۱۳۸۷ شهریور ۲۷, چهارشنبه

محاسن و معایب لامپهای کم مصرف

با تشكر از مهندس فرهاد فرهادي براي ارسال اين مطالب
برگرفته از کتاب مدیریت مصرف برق - تالیف مهندس نادر گلستانی داریانی
معایب
گران بودن
روشن شدن با تاخیر
تولید میدانهای مغناطیسی با فرکانس زیاد
تابش نور لامپهای فلورسنت بیش از ۸ ساعت بر انسان سبب خستگی و خمودگی مفرط و از دست دادن تمرکز می شود
تاثیر زیاد بر اعصاب کارمندان پشت میز نشین و زودرنج شدن کارمندان
جریان راه اندازی زیاد
نداشتن قابلیت کار با دیمر یا نورکاه
دارای ۵ میلی گرم جیوه
کاربرد آن حتما می باید با حباب باشد
هرگز نباید برای چراغ مطالعه استفاده شود چون باعث سردردهای شدید و چشم زدگی می شود
زباله ویژه و آلاینده محیط زیست در صورت شکسته شدن
نیاز به رعایت فاصله ی ایمنی بویژه از سر و صورت به خاطر اشعه فرابنفش
%17 افت نور لامپ بعد از 2000 ساعت کار
کاهش شدید عمر لامپ بر اثر قطع و وصل زیاد
آلودگی محیط زیست بر اثر شکستگی لامپ و پراکنده شدن جیوه در فضای خانه
تاثیر بر روی پوست و اعصاب
رنگ پریدگی بر اثر تابش بی وقفه لامپهای فلورسنت در ادارات
عدم نصب در دستشویی و حمام به سبب کثرت قطع و وصل لامپ کم مصرف
محاسن
مصرف اندک
کاهش هزینه برق مصرفی
تولید 20 تا 40 درصد گرما ، لامپهای فلورسنت قدیمی تا %80 و لامپهای رشته ای بیش از %95 گرما تولید می کند.
سبک بودن
طول عمر زیاد بشرط قطع و وصل یکبار در روز
مناسب برای تمام اتاقها، راه پله و پارکینگ

هیچ نظری موجود نیست: