Monday, November 17, 2008

طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری نشتی گازهای قابل احتراق

طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری نشتی گازهای قابل احتراق به وسیله محمدرضا بلوچستانی از دانشگاه آزاد اسلامی‌ نجف‌آباد و همکاران وی و با کارفرمایی شرکت برق منطقه‌ای اصفهان به اجرا رسیدبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از دبیرخانه تحقیقات برق مرکز تکنولوژی نبرو (متن) در‌این طرح سعی بر آن شده است که بتوان یک سیستم حسگر گازهای قابل احتراق با به کارگیری امواج مادون قرمز طراحی شود. روند ارایه مطالب بدین صورت است که در مرحله اول به بررسی انواع گازها و خواص آن‌ها پرداخته شده است‌ ، زیرا شناخت گازی که لازم است آشکار شود از مهم‌ترین فعالیت‌ها در طول طرح است. در مرحله دوم تکنولوژی‌های به روز آشکار سازهای گاز در دنیا بررسی می‌شود تا با شناخت آن‌ها و مزایا و معایب هر کدام سعی شود بهترین روش موجود در دنیا انتخاب و پیش‌رو قرار گیرد . در مرحله سوم طراحی سیستم اندازه گیری نشتی گازهای قابل احتراق از جمله متان توضیح داده شده است . آزمایشهای انجام شده بر روی سیستم طراحی شده و میزان اعتماد به سیستم کاملاً شرح داده شده است .
دبیرخانه تحقیقات برق مرکز تکنولوژی نبرو

No comments: