Sunday, June 22, 2008

واگذاري انشعابات ديماندي با ولتاژ اوليه به صورت هوايي (MOF)

قبلاً واگذاري انشعابات به متقاضيان برق با ديماندهاي قراردادي مصارف سنگين ، از جمله مهمترين و زمانبرترين فرايندها و عمليات هاي انجام يافته در شركت هاي توزيع نيروي برق بود. واگذاري انشعاب برق فقط از طريق احداث و تجهيز پست پاساژ انجام مي گرفت ، هزينه بالا و زمان زياد اجرا و هزينه بالاي بهره برداري و ديگر مشكلات روش فوق ، شركت هاي توزيع نيروي برق را بر آن داشت تا با بهره برداري از تجهيزات جديد و تكنولوژي روز ، روش حاضر را براي واگذاري سريع انشعابات مشتركين سنگين كه به صورت هوايي ( MOF يا METERING OUT FIT) راارائه نمايند.
در اين طرح از دو تكنولوژي جديد ترانسفورماتور اندازه گيري هوايي انرژي MOF ( ترانسفورمر مركب اندازه گيري ولتاژ و جريان به صورت سه فاز هوايي ) و كليد هوايي اتوماتيك جداكننده كه قابليت نصب آنها بر روي پايه هاي فشار متوسط ، كاهش حجم و ابعاد ساختمان پست به منظور اندازه گيري انرژي به طريق هوايي را امكان پذير مي سازد ، استفاده شده است. با توجه به آمار بالاي پست هاي هوايي توزيع ، هزينه پايين و سرعت اجراي بيشتر اين طرح در مقابل اجراي پست پاساژ از ويژگيهاي عمده اين طرح مي باشد.

از جمله مهمترين مزاياي اين طرح مي توان به موارد زير اشاره كرد :
الف ) قيمت تمام شده كمتر ساختمان پست :
براي هر متر مربع فضاي سرپوشيده پست زميني ( بدون تجهيزات ) در حال حاضر هزينه گزافي در بر خواهد داشت كه با در نظر گرفتن ابعاد مورد نياز جهت ساخت پست زميني ( 8*6 ) متر با زير زمين ، احداث ساختمان پست پاساژ با مساحت 96 متر مربع جهت تحويل برق به صورت ولتاژ اوليه نيازمند صرف هزينه هاي سنگين تري خواهد بود. در حاليكه احداث پست هوايي اندازه گيري انرژي ، هزينه ساختماني در پي نخواهد داشت .
ب ) قيمت پايين تجهيزات مورد استفاده :
هزينه تجهيزات اندازه گيري و ديگر تجهيزات مورد استفاده در طرح واگذاري انشعاب فشار متوسط به طريق هوايي بسيار پايين تر از هزينه تجهيزات مورد استفاده در طرح پست پاساژ مي باشد.
ج ) فضاي كمتر مورد نياز :
براي احداث ساختمان پست هاي زميني علاوه بر مشكلات اجرايي ، مسائل و مشكلات حقوقي و نيز معضلات مربوط به تعيين محل ، ابعاد پست و نحوه واگذاري و ... در بر داشت. معمولاً انجام تشريفات تحويل زمين پست يكي از معضلات واگذاري انشعاب به متقاضيان ديماندي بود كه در حال حاضر طرح واگذاري انشعاب به طريق هوايي ، فضايي جهت احداث پست نياز ندارد.
د ) نزديكي به مركز ثقل بار :
به جهت كاهش تلفات انرژي دريافتي ، بسياري از متقاضيان علاقمند هستند كه ترانسفورماتور مبدل در مركز ثقل بار نصب گردد ، از طرفي چون به لحاظ امكان دسترسي سريع به تأسيسات برق ، شركتهاي توزيع علاقمند هستند پست هاي ساختماني در كنار معابر عمومي قرار گيرند ، لذا جداسازي نقطه تحويل برق از مركز ثقل بار قبلاً ميسر نبود ولي واگذاري انشعابات ديماندي با ولتاژ اوليه به صورت هوايي اين امكان را به ما خواهد داد كه نقطه تبديل برق را به نزديكترين محل مركز ثقل بار انتقال دهيم.
ه ) تعمير و نگهداري ساختمان پست زميني :
همه ساله هزينه هاي نگهداري و سرويس پست هاي توزيع بودجه مشخصي را به خود اختصاص مي دهد . اين در حالي است كه هزينه سرويس و تعميرات پست هاي هوايي به مراتب كمتر از هزينه سرويس و نگهداري پست هاي زميني مي باشد.
ترانسفورمر اندازه گيري قابل نصب بر روي پايه هاي فشار متوسط ( MOF ) :
اين تجهيز عبارت از مجموعه ترانسفورمرهاي ولتاژ و جريان در داخل يك تانك فلزي و غوطه ور در روغن مي باشد و به منظور سنجش انرژي سه فاز در سطح ولتاژ فشار متوسط مورد استفاده قرار مي گيرد . كشورهاي آمريكاي شمالي ، شرق آسيا و اروپا در گذشته بسته به شرايط آب و هوايي و جغرافيايي و نوع نياز مشتركين برق از انواع مختلف آن به منظور اندازه گيري انرژي در سطح فشار متوسط به صورت هوايي استفاده كرده اند.
با توجه به عوامل مختلف در اين روش ، نوع روغني و داراي بوشينگ مشترك دو جداره براي ورود و خروج جريان ، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به تطبيق نسبي پتانسيل هادي هاي ورود و خروج جريان ، از يك بوشينگ دو جداره مشترك براي هر فاز استفاده شده است .
مزيت نوع روغني نسبت به نوع رزيني ، راحتي تعميرات و رفع اشكال آن مي باشد ، در حاليكه نوع رزيني عملاً غيرقابل تعمير مي باشد . از آنجا كه معمولاً بعد از گذشت مدتي از برقراري انشعاب تعدادي از مشتركين درخواست افزايش ديماند انشعاب خود را مي نمايند ، ترانسفورمر اندازه گيري انتخاب شده داراي دو رنج جريان مي باشد كه معمولاً در ابتداي نصب با توجه به مقدار توان درخواستي ، رنج پايين جريان اوليه انتخاب مي گردد و رنج بالاي جريان به صورت رزرو براي افزايش ديماند مشترك ( تا دو برابر ديماند اوليه ) در نظر گرفته مي شود.
با استفاده از ترانسفورمر مجتمع ولتاژ و جريان MOF ، از آنجا كه قسمت اعظم سيم بندي و اتصالات در داخل تانك ترانسفورمر قرار مي گيرند امكان دسترسي ، دستكاري و بروز خطا در سيم بندي به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد و با توجه كلاس بالاي دستگاه دقت اندازه گيري افزايش مي يابد .

1 comment:

جابر مصطفایی said...

سلام ،
می خواهم در این رابطه بیشتر بدانم
لطفا در صورت امکان بفرمایید که MOF مخفف چیست؟ تا بتوانم در اینترنت جستجو نمایم
در ضمن اگر منابع مناسبی می شناسید،ممنون می شوم به ایمیل من ارسال نمایید
با تشکر فراوان
جابر مصطفایی
jaber.mostafaie@gmail.com