Sunday, July 6, 2008

خصوصی سازی و رقابت در صنعت برق در ایالتهای آمریکا

رقابت و خصوصی سازی صنایع برق در جهان به سرعت در حال رشد است. بطور کلی هدف از رقابت و خصوصی سازی صنعت برق، کاهش هزینه های مربوط به انرژی می باشد. با توجه به اینکه در ایالات متحده آمریکا نیز تاکنون 24 ایالت و District of Columbia این سیاست را اتخاذ نموده اند، لذا همواره درباره رقابت صنایع برق و نحوه انتخاب شرکت تولیدکننده سؤالاتی مطرح است که در زیر به نمونه ای از آنها پرداخته شده است.
منظور از رقابت الکتریکی چیست؟ رقابت الکتریکی ایده ای است که به مصرف کنندگان این امکان را می دهد که شرکت تأمین کننده انرژی الکتریکی خود را از میان شرکت های برق رقیب انتخاب نمایند. این انتخاب اصولا" بر اساس قیمت انرژی و قیمت کیفیت سایر خدمات آن شرکت ها می باشد.
تفاوت بین سرویسهای الکتریکی رایج سنتی با سیستم رقابتی چیست؟ تحت سیستم رایج سنتی (غیررقابتی ) ، مصرف کنندگان امکان انتخاب تأمین کننده برق را نداشته و برق مصرفی آنها از شرکتهای برق منطقه ای (دولتی) تأمین می گردد و آن شرکت برق مصرفی مشترکین را تولید، انتقال و به نواحی مصرفی توزیع می نماید. در این طرح نرخ و تعرفه ها توسط قانونگذاران ایالتی و دولتی (Regulators) تعیین می شود. در حالیکه در سیستم رقابتی علاوه بر اینکه مصرف کنندگان، شرکت تأمین کننده را تعیین می کنند، نرخ ها و تعرفه های فروش، با اینکه اساسا" از مقررات خاصی تبعیت می کند، سرانجام توسط بازار تعیین می گردد. این بدان معنا است که میزان نرخ تقاضا و عرضه انرژی، قیمت نهایی را مشخص می نماید. نرخ هزینه های مربوط به خدمات شبکه های انتقال و توزیع همچنان تحت نظارت و قانونگذاری ایالتی باقی خواهد ماند.
تاکنون چند ایالت این سیستم رقابتی را در پیش گرفته است ؟ درآمریکا تاکنون 23 ایالت و District of Columbia بازارهای الکتریکی رقابتی را پذیرفته اند.
چگونه قیمت های متفاوت انرژی در یک فضای رقابتی مطرح می باشند ؟ در سیستم رایج سنتی کلیه هزینه هائی که مشترک پرداخت می کند توسط نهادهای قانون گذار دولت فدرال و ایالت ها تعیین می شود در حالیکه در سیستم رقابتی هزینه های برق در بازار تعیین می گردد بعبارت بهتر مکانیزم عرضه و تقاضا آن را تعیین می کند ولی همچنان هزینه های انتقال و توزیع تحت مقررات و تعرفه های تعیین شده توسط سازمانهای قانونگذار تعیین می شود.
آیا هنوز مصرف کننده ای می تواند برق مصرفی خود را از شرکت برق منطقه خود خریداری نماید؟ در بیشتر ایالت ها که این سیستم را اتخاذ نموده اند، مصرف کننده می تواند برق مصرفی خود را از شرکت برق منطقه خود و یا از شرکت خدماتی رقابتی که به آن ملحق شده است خریداری نماید.
چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر مصرف کننده ای نخواهد یک تولید کننده رقابتی را انتخاب نماید؟ در صورتیکه مصرف کننده ای تمایل نداشته باشد به سیستم رقابتی بپیوندد، برق مصرفی او از همان شرکت قبلی تأمین می گردد.
اگر مصرف کنندگان به این سیستم بپیوندند چه حقوقی بدست خواهند آورد؟ در سیستم رقابتی، بیشتر ایالتها قوانین و استانداردهایی را اتخاذ می نمایند که در آنها ایمنی، قابلیت اطمینان و سایر شرایط را تضمین می نماید. همچنین اطلاعات روشنی در مورد هزینه های مصرف انرژی به مصرف کنندگان داده می شود و در واقع بین مصرف کننده و تولید کننده قرارداد روشنی وجود دارد که به امضاء آنها خواهد رسید.
چه عاملی در این سیستم حفظ حقوق مصرف کنندگان را تضمین می نماید؟ در این سیستم کمیسیونهای دولتی – ایالتی مسئول حفظ حقوق مصرف کنندگان می باشند و در صورت هر گونه اختلافی بین تولید کننده و مصرف کننده، این کمیسیونها موظف به حل و فصل آن می باشند.

منبع : Edison Electric Institute

No comments: