Tuesday, December 13, 2011

حریق در فروشگاه مواد غذایی به دلیل بروز اتصالی در سیم های برق

21 آذرماه 1390

بروز اتصالی در سیم های برق فروشگاه مواد غذایی عامل آتش سوزی و برجای ماندن خسارت مالی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125 ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 19:30 دقیقه شامگاه دیروز با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 69 را به محل حادثه در دهکده المپیک، خیابان ورزش شرقی اعزام كرد.
به گفته منوچهر رهی فرمانده آتش نشانان، دود بسیار زیادی از این فروشگاه بیرون می آمد و آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل و قطع کردن جریان برق فروشگاه با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده شعله های آتش که بالکن فروشگاه را در بر گرفته بود مهار و با خاموش کردن کامل آتش سوزی از افزایش خسارت مالی جلوگیری کردند.

No comments: