Sunday, August 3, 2008

سيستم هاي Heat Trace

چه هنگام Heat Trace مورد نياز است؟
سيستم هايي که دماي محيط بر آنها تاثير گذار باشد, دو عامل تعيين کننده در عملکرد گرمايي خود دارند که عبارتند از :
1. دماي فرآيند (Process Temperature).
2.دماي محيط (Ambient Temperature)
زماني که دماي مورد نياز فرآيند از دماي محيط بيشتر گردد, با در نظر گرفتن اينکه دماي محيط متغيير بوده و دماي فرآيند ثابت است, سيستم Heat Trace مورد استفاده قرار مي گيرد تا کمبود دماي محيط را جبران کند.
اجزاي سيستم Heat Trace:
گرمادهنده که غالبا به صورت کابل حرارتي است.
کنترل کننده دما
سيستم مانيتورينگ
عايق گرمايي
کابل هاي Heat Trace داراي کاربردهاي متفاوت در صنايع نفت, گاز و پتروشيمي مي باشند,
عمده ترين اين کاربردها عبارتند از:
کاربرد هاي صنعتي : اين سيستم در صنايع نفت, مجتمع هاي پتروشيمي, کارخانجات توليد برق, تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و پالايشگاه ها کاربرد دارد و در اين صنايع غالبا از سيستم Electrical Heat Tracing استفاده مي شود.
کاربرد در مناطق دريايي: در شرايط سخت محيطي, مناطق ساحلي و دريايي, ايمني و کار کرد بدون خطاي قطعات سيستم هاي Heat Trace ارزش و اهميت بسياري داشته و شرايط مورد نياز را مطابق استاندارد هاي مربوطه فراهم مي کند.
کاربرد هاي تجاري و مسکوني: اين سيستم ها در ساختمان هاي اداري و تجاري, مجتمع هاي مسکوني, هتل ها, بيمارستان ها, مجتمع هاي تفريحي و آموزشي قابل استفاده است و قادر است تا امکانات زيرا فراهم سازد:
جلوگيري از يخ زدگي لوله ها و تانکر آب
گرمايش لوله هاي آب داغ
کرمايش کف, سقف و ديوار ساختمان ها
گرمايش مخازن سوختي
کاربرد در صنايع حمل و نقل: در صنايع حمل و نقل, سيستم Heat Trace توانايي برآورده کردن نياز هاي انواع مختلف حمل و نقل مانند سيستم هاي مونوريل, ترن, مترو و... را درارا مي باشد.
کاربرد هاي خاص: براي خطوط لوله طولاني که در درون زمين, بصورت زير زميني يا در زير دريا قرار داشته باشند و نيز در مناطقي که تعداد منابع تغذيه انرژي برق محدود باشد, با استفاده از سيستم Long Pipe Line کنترل سيستم انجام مي گيرد که در اين روش Series Resistance Heaters استفاده مي گردد. ضمنا در مورد خطوط طولاني از سيستم هاي دريايي رديابي جريان اثر پوسته اي (Skin Effect) نيز استفاده مي شود.
اطلاعات زير جهت طراحي سيستم مورد نياز است:
حداقل دماي محيط (Maximum Operating Temperature)
نوع عايق
طول لوله
قطر لوله
ضخامت عايق
حداکثر دمايي که سيستم در معرض آن قرار دارد.
حداکثر دماي فرآيند(Maximum Operating Temperature) (دماي فرآيند, دمايي است که در آن سيستم به صورت معمولي و بدون اشکال کار مي کند.)
نوع ماده درون لوله
دماي نگهداري (Maintenance Temperature) (اين دما حداقل دماي مورد نياز جهت نگه داري سيستم است تا در هنگام بروز مشکل از اشاعه آن جلوگيري شود.)

No comments: