Tuesday, June 17, 2008

PCB يا پلی کلرید بی فنیل چيست ؟

نکته ها
پلی کلرید بی فنیل مخلوطی از مواد شیمیایی منحصر بفردی است که بمدت خیلی زیاد در ایالات متحده تولید نشد، اما هنوز در محیط زیست وجود دارد ، تاثیراتی که PCB برسلامتی دارد شامل جوشهای پوستی در بزرگسالان ، تغییرات رفتاری در سیستم عصبی و ایمنی بچه ها همانطور که باعث ایجاد سرطان در حیوانات می شود.

پلی کلرید بی فنیل چیست؟
ترکیبات PCB بوسیله اتصال اتم های کلرین به مولکول بی فنیل بوجود می آیند .
209 ترکیب PCB ممکن است وجود داشته باشد . منابع طبیعی شناخته شده ای ازPCB وجود ندارد. PCB به شکل مایع ، جامدوشفاف وزرد رنگ هستند . تعدادی ازPCB با قرار گرفتن در معرض هوا تبخیر می شوند . PCB از طریق بویایی یا چشایی تشخیص داده نمی شوند. PCB در ایالات متحده با نام تجارتی آرکلر شناخته شده اند .
PCB ها بعنوان خنک کننده وروان ساز در ترانسفورماتور – خازنها ودیگر تجهیزات الکتریکی استفاده می شوند زیرا آنها به آسانی نمیسوزند و عایق کننده های خوبی هستند .
تولید PCB در سال 1997 در ایالات متحده متوقف شد ، مدارک نشان می دهد آنها در محیط باقی مانده وتاثیرات مضری برسلامتی دارند. فرآورده های ساخته شده قبل از سال 1997 که ممکن حاوی PCB باشند ، شامل لامپهای فلورسنت قدیمی وتجهیزات الکتریکی محتوی PCB ، خازنها ، میکروسکوپ ها وروغنهای هیدرولیکی می باشند.

چه اتفاقی می افتد هنگامی که PCB وارد محیط زیست می شود؟
PCB در طول مراحل تولید ، استفاده ، مصرف ، وارد هوا ، آب، خاک می شود.نشت وتراوش PCB بصورت تصادفی هنگام حمل ونقل و بیرون ریختن یا نشتی از فرآورده های محتوی PCB.

PCB در صورت نگهداری غیر قانونی یا مصرف نامناسب در صنعت در محیط زیست پراکنده می شود.
PCB در محیط بزودی تجزیه نمی شود بنابراین ممکن است برای مدت طولانی باقی بماند.
PCB در هوا پراکنده شده ودر مناطق دوردست ته نشین می شود.
PCB مقدار کمی در آب تجزیه می شود اما بیشترین چسبندگی به طرف موجودات ذره بینی وته رسوبات است. PCB بوسیله موجودات ذره بینی کوچک وماهیها در آب ، همچنین جانورانی که از آب بعنوان غذا استفاده می کنند نیزگرفته میشود.PCB در بدن ماهی وپستانداران دریایی انباشته می شود.

چگونه ممکن است در معرض PCB قرار بگیریم ؟
استفاده از لوازم روشنایی فلورسنت ودستگاههای الکتریکی واسبابی از قبیل دستگاههای تلویزیون ویخچال که 30 سال قبل شناخته شده اند . این اقلام ممکن است مقدار کمی بخاراتPCB ضمن گرم شدن در هوا منتشر کنند.
راههای سرایت به بدن پوست ، غذا ( اصلی ترین منابع ورود PCB ماهی ، گوشت وتولیدات لبنیاتی است) . تنفس هوای نزدیک مکانهای آلوده به PCB ونوشیدن آبهایی که PCB داخل آنها نفوذ کرده است. در طول تعمیرات ونگهداری، حمل ونقل PCB ،حادثه ، بیرون ریختن یا نشت از ترانسفورماتور ، لامپهای فلورسنت وسایر تجهیزات الکتریکی فرسوده وموادی که در آنها PCB بکار رفته شود.

چگونه PCB می تواند بر سلامتی اثر گذارد ؟
بطور عادی بیشترین تاثیرات مشاهده شده در مردمی که در معرض مقادیر زیادی ازPCB قرار میگیرند جوشها وآکنه های پوستی است.
مطالعات در کارگرانی که در معرض PCB قرار دارند تغییراتی است که در خون وادرار مشاهده می شود وممکن است نشان دهنده آسیب به کبد باشد. قرار گرفتن در معرض PCB در مکانهای عمومی بر روی پوست وکبد بطور احتمالی تاثیر ندارد.
بیشترین تاثیرات PCB برسلامتی در بچه هایی است که مادران آنها بیشتر در معرض PCB قرار دارند. حیواناتی که مقادیر زیادی از غذاهای محتوی PCB را می خورند در دوره های کوتاه مدت به کبدشان آسیب میرسد وتعدادی می میرند . حیواناتی که مقادیر کمتری PCB طی چندین هفته یا ماه می خورند در معرض انواع گوناگونی از خطرات شامل کم خونی ، آکنه های پوستی ، سرطان کبد ، سرطان معده وصدمه به غده تیروئید قرار میگیرند.
اثرات دیگر PCB در حیوانات شامل تغییر در سیستم ایمنی ، دگرگونی رفتاری وآسیب به تولید مثل می باشد.
نقایص تولید مثل هنوز شناخته نشده است . در سطوح بالا ممکن است برروی کلیه ها اثر گذارد.

تاثیرات PCB بر روی بچه ها چگونه است ؟
بچه های زنانی که بطور نسبی در معرض سطوح بالای PCB در محیط کار قرار داشتند یا مقادیر زیاد ماهی آلوده به PCB مصرف میکنند وزنشان کمتر از بچه های زنانی است که در معرض این مواد قرار نداشتند.همچنین در آزمایشاتی که از رفتار بچه ها بعمل آمد واکنشهای غیر ارادی مشاهده شد.
برخی از این رفتارها عبارتند از مشکلاتی در مهارتهای حرکتی وکاهش در حافظه کوتاه مدت که چندین سال طول میکشد.
مطالعا ت دیگراشاره دارد به اینکه سیستم ایمنی تحت تاثیر واقع می شود در بچه هایی که متولد می شوند وپرستاری می شوند از مادرانی که در معرض سطوح بالای PCB قرار گرفته اند.
گزارشاتی مبنی بر نقایص مادرزادی که بسبب قرار گرفتن در معرض PCBحادث شده است یا اثراتی که PCB برسلامتی بزرگسالان دارد وجود ندارد.بیشترین روش احتمالی که بچه ها در معرض PCB قرار می گیرند استفاده از شیر مادر است.

چگونه PCB باعث سرطان احتمالی می شود؟
مطالعات اندک بر روی کارگران نشان می دهد که PCB به انواع معینی از سرطان در انسانها مثل سرطان جگر وکیسه صفرا منتهی می شود . موشهایی که غذاهای حاوی مقادیر بالای PCB بمدت 2 سال خوردند در معرض سرطان جگر قرار گرفتند.
دپارتمان سلامت وسرویسهای انسانی ( DHHS ) به نتیجه رسیده اند که PCB ممکن بطور معقول ومستدل سرطان را پیش بینی کند ، EPA وآژانس بین المللی برای پژوهش روی سرطان تعیین کرده اند که PCB بطور احتمالی باعث ایجاد سرطان در انسان می شود.

چگونه می توان خطر قرار گرفتن در معرض PCB را در افراد کاهش داد؟
شما وبچه های شما ممکن است با خوردن ماهی یا گرفتن پرنده از مکانهای آلوده در معرضPCB قرار گیرید.مطمئنا کشورهایی چون قبائل بومی آمریکا ومناطق US ، بمنظور هشدار به مردم نسبت به خوردن ماهی وپرندگان آلوده به PCB راهنمایانی فرستاده اند . شما می توانید با مشاوره تعداد افرادی راکه در معرض خطر PCB قرار دارند کاهش دهید.
بچه ها نباید با اسباب بازی های قدیمی ، تجهیزات الکتریکی یا ترانسفورماتورها بازی کنندچون اغلب ممکن است حاوی PCB باشند.بچه ها را باید از بازی کردن در محلهای خطرناک و مناطقی که ترانسفورماتور وجود دارد برحذر داشت . بچه ها را همچنین باید از خوردن خاک و گذاشتن دستهای چرکین ، اسباب بازی ها یا سایر اشیاء کثیف در دهانشان برحذر داشت وباید دستهایشان را زود به زود شست.
اگر شما در محیط کارتان در معرضPCB قرار بگیرید ممکن است بوسیله لباسها، بدن ، وابزارکارتان آنرا به محیط خانه منتقل کنید. اگر این مورد هست شما باید دوش گرفته، و لباسهایتان را تعویض کنید قبل از اینکه محیط کارتان را ترک کنید ولباس کارتان بایستی بصورت جداگانه از لباسهای دیگر نگهداری شود و بطور جداگانه شسته شود.

آیا آزمون پزشکی وجود دارد که نشان دهد چه اندازه در معرض PCB قرار گرفته اید؟
آزمون هایی وجود دارد که سطوحی از PCB را درخون ، چربی بدن ، شیر پستان اندازه گیری میکند.
اما اینها بطور عادی رفتار نمیکند.
اکثر مردم عادی بطور معمول سطوح پائینی از PCB در خونشان دارند ، زیرا تقریبا هر شخصی در معرضPCB در محیط پیرامون خود قرار میگیرد.
اگر مقادیرPCB در آزمایشات بالا رود، نمایانگر آن است که در گذشته در معرض مقادیر بالای PCB قرار داشته اید اما نمی توانید تصمیم بگیرید چه موقع وچگونه شما در معرض PCB بوده اید، یا چه اندازه بر سلامتی شما تاثیر گذاشته است؟

آیا دولت فدرال برای حمایت از سلامت انسان پیشنهادی ارائه داده است؟
EPA حدود 0005/0 میلی گرم از PCB در هر لیتر آب نوشیدنی را تعیین کرده است.
تخلیه، ریزش ، رها شدن تصادفی به اندازه یک پوند PCBیابیشتراز آن درمحیط زیست باید توسط EPA گزارش شود. وزارتخانه های دارویی وغذایی FDA) ) تعیین کرده اند که کودکان به غذاهایی شامل تخم مرغ ، شیر و دیگر فرآورده های لبنیاتی ، ماهی ،حلزون صدف دار، مرغ و خروس وگوشت قرمز حاوی مقدار کمتری PCB 0.2-3 در هرمیلیون قسمت از غذا نیاز دارند.
بیشتر کشورهامراکزی دایر کرده اند که ماهی وپرنده های آلوده به PCB را زوال ونابود میکند.
منبع : بهداشت حرفه اي ساوه
تهیه و تنظیم : شیرین لطفی

No comments: