Monday, July 28, 2008

شارژرهاي ارزان قيمت باعث برق گرفتگي و آتش سوزي مي شوند

كاربران انواع وسايل الكترونيكي اعم از تلفن همراه ، كنسول هاي بازي ، نوت بوك و ساير موارد بايد از خريد شارژرهاي ارزان قيمت و بي كيفيت به طور جدي خودداري كنند ، زيرا استفاده مكرر از آن ها باعث برق گرفتگي و آتش سوزي مي شود.
به گزارش فارس ، شوراي استانداردهاي تجاري انگلستان اعلام كرد بسياري از شارژرهاي ارزان قيمت كه در شرق آسيا توليد و جايگزين شارژرهاي اصلي دستگاه هاي مختلف الكترونيك مي شود ، خطرات جدي براي سلامت افراد و دستگاه هاي مورد استفاده آن ها به همراه دارد. قيمت اين شارژرها در مواردي كمتر از يك سوم قيمت شارژرهاي اصلي است. طبق اعلام اين شورا تاكنون موارد متعدد برق گرفتگي و آتش سوزي بر اثر استفاده از اين شارژرها به خصوص در ميان جواناني كه ساعت ها از كنسول هاي بازي قابل حمل Nintendo DS استفاده مي كنند ، مشاهده شده است.

No comments: