عزیز ،
توصیه می گردد،
برای ایجاد شرایط امن و مطمئن در منزل ، کارگاه و حتی مغازه خود ،
با توجه به تعدد وسایل برقی مورد استفاده
که بعضاً با آب نیز سر و کار دارند ،
حتما با مشورت و استفاده از نظر کارشناسان ذی صلاح برق،
نسبت به استقرار سیستم زمین (ارتینگ)
در ابنیه و مستحدثات خود اقدام نمایند.


No comments: